Ouderplatform

Driemaal per jaar heeft de afdelingsleider van leerjaar 1 & 2 overleg met het ouderplatform.

Het platform fungeert  als klankbord en is een manier om van ouders feedback te krijgen op schoolzaken die de afdelingsleider inbrengt. Ouders kunnen ook zelf zaken inbrengen of  zaken bespreken die op school spelen.

Het platform is gericht op algemene zaken. Voor individuele zaken moeten ouders zich wenden tot de vakdocenten, daarna tot de mentor, daarna tot de leerlingbegeleider en/of zorgcoördinator, en in laattste instantie tot de afdelingsleider.

Het verslagen van de platformbijeenkomsten vindt u hieronder. Een verslag van een platformbijeenkomst gaat ook altijd naar de leerlingbegeleider  -  en dus de mentoren -  en naar betreffende sectievoorzitters.