Medezeggenschapsraad 25 GL

Formeel is het Beekdal Lyceum een onderdeel van de scholengroep Gelders Mozaïek (Brinnummer 25GL).

Tot de scholengroep behoren het Beekdal Lyceum, het Montessori College en vmbo ‘t Venster. De medezeggenschapsraad van het Beekdal Lyceum is in feite een deelraad van de medezeggenschapsraad van Scholengroep Gelders Mozaïek. In de medezeggenschapsraad van Scholengroep Gelders Mozaïek komen bovenschoolse zaken aan de orde.

De vergadering mandateert haar bevoegdheden voor zaken die het Beekdal Lyceum betreffen aan de MR van het Beekdal Lyceum.