Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen. De leerlingen houden zich onder andere bezig met de rechten en plichten van de leerlingen die geformuleerd zijn in het leerlingenstatuut.

De leerlingenraad is vertegenwoordigd vanuit alle leerjaren en vormt daarmee een luisterend oor voor alle leerlingen. De leerlingenraad wordt door een docent begeleid. Mochten klassen of individuele leerlingen tegen beleidsmatige problemen aanlopen (problemen rondom de school, praktische zaken) dan kan de leerlingenraad deze bespreken met de rector om zo tot oplossingen te komen.

Contact: leerlingraad@beekdallyceum.nl