Corona en onze school

UPDATE 5 januari 2022

Goed nieuws, want de scholen gaan weer open vanaf maandag 10 januari. De belangrijkste aandachtspunten voor de leerlingen zetten we hieronder op een rij. Extra aandacht voor deze maatregelen:

 • Was je handen bij binnenkomst en bij vertrek uit een lokaal;
 • Wij adviseren dringend om twee zelftesten per week te doen. Haal ze op bij de receptie;
 • Gebruik de school voor lessen en studeren. Blijf niet onnodig hangen na lestijden om te chillen;
 • Blijf thuis als je klachten hebt; Ook in de toetsweek. Raadpleeg quarantainecheck.rijksoverheid.nl als je twijfelt of je naar school mag.

 

Wat er niet verandert:

 • Houd zo veel mogelijk anderhalve meter afstand van volwassenen;
 • Draag je mondmasker als je je door de school verplaatst;
 • Neem een warme trui mee voor als het koud wordt in lokalen vanwege het ventileren;
 • Oudergesprekken vinden online plaats en bij bijzondere omstandigheden fysiek op school.
 • Ben je positief getest? Meld je afwezig op school. Je hoeft niet te melden dat je corona hebt, we vinden dat wel fijn. Als we dit weten, kunnen we betrokken leerlingen informeren (als ze preventief in quarantaine moeten). Meld je ook weer beter als je naar school gaat.

 


UPDATE 21 december

Vandaag hebben we geprobeerd een aantal zaken voor te denken rond de heropening van de scholen na de Kerst en in ieder geval de hervatting van ons onderwijs. Hieronder vind je meer informatie.

Beekweek 2

We gaan ervan uit dat de toetsweek door kan gaan. De leerlingen hebben het toetsrooster twee weken geleden ontvangen. In welke vorm de toetsweek doorgaat, hangt af van de omstandigheden. Na 3 januari hoor je er meer over. Binnen de nu geldende maatregelen gaan we ervan uit dat de PTA-toetsen in de bovenbouw voor de (voor)examenleerlingen in alle gevallen op school kunnen worden afgenomen.

Noodopvang en kwetsbare leerlingen

Het kan zijn dat de lockdown aanhoudt. We bieden als school dan opvang voor:

 • leerlingen wiens ouders in vitale beroepen werken en die niet zelfstandig thuis zonder toezicht kunnen werken;
 • leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden. Dit zijn leerlingen die zorg krijgen via ons ondersteuningsteam;
 • leerlingen uit de topsport- en topdansafdeling.

Deze opvang is op school, waarbij leerlingen onder toezicht deelnemen aan online lessen. Als je hier gebruik van wilt maken, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) hiertoe een verzoek indienen door dit formulier voor donderdag 23 december 12 uur ‘s middags in te vullen. Je hoort dan voor 10 januari of je gebruik kunt maken van opvang op school.

De opvang voor de topsport- en topdans leerlingen wordt geregeld via Joep Timmermans en is maatwerk. Daarvoor hoeft geen aanvraag te worden gedaan. Hierover wordt voor 10 januari gecommuniceerd.

Laptop of tablet

Heb je geen tablet, laptop of PC/Mac zodat je online lessen kunt bijwonen? Dan kun je een aanvraag doen voor een leendevice. We gaan als school ons best doen om je te voorzien in een apparaat. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hier een aanvraag te doen voor donderdag 23 december om 12uur ‘s middags. De laptops kunnen worden opgehaald op 10 januari.

Vervolg communicatie

Op 3 januari wordt er meer duidelijk over de mogelijkheden om weer open te gaan. We gaan met deze informatie dan snel aan de slag en komen op 4 januari weer in de lucht voor een update.


UPDATE 19 december

Gisteren heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd. Het Beekdal volgt deze maatregelen op. We laten ons daarbij ook leiden door twee zaken:

 1. Er is een zeer besmettelijke variant van het coronavirus in aantocht, dat met name onder jongeren voor veel besmettingen zorgt;
 2. Het grootste gedeelte van ons personeel is nog maar matig beschermd omdat de boostercampagne nog niet op gang is gekomen.

 

We vinden het heel jammer dat we hierdoor de kans missen om samen afscheid te nemen van 2021 en elkaar een fijne kerst en jaarwisseling te wensen. We proberen later in het jaar de leuke activiteiten in te halen. Of en wanneer dat lukt hangt af van de ontwikkelingen van het virus en de maatregelen die daarop volgen.

We leggen kort uit wat dit betekent voor de komende weken:

 • Op maandag 20 december haal je je spullen op van school: denk aan je gymtas en je boeken bijv. Je mag ook 4 zelftesten meenemen. Je houdt daarbij het schema aan dat je vindt onderaan deze brief.
 • Op dinsdag 21 december mag je via chat vragen stellen aan:
  • Je mentor op het 3e uur
  • Je vakdocenten op het 4e en 5e uur
  • Je doet dat via Teams. De instructie vind je onderaan dit bericht.
 • Op 20 december t/m 24 december zijn er geen lessen of andere activiteiten. We bieden dan ook geen opvang aan.
 • Je hoort op 4 januari meer over de week van 10 t/m 14 januari en verder. We gaan er nu vanuit dat het schoolgebouw opengaat en lessen weer doorgaan.
 • Van 17 t/m 24 januari blijft Beekweek 2 staan. Maak je geen zorgen over de Beekweek. Indien nodig passen we de toetsstof aan.
 • Voor examenleerlingen:
  • Binnen de huidige regels gaan PTA-toetsen voor examenleerlingen op school door.
  • De deadline voor het profielwerkstuk blijft staan. Werk daar dus de komende tijd zelfstandig aan en houdt digitaal contact met je begeleider. Moet je nog een praktisch onderdeel doen op school? Maak dan een afspraak met je begeleider om dat op morgen (maandag 20 december) te doen.
  • De overheid heeft de examenregeling aangepast. Er komt een 3e tijdvak en een mogelijkheid tot een extra herkansing: lees hier online het hele bericht.
  • De PTA-onderdelen die TDM-leerlingen komende week op school zouden afronden gaan door (met uitzondering van de voorstelling op woensdag 22 december). Alle TDM-leerlingen ontvangen vandaag nader bericht.

 

Vragen? Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met je mentor.

Instructies vragen stellen per chat in Teams voor dinsdag 21 december: Heb je een vraag aan je docent die je op 21 december wilt stellen? Gebruik dan Teams (via de website of app op je telefoon) om je mentor of vakdocent een chat-bericht te sturen:

 • Log in op Teams met je schoolmail-adres en daarna met je BD-nummer.
 • Zoek in de zoekbalk bovenin op achternaam van je docent.
 • Klik de docent aan en typ een chatbericht.

 

Tijdsschema ophalen spullen op maandag 20 december:

9-10u

Klas 1

10-11u

Klas 2

11-12u

Klas 3

12-13u

Klas 4

13-14u

Klas 5

14-15u

Klas 6

 


UPDATE 18 december

De regering maakt bekend dat middelbare scholen tot 9 januari gesloten zijn behalve voor eindexamenleerlingen. Morgen (op zondag 19 december) communiceren we verder over de praktische invulling van deze extra coronamaatregelen.


 

UPDATE 30 november

Vanaf 29 november is het mondkapje weer verplicht geworden op scholen. Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij door het gebouw lopen. Op het gebied van quarantaine biedt de website van de overheid duidelijkheid.

We vragen leerlingen om zich te houden aan de basismaatregelen. Belangrijk (naast het mondkapje en handen wassen) is: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Verder kunnen leerlingen zich 2x per week zelf testen. Bij de receptie zijn deze testen gratis verkrijgbaar. 

Voor leerlingen geldt de 1,5m op school niet. Leerlingen hoeven dus geen 1,5m afstand tot elkaar te houden.UPDATE 15 september 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat een aantal beperkende maatregelen gaat verdwijnen uit het onderwijs. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. De versoepelingen gaan in op 25 september.

Tot die tijd gelden deze regels nog:

 • oud anderhalve meter ruimte tussen volwassenen onderling en tussen volwassenen en leerlingen
 • zet je mondkapje op, als je je verplaatst door het gebouw
 • was geregeld je handen
 • blijf thuis bij klachten
   

Daarnaast raden wij leerlingen en collega’s die niet zij gevaccineerd aan, om zich twee keer per week zelf te testen. Ook gevaccineerde personen kunnen wekelijks twee testen ophalen.

Vandaag organiseert de VO-raad een Webinar voor alle scholen. Daarin spreken we over de aangekondigde versoepelingen.
Mocht dit gevolgen hebben voor onze coronaregels op school tot 25 september, dan stellen we iedereen daarvan op de hoogte via de mail. Tot die tijd blijven de bovenstaande regels van kracht.

Ondanks de aangekondigde versoepelingen geldt voor iedereen dat we op school ons ‘gezonde verstand’ moeten blijven gebruiken.
Het virus is nog niet weg en er zijn zeker mensen die zie zorgen maken. Geef elkaar de ruimte als dat kan en gewenst is.
 UPDATE 11 juni 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

We kijken in meerdere opzichten terug op een geslaagde week. Boven alles verheven: een grote groep leerlingen heeft onder ongewone omstandigheden met veel eigen kracht en met inzet van de docenten, al in het eerste tijdvak het examen behaald. En er zal in het tweede en derde tijdvak nog een aantal leerlingen volgen. Jullie hebben samen een mooi resultaat geboekt. Felicitaties aan de leerlingen en uiteraard ook hun ouder(s)/verzorger(s). Ook die mogen met recht trots zijn. Zeker in dit uitzonderlijke jaar was jullie steun onontbeerlijk.

We zijn er nog niet
Er was deze week meer geslaagd: De lente is begonnen en het aantal coronabesmettingen zakt in Nederland. De vaccinatiegraad stijgt en het beeld voor volgend schooljaar wordt steeds gunstiger. Wel blijft het dringende verzoek aan de leerlingen om jezelf regelmatig te testen, afstand te houden ten opzichte van volwassenen en elkaar scherp te houden. Er zijn door uitbraken ook weer klassen naar huis gestuurd in Nederland. Laten we ons samen realiseren, dat we er nog niet zijn.

NPO-plannen
Hoe zit het eigenlijk met de plannen om volgend schooljaar vertragingen in te lopen en er een feestjaar van te maken? Er is (ook door leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) - waarvoor dank) veel input geleverd. Het verwerken daarvan neemt wat meer tijd in beslag dan gedacht. Daar komt bij dat we onze plannen financieel en organisatorisch goed willen doorrekenen. In grote lijnen staat het
plan. We gaan een ‘rijke’ omgeving creëren waarin leerlingen en docenten tijd krijgen voor ontmoeting en professionalisering. Daarbij hebben we uit de coronaperiode meegenomen dat meer leerlingen meer invloed aan kunnen en verdienen. Uiteraard zonder daarbij de rol van de docent en de mentor uit het oog te verliezen. Vorige week hebben we onze NPO-plannen op hoofdlijnen gepresenteerd aan de MR. We hebben toestemming gekregen ze verder uit te werken en houden de MR uiteraard aangesloten. Zodra de plannen met de personeelsgeleding van de MR definitief zijn vastgesteld. Sluiten we iedereen aan. Meer kan ik nog niet melden, maar de voortgang die deze week is geboekt maakt ook op dit vlak deze week geslaagd!

Corona-update
Momenteel zijn er weinig tot geen meldingen. Slechts een leerling is positief getest, deze leerling was in zijn besmettelijke periode niet op school. We wensen deze leerling veel beterschap toe.

Preventieve zelftests voor leerlingen
Vanaf de openstelling scholen kunnen leerlingen (en personeel) thuis ook preventief zelftests uitvoeren.
Door preventief te testen kunnen besmettingen bij leerlingen en personeel eerder opgespoord worden, namelijk als iemand (nog) geen klachten heeft. Hiermee wordt de kans op verdere verspreiding of een uitbraak verkleind. Dat zorgt er weer voor dat het onderwijs op school zoveel mogelijk ongehinderd door kan gaan, omdat er minder lesuitval plaatsvindt en de kans kleiner wordt dat groepen leerlingen en personeelsleden in quarantaine moeten. Het preventief testen is in lijn met het advies van het landelijke deskundigenpanel. Zij hebben bekeken op welke wijze het testen zinvol zou kunnen zijn om bij te dragen aan de verantwoorde continuering van het onderwijs.

Het (zelf)testen is voor iedereen vrijwillig, en mag dus nooit een voorwaarde zijn voor leerlingen om aan het onderwijs te kunnen deelnemen. We blijven te allen tijde elkaar waarderen, ongeacht welke keuze wordt gemaakt.

Wijze van verstrekking zelftests
Leerlingen die dat willen kunnen op woensdagen twee testen ophalen bij het uitgiftepunt. Het uitgiftepunt is bij de leerlingeningang.
Aan de uitgifte zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. De leerling of de ouder(s)/verzorger(s) (bij leerlingen onder de 16) hebben in Magister toestemming gegeven voor zelftests
 2. De leerling toont bij het uitgiftepunt zijn of haar leerlingpas
   

De toestemmingslijst in Magister wordt elke dinsdag om 12.00 uur uitgedraaid. Wijzigingen daarna worden niet meegenomen. Wie niet op de uitgedraaide lijst staat, kan die week geen testen meenemen.

Gepast gebruik van zelftesten is belangrijk
De zelftest is niet bedoeld voor:

 • Leerlingen en personeelsleden die klachten hebben
 • In quarantaine zijn omdat ze contact hebben gehad met een besmettelijke persoon
 • Uit het buitenland komen (oranje of rood risicogebied)
 • Een melding hebben ontvangen van de coronamelder-app


In al deze gevallen laat iemand zich testen bij een GGD-locatie. De zelftest kan ook onder geen beding worden gebruikt door leerlingen die in quarantaine zitten om de quarantaineperiode te bekorten. Leerlingen die zichzelf thuis testen, wordt gevraagd bij een positieve uitslag altijd een afspraak te maken voor een confirmatietest bij de GGD.

Op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl staat onder andere de volgende informatie:

 • De handreiking inclusief preventief zelftesten voor leerlingen
 • Een stappenplan voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen voor het begeleiden van de zelftest, waaronder wat te doen bij een positieve uitslag
 • Veel gestelde vragen en de antwoorden daarop

 UPDATE 26 mei 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Vanaf maandag 31 mei hoeven leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden.
Dat betekent dat het Beekdal Lyceum vanaf maandag weer open is voor alle leerlingen.

Leerlingen moeten nog wel anderhalve meter afstand houden ten opzichte van docenten en andere personeelsleden van onze school. Daarom schakelen we terug naar de regels zoals die voor de Kerst op Beekdal golden. Hieronder staan ze nog een keer op een rij. We hebben wel een aanpassing gedaan op de pauzeregels zodat de verkeersruimtes in de school zo leeg mogelijk zijn. Ook het dringende verzoek om je vanaf volgende week tweemaal per week te testen. Zo kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk doorgang laten vinden.

Lang niet alle docenten zijn al ingeënt tegen corona en sommigen maken zich best zorgen over een vollere school. Wees daarom solidair met jullie docenten en houd je ook in deze laatste weken aan de onderstaande regels en afspraken.
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met je mentor of je afdelingsleider.

 • De bewegingen in het gebouw willen we zo veel mogelijk beperken, vandaar dat we de meeste afspraken van voor de kerstvakantie hanteren.
 • Het betreden van het gebouw blijft: leerlingen lopen via de fietsenkelder naar binnen.
 • Het lokalenrooster wordt aangepast: docenten lopen zo min mogelijk, leerlingen wisselen van lokaal.
 • Tijdens de pauzes blijf je in het lokaal of je gaat buiten pauzeren.
 • Leerlingen die geen lokaal hebben omdat ze standaard een tussenuur hebben vóór een pauze: in dat geval is de kantine de pauzeruimte voor vwo 4 en de fietsenkelder voor havo 4 en vwo 5.
 • Lessen worden niet gestreamd voor afwezige leerlingen.
 • Alle andere regels blijven gehandhaafd: handen ontsmetten/handen wassen, mondkapjes, anderhalve meter afstand tussen de leerling en de docent.
 • Ramen zijn zoveel als mogelijk open, bij koude mag daarom de jas aan.
 • Het risicogericht testen blijft gehandhaafd evenals het preventief gericht testen thuis.
 • In de praktijklessen m.u.v. LO houden we de afspraken aan die golden: anderhalve meter, mondkapje verplicht. Zeker in deze lessen willen we dat dit goed gehandhaafd wordt.
 • Onze Beekweek start, zoals eerder gecommuniceerd, op 2 juli.
 • Na afloop van de lessen ga je meteen naar huis.
   


UPDATE 21 mei 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

School weer helemaal open?
De regering heeft het OMT een advies gevraagd over het weer helemaal openen van de scholen. Op dit moment bestaat daarover nog geen duidelijkheid. De vertegenwoordigers van docenten plaatsen vraagtekens omdat het grootste deel van het onderwijsveld nog niet is gevaccineerd. We hopen snel meer duidelijkheid te krijgen.

Preventieve zelftests voor leerlingen
Vanaf nu kunnen leerlingen thuis ook preventief zelftests uitvoeren. Wie dat wil, doet dit dan net als het personeel, twee keer per week thuis.
Door preventief te testen kunnen besmettingen bij leerlingen en personeel eerder opgespoord worden, namelijk als iemand (nog) geen klachten heeft. Hiermee wordt de kans op verdere verspreiding of een uitbraak verkleind. Dat zorgt er weer voor dat het onderwijs op school zoveel mogelijk ongehinderd door kan gaan, omdat er minder lesuitval plaatsvindt en de kans kleiner wordt dat groepen leerlingen en personeelsleden in quarantaine moeten. Het preventief testen is in lijn met het advies van het landelijke deskundigenpanel. Zij hebben bekeken op welke wijze het testen zinvol zou kunnen zijn om bij te dragen aan de verantwoorde continuering van het onderwijs.
Het (zelf)testen is vrijwillig, en mag dus nooit een voorwaarde zijn voor leerlingen om aan het onderwijs te kunnen deelnemen.

Wijze van verstrekking zelftests
Leerlingen die dat willen kunnen op woensdagen vier testen (voor twee weken) ophalen bij het uitgiftepunt. Het uitgiftepunt is bij de leerlingeningang. Houd je bij het uitgiftepunt aan de anderhalve meter. En kies een rustig moment. Het uitgiftepunt is de hele dag geopend.
Aan de uitgifte zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. De leerling of de ouders (bij leerlingen onder de 16) hebben in Magister toestemming gegeven voor zelftests.
 2. De leerling toont bij het uitgiftepunt zijn of haar leerlingenpas.

De toestemmingslijst in Magister wordt elke dinsdag om 12.00 uur uitgedraaid. Wijzigingen daarna worden niet meegenomen. Wie niet op de uitgedraaide lijst staat, kan die week geen testen meenemen.

Gepast gebruik van zelftesten is belangrijk
De zelftest is niet bedoeld voor:

 • leerlingen en personeelsleden die klachten hebben;
 • in quarantaine zijn omdat ze contact hebben gehad met een besmettelijke persoon;
 • uit het buitenland komen (oranje of rood risicogebied);
 • een melding hebben ontvangen van de coronamelder-app.


In bovenstaande gevallen laat iemand zich testen bij een GGD-locatie. De zelftest kan ook onder geen beding worden gebruikt door leerlingen die in quarantaine zitten om de quarantaineperiode te bekorten. Leerlingen die zichzelf thuis testen, wordt gevraagd bij een positieve uitslag altijd een afspraak te maken voor een confirmatietest bij de GGD.
Op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl staat onder andere de volgende informatie:

 • De handreiking inclusief preventief zelftesten voor leerlingen;
 • Een stappenplan voor ouders/verzorgers en leerlingen voor het begeleiden van de zelftest, waaronder wat te doen bij een positieve uitslag;
 • Veel gestelde vragen en de antwoorden daarop.


Basisregels
Ook voor wie zichzelf regelmatig test, blijven de basisregels in school van kracht:

 • thuisblijven bij klachten;
 • 1,5 m afstand houden;
 • handen wassen;
 • mondkapjes gebruiken waar dit moet.


Corona in de school
Wij hebben van de GGD drie positieve meldingen ontvangen. Allen van leerlingen. Deze leerlingen waren niet besmettelijk op school maar zijn uiteraard wel in thuisquarantaine.
 UPDATE 23 april 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vanaf 11 mei aanstaand gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan deze testen gratis aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. In deze brief leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten op school werkt.

Waarom testen?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken.

Wanneer testen?
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon.

Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, worden gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest.

Hoe werkt de zelftest?
Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.
 
Testuitslag
Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te zien.

Is de uitslag positief?
Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de GGD, om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek.

Is de uitslag negatief?
Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.

Wat vragen wij van u?
Is uw kind jonger dan 16 jaar?
Dan vragen wij aan u toestemming als ouder/verzorger om uw kind een zelftest aan te bieden. Dat gebeurt via een email die gestuurd wordt vanuit Magister, deze kan in de spambox terecht komen.

Is uw kind 16 jaar of ouder?
Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Ook dit wordt in Magister genoteerd.
Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u of uw kind geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind. Het gebruiken van zelftesten op onze school is besproken met - en goedgekeurd door - de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via info@beekdallyceum.nl
 UPDATE 16 april 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Zelftests
Zoals u in de media heeft kunnen lezen worden de scholen voorzien van zelftests. Voordat wij als school overstappen op het aanbieden van zelftests, zal de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Quadraam) hierover richtlijnen opstellen die Quadraam breed zullen gaan gelden. Zodra deze richtlijnen bekend zijn zullen we deze communiceren, alvorens deze uit te 
gaan voeren. 

Nationaal Plan Onderwijs
De komende twee schooljaren kunnen we extra gelden inzetten om vertragingen en achterstanden, ontstaan in de Corona-periode, in te lopen en weg te werken. Vorige week hebben we u de grote lijn van dit plan (NPO) geschetst. Deze week gaan we in op wat we dit schooljaar gaan uitvoeren vanuit dit plan. Volgende week zullen we onderstaande ook in een informatief filmpje toelichten, op die 
manier hebt u de informatie op schrift en op beeld.

Dit schooljaar:
Vanaf 10 mei komen alle voor-examenklassen (4 havo en 5 vwo) alle dagen naar school. Daarnaast kunnen deze leerlingen zich inschrijven voor maximaal twee ondersteuningslessen per week. Deze worden op ochtenden ingepland.

Volgend schooljaar:
Tijdens deze weken geven mentoren via een scan aan welke leerlingen op het gebied van:
-  vakvaardigheden/vakkennis
-  executieve vaardigheden welke ondersteuning nodig heeft. 
Op gebied van het sociaal emotioneel vlak zal het interne zorgteam bij elke leerling een scan gaan afnemen middels een meerkeuze vragenlijst. We hopen in de week van 17 mei deze scan af te ronden.

Op basis hiervan gaan we in het nieuwe schooljaar ondersteuning bieden. In de maand april en mei vragen we bij diverse gremia (personeel, ouders, leerlingen) uit op welke wijze ruimte gecreëerd kan worden in de weekplanning.

Bevorderingsrichtlijnen
Zoals eerder gezegd blijven de bevorderingsrichtlijnen zoals we ze voor Corona hanteerden, leidend. Als de scholen openblijven, zijn genoeg cijfers gegeven en hebben de docenten leerlingen voldoende gezien om een overgangsbesluit op te kunnen baseren. 
In de geldende bevorderingsrichtlijnen, te vinden in onze schoolgids, wordt gesproken over leerlingen die worden bevorderd en leerlingen die daar op basis van hun resultaten niet voor in aanmerking komen. In dat geval werd en wordt de leerling altijd besproken en volgt een maatwerkadvies. Er moet goed worden gekeken wat het kind nodig heeft, én, of we dat kunnen bieden. Uiteraard denken wij in kansen, maar die kans moet in onze ogen wel reëel zijn. Er zal in de laatste maanden van het schooljaar vaker afstemming zijn tussen de ouders, leerling en de mentor.
 UPDATE 9 april 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Deze week zijn bij zowel leerlingen als personeel, nul besmettingen gemeld.
 UPDATE 2 april 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum na openstelling van de scholen.

Op dit moment zijn er een aantal leerlingen in quarantaine (twee onderbouwleerlingen) omdat een van hun ouders positief getest is. Voor wat betreft collega’s, er is een positieve besmetting gemeld. Deze collega heeft op dit moment geen klachten. De nauwe contacten zijn benaderd.
 


 

UPDATE 19 maart 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum na openstelling van de scholen.

Onoverbrugbare achterstanden of tijdelijke vertraging?
Onze worsteling met ‘wat moet’ en ‘wat kan’.


Dit schooljaar is geen ‘gewoon jaar’. We merken dat leerlingen, ouders en docenten worstelen met wat er ‘moet’ gebeuren en wat er nu ‘kan’.

Enerzijds heeft demissionair minister Slob de scholen gevraagd om de lat hoog te blijven leggen en leerlingen zonder perspectief niet te bevorderen. Anderzijds ‘kan’ er minder dan voorheen omdat leerlingen en docenten in een onvoorziene schoolsituatie zitten.

Iedereen doet hard zijn best en dat blijft ook het uitgangspunt. Maar wat gebeurt er als ‘wat kan’ onduidelijk is maar ‘wat moet’ onveranderd blijft? Dan ontstaat er uiteraard een stressvolle worsteling.

Hoe komen we daaruit? Volgens ons maar op één manier: erkennen dat dit geen gewoon jaar is en dat niet in alle gevallen, alle doelen gehaald kunnen worden.

Uiteraard gaan we na Beekweek 3 kijken of er achterstanden zijn die we met extra zorg kunnen wegwerken. Zeker voor de voorexamenklassen is dit belangrijk. Maar wij denken dat het voor de andere klassen minstens zo belangrijk is om niet langer te spreken van achterstanden. Liever spreken we van een tijdelijke vertraging in de voortgang die we met behulp van extra middelen en een versnelling in de komende schooljaren weer wegwerken. Daarbij moeten we maatwerk bieden. Er zijn immers ook leerlingen die niet vertraagd zijn.

Erkennen dat sommige leerlingen vertraagd zijn, betekent ook dat we bij de bevordering naar het volgende schooljaar goed moeten kijken of die vertraging in het nieuwe schooljaar kan worden ingelopen. Dan is er immers perspectief!

Tijdpad
De komende weken bespreken we of we de laatste maanden van dit schooljaar nog vertragingen kunnen wegwerken. En als we dat niet kunnen, of en hoe we die vertraging gaan ombuigen in het volgende schooljaar. We voeren daartoe:
•    Overleg met de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad
•    Overleg met de secties
•    Overleg met de ouders van de Denktank en de Medezeggenschapsraad
•    Overleg met de leerlingenraad

Over het uiteindelijke plan zullen we in de eerste week van april met iedereen communiceren.

Leerlingen,
Als jullie zaken willen delen, die we mee moeten nemen, neem dan contact op met de leerlingenraad of je mentor.

Ouders,
Jullie worden uitgenodigd zienswijzen en suggesties te delen met de oudergeledingen. Dit kan vanaf nu via een speciaal mailadres. Zie daarvoor hieronder bij ouderparticipatie.

Beekweek 3
Gelukkig kunnen de activiteiten voor beekweek 3 deels aangepast doorgaan. De klassen 3 t/m 6 hebben een toets week die volledig op school plaatsvindt. Ook klas 2 heeft toetsdagen. Op deze dagen verwachten we dat de leerlingen zich goed houden aan de instructies. Voor klas 2 en 3 geldt dat ze tussen de twee toetsen het lokaal niet mogen verlaten. Na afloop van de laatste toets verlaten ze direct de school. Dit laatste geldt ook voor de bovenbouwleerlingen. Zij ontvangen nog een aparte instructie over o.a. de verblijfsruimtes als zij meer dan één toets op een dag hebben. Mocht een leerling bij een PTA-toets afwezig zijn, denk dan aan de dubbele afmelding. Dit betekent afmelden in Magister en een mail naar de betreffende afdelingsleider.
Wij wensen de leerlingen veel succes met de voorbereiding en het maken van de toetsen.

Ouderparticipatie
Meedenken van ouders wordt op het Beekdal Lyceum zeer op prijs gesteld. Over schoolbrede zaken zijn we regelmatig in gesprek met de ouder-Denktank en de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Omdat het belangrijk is dat deze oudervertegenwoordigers worden ‘gevoed’ door alle ouders, is er een nieuw mailadres in het leven geroepen: ouders@beekdallyceum.nl. Berichten die hier binnenkomen worden afhankelijk van de inhoud doorgegeven aan de Denktank of de MR.
Het mailadres is nadrukkelijk bedoeld om aandacht te vragen voor bredere zaken. Voor zaken die spelen rond individuele leerlingen, klassen of docenten, nemen ouders contact via de mentor of de leerling coördinatoren.
 UPDATE 5 maart 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum na openstelling van de scholen.

We doen het samen!
Iedereen is op school geweest. Fijn om alle leerlingen na al die tijd weer te zien en live les te mogen geven. We zijn bijna alle klassen langs geweest om te vertellen dat nu naar school gaan niet hetzelfde is als voor corona. Het is van belang dat we onze school open kunnen houden en dat kunnen we  doen door ons samen te houden aan alle afspraken. Alle leerlingen reageerden heel begripvol en  realiseren zich dat het ernst is. Heel fijn om deze houding te ervaren. We verwachten hierin een  groot commitment. 

Mondkapje tijdens praktijkvakken
Tijdens de lessen hoeven leerlingen hun mondkapje niet op. Bij praktijkvakken echter moeten leerlingen zich regelmatig verplaatsen om bijvoorbeeld kleding te pakken bij drama of naar een machine te lopen bij BV of techniek. Bij verplaatsingen in het lokaal willen we dat de leerlingen een mondkapje dragen. 

Opvang uur klas 2 en 3
Tijdens de openstelling in de huidige vorm worden de lessen die onverhoopt uitvallen, voor de klassen 2 en 3 opgevangen. Klas 1 blijft zonder opvangdocent in het klaslokaal en gaat lezen en/of huiswerk maken. Als we teruggaan naar de oude situatie dan worden de lessen van klas 1 en 2 weer opgevangen zoals we gewend zijn.
 UPDATE 26 februari 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Na twee maanden gaat het Beekdal Lyceum weer open voor alle leerlingen. Het is goed voor leerlingen om elkaar weer te zien en weer samen onderwijs te krijgen. Het personeel van het Beekdal Lyceum vindt het ook fijn dat jullie/ze weer naar school komen. We gaan ons uiterste best voor jullie doen. En dat doen we met plezier!

Maar we maken ons ook zorgen. Veel leerlingen zijn in hun enthousiasme om elkaar weer te zien behoorlijk roekeloos in het houden van afstand en het zich houden aan afspraken. We beseffen dat dit niet altijd kwade wil is, maar we willen jullie toch vragen om jezelf aan de regels te houden. Hieronder en in de bijlage leest u de uitwerking van de heropening van het Beekdal Lyceum.

Help ons om het Beekdal Lyceum open te houden en corona buiten de deur. Dat kunnen we alleen samen.

Dankjewel!

Namens de docenten, de onderwijsondersteuners en de schoolleiding,

Niels van der Graaff
Rector Beekdal Lyceum


Plan heropenen Beekdal Lyceum
1.    lessen en leerlingen
We handhaven en volgen het huidige 40-minutenrooster. Zowel op school als online thuis. LO wordt teruggeplaatst in het rooster voor de leerlingen die op school zijn. De lessen worden deels buiten gegeven want de zalen zijn ook nodig voor lessen. Bij heel slecht weer moeten de lessen LO helaas soms vervallen.

Alle leerlingen gaan per week twee of drie dagen naar school. Alle klassen of lesgroepen worden verdeeld in twee groepen. De groepen volgen afwisselend vijf aaneengesloten schooldagen les op school en vijf dagen les online. De wisseldag is donderdag. Voor volgende week betekent dit dat groep 1 op woensdag start en daarna vijf dagen lessen online heeft. Groep 2 start op donderdag en heeft dan tot en met woensdag les op school.

Uitzonderingen zijn: eindexamenkandidaten, Topsport, Dans, Muziek (TDM)-leerlingen en leerlingen die in overleg met het steunpunt nu al op school werken. Deze groepen komen elke week vijf dagen naar school. TDM-leerlingen of zorgleerlingen worden wel ingedeeld bij groep 1 of groep 2. Zij volgen de reguliere lessen alleen als hun groep aan de beurt is. Op de andere dagen worden ze elders in het gebouw opgevangen en volgen ze online het instructiedeel van de lessen.

De leerlingen in de onderbouw horen van hun mentor of zij in groep 1 of groep 2 zitten en wanneer zij moeten komen. In de bovenbouw worden de klassen opgesplitst door de roostermaker. De leerling zit ook in groep 1 of in groep 2. De bovenbouwleerlingen ontvangen begin volgende week een mail met het overzicht.

Het eerste deel van de les wordt via Teams gestreamd vanuit het lokaal. De leerlingen uit de groep die thuis zit, kijken mee. Dit is het instructiedeel van de les. Daarna gaat iedereen aan het werk. Het is aan de docent of dit deel ook wordt gestreamd of dat de streaming dan wordt gestopt. Om zoveel mogelijk in contact te blijven, zijn leerlingen thuis verplicht hun camera aan te zetten. Voor de deelname aan online lessen zijn richtlijnen opgesteld (zie bijlage).

Volgende week starten we zo:
Alle examenkandidaten komen vanaf maandag 1 maart naar school. Alle leerlingen van het steunpunt komen onafhankelijk van of ze in groep 1 of 2 zijn ingedeeld vanaf maandag 1 maart naar school. Alle TDM-leerlingen komen onafhankelijk van of ze in groep 1 of groep 2 zijn ingedeeld vanaf woensdag 3 maart naar school.

Voor de overige leerlingen geldt:
Ma 1 maart:     alle lessen nog online;  dinsdag  2 maart zijn alle lessen nog online;
Wo 3 maart:    alle leerlingen van groep 1 komen volgens rooster naar school, groep 2 is online;
Do 4 maart:    wisseldag! Alle leerlingen van groep 2 komen volgens rooster naar school, groep 1 online;
Vr 5 maart:      Alle leerlingen van groep 2 komen volgens rooster naar school t/m wo 10 maart. Op donderdag 11 maart is het weer wisseldag, enzovoort.

2.    Lesuitval, tussenuren en pauzes
Als een docent ziek is, maar wel online les kan geven volgen de leerlingen die op school zijn de les via hun mobiele telefoon en met oortjes in het lokaal waar de les stond ingeroosterd.

Als de docent ziek is en ook online geen les kan geven, ontstaat een tussenuur. In de onderbouw krijgen leerlingen een invaldocent. In de bovenbouw gaan de leerlingen naar buiten of aan het werk in het OLC. Ze kunnen ook aan het werk in het lokaal dat oorspronkelijk was ingeroosterd.

Het atrium, de leerlingenkantine en de bovenring zijn niet meer beschikbaar als pauzeruimte. De catering is gesloten. Leerlingen nemen eten mee van huis. Bezoek aan de Jumbo tijdens de pauzes is niet toegestaan.

Leerlingen houden pauze in het lokaal waar ze voorafgaand aan de pauze les hebben of ze gaan naar buiten op de achterpleinen. In de lokalen blijft iedereen op een stoel zitten en zorgt men ervoor dat ze hun eigen spullen opruimen en dat het lokaal netjes achtergelaten wordt. Leerlingen maken aan het begin van hun pauze een keuze: óf ze blijven in het lokaal óf ze gaan naar buiten op de achterpleinen. Aan het einde van de pauze loopt iedereen naar de volgende les.

Let op dat je niet pauzeert op de openbare weg. Als leerlingen in tussenuren op de openbare weg zijn, is ook daar het houden van het anderhalvemeterregime verplicht. De politie heeft aangegeven vaker te surveilleren en te bekeuren.

3.    Toetsen, Beekweken en regels voor de determinatie en bevordering
Het uitgangspunt is dat alle toetsen in de beekweken op school of in een ander gebouw per jaar laag of klas tegelijk worden afgenomen.

In de Beekweken gaan de culturele- en sportieve projecten voor klas 1 en 2 in een veilige setting door. Ook het KEC-festival gaat in aangepaste vorm door.

Omdat de resterende toetsweken doorgaan en de leerlingen allemaal weer naar school kunnen, blijven de huidige overgangsnormen het uitgangspunt voor de determinatie en de bevordering. Uiteraard zal er aan het eind van het jaar rekening worden gehouden met gang van zaken in dit jaar.

We kiezen er nu niet voor om naast dit lesprogramma ook een programma voor het wegwerken van achterstanden in te zetten. Dit doen we na beekweek 3. Daarbij wachten we ook de ontwikkelingen rond het Nationaal onderwijsplan af. We gaan er eerst voor zorgen dat leerlingen zich weer thuis gaan voelen op school.
 
4.    Veiligheid, gedrag en verantwoordelijkheid
De volgende veiligheidsmaatregelen waren al van kracht en blijven gelden in het gebouw:

 • Iedereen draagt te allen tijde tijdens het lopen een mondkapje. Deze doen leerlingen vanaf de fietskelder al op. De leerlingen komen het gebouw binnen door de fietskelder en ontsmetten daar hun handen.
 • Ze lopen naar hun lokaal en nemen plaats. In ieder lokaal zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.
 • Binnen het gebouw geldt dat leerlingen en personeel ten opzichte van elkaar en anderen anderhalve meter afstand moeten houden. In verband met de opzet van ons gebouw kunnen we geen looproutes maken. Houd dus rechts in gangen en trappen en geef elkaar zoveel mogelijk ruimte.
 • In de lokalen is aangegeven waar leerlingen wel en niet kunnen zitten. Het verschuiven van tafels e.d. is niet toegestaan.
 • Docenten hebben zoveel mogelijk een eigen lokaal. De leerlingen verplaatsen zich door het gebouw.
 • De leerlingen gebruiken de toiletten in de gang waar ze les krijgen.
 • Na de lessen verlaten de leerlingen meteen het gebouw en gaan naar huis.
 • Als een leerling (milde)klachten heeft verwachten we dat de leerling thuisblijft. Als een leerling zich laat testen en een positieve testuitslag heeft dan verwachten we dat dit gemeld wordt aan de betreffende afdelingsleider. Voor wat betreft de controle op besmettingen; wij blijven handelen op advies van de GGD.
   

We gaan ervan uit dat alle leerlingen zich blijvend constructief gedragen. Mochten we er tegenaan lopen dat dit niet het geval is dan treden we op en kan een sanctie volgen. We blijven elkaar aanspreken op het handhaven van de regels. Alleen samen kunnen we de school openhouden. Daarin heeft iedereen een rol. 

We gaan het samen doen!


Analoog en digitaal onderwijs; een hybride situatie 

Vanaf woensdag 3 maart zullen ook de niet-examen leerlingen weer gedeeltelijk naar school komen voor fysiek onderwijs op school. De lessen worden door alle docenten weer op school gegeven, behalve docenten waarbij dit op grond van de coronarichtlijnen niet mogelijk is. Dit betekent dat de leerlingen die niet op school zijn de les geheel of gedeeltelijk vanuit thuis moeten volgen. 

Op het eerste oog lijkt dit een eenvoudige aanpassing op de huidige online lessen. Toch heeft het behoorlijk wat voeten in aarde en vergt het een extra inspanning van docenten en leerlingen, zowel op school als thuis. Om het leren op afstand zo goed mogelijk te faciliteren kiezen wij ervoor de lessen die op school gegeven worden (integraal) te streamen. 

Leren gaat soms met vallen en opstaan, fouten maken mag of moet zelfs om echt tot leren te komen. Wij besteden daarom gewoonlijk veel aandacht aan het creëren van een veilig leerklimaat op school en in de klas. Integrale streaming van lessen, waarbij ook kinderen in het lokaal aanwezig zijn, vormt hierin een potentiële bedreiging. Dit geldt zowel voor de veiligheid van de aanwezige kinderen als voor de docent die zich kwetsbaar opstelt. 

Deze manier van werken vraagt om duidelijke gedragsregels en omgangsnormen. Wij zullen dan ook toezien op het naleven hiervan. De belangrijkste regels en afspraken staan hier op een rijtje:

 • Van iedere les wordt in elk geval het eerste gedeelte van de les gestreamd waarin de centrale instructie en/of uitleg plaatsvindt. Afhankelijk van het type les dat volgt wordt de streaming voortgezet of beëindigd. De leerlingen thuis kunnen zelfstandig verder aan het werk, de leerlingen op school doen dit onder begeleiding van de docent. 
 • De leerling die thuis de les volgt doet dit via de verkregen link in ItsLearning. Hierbij hechten wij er waarde aan dat de camera van de computer op laptop thuis aan staat om te controleren of een leerling ook daadwerkelijk meedoet met de les. Als de camera bij herhaald verzoek niet aangaat dan gaat de docent ervan uit dat de leerling niet aanwezig is en zal hij/zij de leerling op absent zetten. Tip: mocht de camera defect zijn, schaf dan een externe webcam aan zodat de docent te allen tijde uw zoon of dochter kan zien. 
 • Wij gaan ervan uit dat leerlingen die thuis de les volgt dit op een rustige en prikkelarme plek doet waarbij hij/zij zo min mogelijk wordt afgeleid. De microfoon van de computer of laptop staat te allen tijd uit om onnodige verstoring van de les te voorkomen.Ieder les wordt één leerling op school aangewezen die vragen vanuit thuis via de chat in de gaten houdt. Op deze wijze kunnen de leerlingen thuis indirect vragen stellen aan de docent. Het is vanuit thuis dus niet mogelijk om met de docent te praten. 
 • Als een leerling de les online verstoort gelden dezelfde regels als op school. De docent kan een leerling die thuis zit ook uit de les verwijderen. Er gelden dan dezelfde sancties als dat een leerling op school zou zitten. 
 • Vanzelfsprekend is het niet toegestaan (delen van) de les op te nemen en/of verder te verspreiden zonder expliciet toestemming van de docent. 
 • De camera’s in het lokaal zijn hoge resolutie camera’s om een goed beeld van het bord en de docent te waarborgen. Eventuele slechte beeldkwaliteit kan veroorzaakt worden door beperkte internetbandbreedte thuis. In dat geval raden wij aan dichterbij het wifi punt te gaan zitten of een wifi-repeater aan te schaffen of de computer/laptop met een draad te verbinden met de router. 
   

Wat doen als een docent afwezig is? In dit geval onderscheiden we twee situaties:

 1. De docent is ziek en kan geen les(sen) verzorgen. In dit geval gelden dezelfde regels als gewoonlijk, voor klas 1 en 2 wordt een BDU docent ingezet, voor de overige leerjaren komt de les te vervallen. Uiteraard gaan wij hier uit van kortdurend verzuim. 
 2. De docent is afwezig, bijvoorbeeld in afwachting van een testuitslag, maar nog wel in staat les te verzorgen vanuit thuis. In dit geval gaan de leerlingen op school gewoon naar het lokaal dat in hun rooster staat en volgen de les op school online op hun eigen device. Het is derhalve raadzaam om altijd oortjes of een koptelefoon in de schooltas te stoppen. 

   


UPDATE 12 februari 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Het Beekdal Lyceum lag deze week onder en in een dik pak sneeuw. Zo dik dat zelfs de eindexamenkandidaten maandag en dinsdag niet naar school konden komen. Normaal is sneeuw een extra uitdaging voor de schoolleiding. Sneeuwballen vliegen altijd net iets te dicht langs de ramen. Glijpartijen en botsingen. Deze keer was het anders. De sneeuw bleef maagdelijk wit liggen rond het gebouw. De leerlingen die er vanaf woensdag wel weer waren, maakten zich niet druk.

Open Dag
Afgelopen weekend organiseerden we op een digitale Open Dag met slechts een minimale bezetting in het gebouw. Ook een paar leerlingen kwamen helpen. Ze waren al weken niet meer in het gebouw geweest. Hun vrolijkheid drukte ons weer eens met de neus op het feit dat veel leerlingen de school missen en wij de leerlingen. Het signaal dat we de school graag weer open willen voor alle leerlingen zodra dat veilig kan, is de afgelopen week veelvuldig onder de aandacht gebracht van de beleidsmakers. Veel zal afhangen van de voortgang in het vaccinatieprogramma. Een optimistisch geluid kwam deze week uit Israël waar het vaccinatieprogramma (dat daar verder is gevorderd) inderdaad de druk op de zorg verlicht.

Afstandsleren
Vorige week hebben we adressen gedeeld van instanties die leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen helpen als het lastig of onmogelijk is om in deze periode de positiviteit vast te houden of op te brengen. Deze week delen we een brochure die dieper ingaat op de rol van ouder(s)/verzorger(s) bij het afstandsleren. Voor veel ouder(s)/verzorger(s) is de begeleiding al een routine, maar toch goed om als steun of wake-up call nog wat achtergronden te delen.

Genieten
Gelukkig was er deze week dus sneeuw. Een hele week zonder dooi met schitterend weer en schaats- en sleebanen. In park Sonsbeek zag ik deze week een behoorlijk deel van onze leerlingen genieten. En zij niet alleen. Ook opvallend veel ouder(s) /verzorger(s) zag ik met veel plezier op sleetjes van de heuvels glijden. We hadden en hebben het allemaal nodig.

Plannen voor dit jaar
Zojuist is duidelijk geworden dat het centraal eindexamen doorgaat. De kandidaten krijgen met een extra tijdvak, een extra herkansing en een aangepaste slaag-zakregeling, ruimte om het suboptimale verloop van dit schooljaar te compenseren. Er wordt hard gewerkt door de eindexamenkandidaten. Het is goed elkaar dagelijks op school te ontmoeten. En we gaan er alles aan doen om de kroon op het werk te zetten.

Overgang
Nog altijd is onzeker wanneer en hoe we alle leerlingen weer mogen ontvangen op school. Daar hangt veel van af. Zodra daar duidelijkheid over is, kunnen we aangeven op welke manier we het jaar gaan afmaken. En hoe we invulling gaan geven aan de overgangsvergaderingen. Minister Slob heeft aangegeven dat we enerzijds moeten denken in kansen, maar anderzijds ook duidelijke en eerlijke voorwaarden moeten stellen aan de overgang. Dit plan is bijna klaar.

Achterstanden
Ook het definitieve plan voor het omgaan met eventuele achterstanden staat klaar. Omdat er veel vraag naar duidelijkheid is, is het verleidelijk om daar nu al zaken over te zeggen, maar we kiezen ervoor om daar mee te wachten tot na de vakantie. Dan zal er hopelijk ook meer duidelijkheid zijn over de opening van de scholen. Dat is nodig om de plannen praktisch uit te kunnen werken. Voor alle leerlingen moet duidelijk zijn, dat we in alle scenario’s rekening houden met de bijzondere omstandigheden. Daardoor kunnen hopelijk veel leerlingen rustig van hun vakantie genieten.

Niels van der Graaff, rector Beekdal Lyceum
 UPDATE 5 februari 2021

De ontwikkelingen van deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

De afgelopen week is er weer hard online gewerkt. Niet makkelijk, wel nodig. We werken onder lastige omstandigheden, maar niemand kan zich permitteren op dit moment een tandje terug te schakelen. Dat is lastig in een situatie waarin (op zich begrijpelijke) zorgen en frustraties, steeds meer en steeds breder worden gedeeld. De kunst is om te focussen op de dingen die wel kunnen en daarvan te genieten. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar we hebben geen keus. En: gelukkig is er nog veel om van te genieten. Ontmoetingen met anderen (al is het maar kort én met anderhalve meter tussenruimte én buiten én voor 21.00 uur) zijn nog steeds waardevol. Probeer ze te organiseren en te koesteren.
Het zou ons allemaal helpen als er snel duidelijkheid komt over een aantal zaken. Helaas zijn daarvoor nog richtlijnen en overleggen nodig. We proberen daarin met meer scholen op te trekken en dat kost wat meer tijd. Maar alles beter dan nu besluiten te nemen die we over twee weken weer moeten terugdraaien. In deze update praten we iedereen bij over zaken die lopen en proberen we ouders en leerlingen met extra tips en tricks van dienst te zijn.

Belangrijke besluiten
Deze week hebben de scholen in Arnhem en omgeving hun aanmeldprocedure uniform aangepast om ervoor te zorgen dat de basisschoolleerlingen die nu later een definitief advies krijgen niet in de problemen komen. Een mooie eerste stap. Er zijn echter meer zaken die vragen (soms schreeuwen) om uniforme duidelijkheid:
-    hoe gaan we om met de cijfers en determinatie naar het volgende schooljaar?
-    hoe gaan we om met ontstane achterstanden?
-    wanneer mag de school weer open en wie mogen we dan toelaten?

De brief die minister Slob deze week aan de scholen stuurde, spreekt van het houden van hoge verwachtingen van elkaar. Dus aan het werk blijven en je best doen. En ook: denken in kansen voor leerlingen. Meer duidelijkheid is er nog niet. Wij werken uiteraard weer scenario’s uit, maar kunnen op dit moment nog geen knopen doorhakken. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden. Motto blijft daarom nog even: volhouden, rustig doorwerken en vooral ook zorgen blijven delen.

Zorg voor leerlingen
Niet alle leerlingen slagen erin onder deze omstandigheden positief te blijven. Als dit leidt tot psychische klachten, zijn ondersteuningsmogelijkheden van de scholen altijd al beperkt, maar onder deze omstandigheden nog beperkter. We zijn ons ervan bewust dat de omstandigheden veel vragen oproepen, onze mentoren zijn dan uiteraard de eerste aanspreekpersoon. Wij willen echter vragen uw hulpvraag te beperken tot schoolse zaken. Mochten leerlingen of ouders zich zorgen maken over psychische klachten, dan kan de informatie in de bijlage u/je wellicht verder helpen.

Planning
Op 8 februari staan een onderwijsvrije dag gepland voor leerlingen. Deze blijft in de planning staan omdat op die dag o.a. scholing en de leerling besprekingen klas 2 en 3 gepland staan (voorlopig advies).

Bereikbaarheid
Tijdens de lockdown periode is de school telefonisch bereikbaar van 8.00-16.00 uur. Buiten deze tijden is de school via email bereikbaar.
 UPDATE 22 januari 2021

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en onderwijs
De examenklassen krijgen les op school. Op dit moment zijn we bezig de anderhalve meter richtlijn in de school te realiseren, die is aanstaande maandag geëffectueerd. We zullen hier separaat met de examenklassen en hun ouders over communiceren.
We hadden beloofd om afgelopen woensdag onze plannen te presenteren voor de organisatie van ons onderwijs voor de rest van het schooljaar. Op dit moment is er echter nog onduidelijkheid over de anderhalve meterregel als de scholen weer open mogen. Daarom werken we noodgedwongen nog aan verschillende scenario’s. We hebben deze week input gevraagd en gekregen van de leerlingenraad en de Denktank van ouders. Volgende week spreken we met de secties. Daarnaast gaan we starten met de gesprekken over de overgangscriteria en eindtermen per leerjaar. Hierin willen we optrekken met alle Arnhemse scholen.

Planning
Op 25 januari en op 8 februari staan onderwijsvrije dagen gepland voor leerlingen. Deze blijven in de planning staan omdat op die dagen scholing voor docenten en leerling besprekingen klas 2 en 3 gepland staan (voorlopig advies). Ook willen we docenten tijd geven om online en hybridelessen verder te ontwikkelen en sectiebreed nadere afspraken te maken.
Op 25 januari wordt voor de examenleerlingen havo 5 de uitgestelde toets Nederlands op school afgenomen. Het rooster hiervoor is in bezit van de leerlingen.

Rooster
Door een storing in het roosterprogramma is het nieuwe lesrooster, dat aanstaande dinsdag ingaat, niet goed ingelezen. Uiteraard wordt dit z.s.m. opgelost zodat het goede rooster zichtbaar wordt.

Bereikbaarheid
Tijdens de lockdown periode is de school telefonisch bereikbaar van 8.00-16.00 uur. Buiten deze tijden is de school via email bereikbaar.
 UPDATE 15 januari 2021

De ontwikkelingen rond corona op het Beekdal Lyceum.

Volgende week is het toetsweek. De PTA-toetsen worden op school afgenomen; de andere toetsen digitaal. Een toetsweek is altijd al spannend, maar nu natuurlijk helemaal. Veel is niet zoals jullie het gewend zijn. Dat geldt trouwens ook voor de docenten. Help elkaar door je goed aan de instructies te houden. Thuis én op school. Vanaf maandag is het houden van anderhalve meter afstand weer verplicht in het gebouw. Let daarop. De overdracht van het Corona-virus moet afgeremd worden!

Terug naar de toetsweek. Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn waardering uit te spreken voor de manier waarop jullie je door deze tijd worstelen. Er wordt meer dan ‘vroeger’ een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Veel van jullie hebben laten zien die aan te kunnen. Maar uiteraard wordt er soms ook flink met die verantwoordelijkheid geworsteld. Er zijn grote en kleine successen en ook teleurstellingen. Dat zal voor de toetsweek ook gelden. Laat je niet uit het veld slaan en houd vooral vertrouwen in jezelf. Wij hebben dat ook!

Namens alle docenten en de schoolleiding,
Niels van der Graaff, Rector Beekdal Lyceum.


Corona en onderwijs
De lockdown wordt verlengd, de examenklassen krijgen les op school. Op dit moment zijn we bezig de anderhalve meter richtlijn in de school te realiseren, ook voor de lessen na de Beekweek. Ook zijn we de openstelling scholen aan het voorbereiden al weten wij helaas nog niet wat daarvan de planning is.

Corona en planning
Op 25 januari en op 8 februari staan onderwijsvrije dagen gepland voor leerlingen. Deze blijven in de planning staan omdat op die dagen o.a. de leerlingbesprekingen klas 2 en 3 gepland staan (voorlopig advies).

Op 25 januari wordt voor de examenleerlingen havo 5 de uitgestelde toets Nederlands op school afgenomen. Rooster volgt.

De juiste data van de kijk- en luistertoetsen zijn (examenklassen) :

 • Lt Du havo: 29 jan
 • Lt Du vwo: 3 feb
 • Lt Fr havo 2 feb
 • Lt Fr vwo 4 feb
 • Lt En havo: 1 feb
 • Lt En vwo: 27 jan


Corona en personeel
Deze week zijn geen Corona testen afgenomen bij het personeel.

Corona en leerlingen
Drie leerlingen zijn thuis vanwege een Corona besmetting. De aangemerkte nauwe contacten zijn bekend en in quarantaine.

Bereikbaarheid
Tijdens de lockdown periode is de school telefonisch bereikbaar van 8.00-16.00 uur. Buiten deze tijden is de school via email bereikbaar.
 
UPDATE 13 januari 2021

De ontwikkelingen rond corona op het Beekdal Lyceum.

Na een periode van thuiswerken voor uw zoon/dochter zal ook de Beekweek helaas op afstand plaatsvinden. Dit betekent dat uw kind de geplande toetsen thuis maakt achter de computer. De meeste van deze toetsen zijn formatief, sommige zullen summatief zijn en worden met een cijfer beoordeeld. Omdat online toetsen fraudegevoelig is vragen wij uw medewerking waar mogelijk. Wij hebben een aantal procedures en afspraken opgesteld die we met uw zoon/dochter hebben gecommuniceerd en die we graag ook met u willen delen.

Planning
De online toetsen worden afgenomen op de tijdstippen zoals vermeld in het Beekweekrooster en voor leerlingen terug te vinden zijn in Magister. Het is belangrijk dat uw zoon/dochter zich hier aan houdt want de inleverbakjes in Its Learning sluiten automatisch aan het einde van de toets. Vóór die tijd moet de toets digitaal zijn ingeleverd. Mocht een technisch probleem ontstaan dan kan uw kind of uzelf het beste de docent hierover een mail sturen.

Procedure
Voor het afnemen van de online toetsen hebben we de procedure met uw kind gedeeld. Er zijn een aantal zaken belangrijk voor uw situatie thuis.

 1. Uw kind heeft een rustige omgeving nodig waarin hij/zij niet gestoord kan worden
 2. Uw kind heeft een computer nodig waarop de camera en microfoon werken en waarop bestanden gedownload en opgeslagen kunnen worden. De toets kan in verschillende formaten of programma’s (Word, PDF, Powerpoint, Excel) worden uitgereikt
 3. Bij een open-boek toets mag uw kind schoolspullen erbij houden, zoals een tekstboek; werkboek; aantekeningen; samenvattingen; begrippenlijsten en andere schoolspullen
 4. Bij een gewone toets zijn geen schoolspullen toegestaan behalve gebruikelijke hulpmiddelen zoals Binas, Bosatlas, enz. In Its Learning staat exact beschreven welke hulpmiddelen zijn toegestaan
 5. Gebruik van de telefoon of internet is niet toegestaan tenzij dit expliciet onderdeel is van de toets. Het is uiteraard belangrijk dat uw kind niet samenwerkt met anderen. Er kan gecontroleerd worden op plagiaat bij het nakijken. Plagiaat kan betekenen dat vragen fout gerekend worden of zelfs resulteren in het ongeldig verklaren van de toets
 6. Voor de absentie zijn dezelfde regels van toepassing als op school afgenomen toetsen

We vragen u niet om te surveilleren en respecteren de privacy van uw kind. We hopen dit daarom op een integere manier met elkaar te kunnen doen. In deze onzekere tijden vertrouwen we erop dat we er met z’n allen het beste van willen maken en op deze manier de voortgang van uw zoon of dochter alsnog goed in beeld te krijgen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben hierover, dan kunt u terecht bij de afdelingsleider van uw zoon of dochter.
 UPDATE 12 januari 2021

De ontwikkelingen rond corona op het Beekdal Lyceum.

Vanavond wordt officieel bekend gemaakt in welke vorm de lockdown wordt verlengd en wat dat betekent voor het VO.

Beekweek/toetsweek
We hebben al gecommuniceerd dat we ongeacht de uitkomst de Beekweek volgende week doorgaat. We willen leerlingen de kans geven te laten zien wat ze hebben geleerd. Zo weten zij en wij ook waar ze staan en wat nodig is. Alle leerlingen kunnen dus verder gaan met de voorbereidingen op de toetsen.

De toetsen die we op school mogen afnemen, nemen we op school af. Voor de andere toetsen kiezen we voor een digitale vorm. Dit betekent dat de toetsen voor klas 2, 3 en de voortgangstoetsen voor klas 4 havo, 4 vwo en 5 vwo digitaal worden afgenomen. De PTA-toetsen in klas 4, 5 en 6 worden op school afgenomen. Hopelijk komt hier vanavond geen verandering in.

Wij bereiden op dit moment in afwachting van de persconferentie een aantal scenario’s voor. De uitkomst kan leiden tot een kleine aanpassing in het toetsrooster van klas 4 en 5. Ook kijken we -nu we de activiteiten voor klas 1 waarschijnlijk moeten aanpassen- naar een alternatief programma voor deze klassen.

Woensdag ontvangt iedereen aan het eind van de dag een mail met daarin een heldere uitleg over de organisatie van de Beekweek/toetsweek.

Daarna
Als de lockdown wordt verlengd betekent dat het uitwerken van twee plannen:

 • eventuele verbeteringen/aanpassingen aan het onderwijs tijdens de verlengde lockdown;
 • het onderwijs als alle leerlingen weer naar school mogen.


Over deze concrete invulling spreken we volgende week nog met de Denktank (van ouders). Volgende week woensdag volgt er weer een mail met een concrete uitwerking van beide plannen.

 UPDATE 8 januari 2021

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Bij de start van het nieuwe jaar wensen we elkaar steevast geluk. Terugkijkend heb ik die woorden een aantal jaren op de automatische piloot uitgesproken. Een vast riedeltje te midden van veel vrolijkheid om me heen én in de lucht. Dit jaar was het anders. Met het uitspreken van de wens op geluk vroeg ik me tegelijk af wat daarvoor nodig zou zijn. En ook kwam het besef dat het geluk toch meer dan in dingen in mensen zit. Met als afsluiter dat bepaalde vaste patronen en zekerheden toch ook wel voorwaardelijk zijn. Vertrouwen en veiligheid. Dat kwam allemaal voorbij in die paar seconden waarop ik mijn naasten een gelukkig nieuw jaar wenste.

De corona-periode prikkelt onze emoties. Zekerheden worden niet altijd gevoeld en veilige patronen zijn niet altijd meer vanzelfsprekend. Het maakt dat we in ons leven meer tijd moeten besteden aan de dagelijkse gang van zaken. Dat kost energie waardoor we gejaagder, geprikkelder of gewoon moe zijn. Daar moeten we in alles wat we van elkaar verwachten rekening mee houden.

De corona-periode verdiept ook onze inzichten. Ik realiseer me hoe vindingrijk we zijn in het leggen van contact. En hoe belangrijk het is om ergens samen voor te gaan. Meer dan ooit wordt duidelijk dat we het niet alleen kunnen. En dat samen optrekken niet alleen resultaat geeft, maar ook energie.

We zijn aangeland in één van de laatste, maar zeker ook één van de moeilijkste fasen van de corona- crisis. Er gloort hoop, de rek is eruit en de schakelmomenten volgen elkaar nog sneller op dan eerder in de crisis. Dat vraagt van iedereen solidariteit, incasseringsvermogen en ook mildheid.

Dit is een bijzonder schooljaar. Het gaat anders dan anders en dat maakt dat sommige leerlingen, ouders en collega’s zich logischerwijze zorgen maken. Als we samen de uitdaging aangaan kan het ook een schooljaar worden met grote successen. Ieders inzet en verantwoordelijkheidsgevoel moet daarop gericht zijn.

Ik heb grote bewondering voor de vindingrijkheid bij iedereen en hun veerkracht om steeds weer op zoek te gaan naar nieuwe en betere wegen. De schoolleiding weet en voelt zich in deze tijden
gesteund door leerlingen, collega’s en ouders die er samen het beste van willen maken (herstel: gaan maken).

En voor de kleine genieters: je merkt het haast niet, maar elke dag is het een paar minuten langer licht. De lente kom eraan! Gelukkig nieuwjaar!
 UPDATE  5 januari 2021

Onderwijs aan de eindexamenkandidaten tot Beekweek 2

Beste leerling uit 5 havo, 6 vwo en maatwerkleerling, beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals voor de vakantie is aangekondigd zullen voor jullie de lessen morgen, woensdag 6 januari weer op school worden gegeven volgens het reguliere rooster. Een aantal zaken brengen wij nog graag even onder jullie aandacht.

Corona
We vinden het uiteraard fijn jullie weer op school te kunnen ontvangen maar dit kan alleen goed verlopen als we ons allemaal aan de corona richtlijnen houden. Wellicht ten overvloede, maar als je klachten hebt, hoe mild dan ook, dan blijf je thuis! Je Laat je testen en blijft thuis totdat je de uitslag hebt ontvangen. Krijg je een positieve uitslag geef dit dan direct door aan je afdelingsleider.

Het onderwijs vanaf 4 januari
Je bent enkel op school voor de lessen, je komt zo laat mogelijk en gaat direct na je laatste lesuur naar huis. Tijdens tussenuren kun je verblijven in één van de pauzeruimtes, de kantine, het atrium of de ruimte in de fietsenstalling. In het OLC kun je ook terecht, deze ruimte is nadrukkelijk bedoeld om in stilte werken. Als je de beschikking hebt over een eigen laptop is het handig deze mee te nemen, het is niet ondenkbaar dat een enkele docent van thuis de les zal (moeten) streamen. Denk er dan ook aan eigen oortjes mee te nemen. Heb je geen laptop installeer dan de MS Teams app op je telefoon.

Met de kennis van nu worden vanaf 18 januari de PTA toetsen gewoon afgenomen. Het toetsrooster heb je al voor de kerstvakantie ontvangen. Het rooster van de mondelingen komt deze week. Mocht je om wat voor reden dan ook niet op school kunnen komen, werk dan aan je lessen door Itslearning goed te volgen en neem eventueel contact op met je docenten. Vraag ook na of je docent de lessen streamt zodat je de les eventueel live kunt volgen.

Regels op school
We hanteren op school dezelfde regels die tot nu toe al van kracht waren. Bewaar dus de afstand en als je loopt draag dan je mondkapje. Je komt de school uitsluitend binnen via de fietsenstalling waar je je handen ontsmet.

Wij wensen iedereen veel succes met de aankomende lessen en met de voorbereiding voor de Beekweek. Binnenkort zullen we jullie informeren over de regelgeving rondom de eindexamens. Mocht de (landelijke) situatie vragen om een herziening van ons beleid dan lichten wij jullie zo spoedig mogelijk in.


Jan-Erik Nijenhuis, afdelingsleider havo bovenbouw
Patricia Leenders, afdelingsleider vwo bovenbouw
 UPDATE  22 december 2020

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Wij ontvingen nog een aantal nagekomen meldingen van covid-besmettingen de afgelopen dagen. Het blijkt dat een aantal personen wellicht nog besmettelijk was op school op maandag 14 of dinsdag 15 december. Er zijn geen nauwe contacten genoemd. Toch betekenen deze meldingen extra waakzaamheid voor een aantal leerlingen en collega’s.

Extra waakzaamheid betekent dat:

 •  je extra alert bent op Corona-gerelateerde klachten. Mochten er klachten optreden dan
 • moet je thuis blijven en een testafspraak maken via het landelijk nummer 0800-1202. Daarbij
 • moet vermeld worden dat het om een geval van ‘extra waakzaamheid’ gaat, aangegeven
 • door de GGD Gelderland Midden;
 • je afstand houdt van volwassenen en contact met personen uit kwetsbare groepen mijdt;
 • als je geen klachten hebt, mag je wel naar buiten en wel sporten.


Vragen hierover? Neem gerust contact op met de GGD Gelderland Midden. Het telefoonnummer is 0800-844 6000 (keuze 1). Gebruik daarbij het referentienummer van het Beekdal Lyceum (46996). De GGD is maandag t/m zondag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar.

De extra waakzaamheid geldt voor de volgende groepen leerlingen en hun docenten:De extra waakzaamheid geldt alleen voor leerlingen die op genoemde dagen op school waren en alleen voor docenten die de klas/groep op genoemde dag les hebben gegeven. Een uitzondering geldt voor de klassen 2F, 2I en 2H. Deze docenten hoeven niet extra waakzaam te zijn.
 UPDATE  11 december 2020

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Moedig en zwoegend, naderen we samen het einde van een zeer bewogen kalenderjaar. Vandaag een weer een nieuwe update over corona en ons onderwijs. Vandaag een wat uitgebreidere corona- update, omdat we merken dat er deze week meer vragen waren over corona en over ons onderwijs.

Corona en veiligheid
Begin deze week hadden we te maken met een oplopend aantal corona-gevallen. Dat gaf soms onrust en onzekerheid bij leerlingen, ouders en collega’s. En dat resulteerde weer in vragen aan de GGD en aan ons. In die vragen zat soms frustratie en onbegrip. Dat begrijpen wij. Eergisteren stuurden we daarom al een brief van de GGD mee over hun werkwijze.
Kort gezegd is de situatie in Nederland zo: In de samenleving en het kabinet leeft de uitdrukkelijke wens om de scholen open te houden. Wij doen dat met inachtneming van de maximale veiligheidsmaatregelen die we kunnen bieden en in dagelijkse afstemming met de GGD.
De kans dat een leerling op school besmet raakt met het Coronavirus is klein maar niet nul. Voor mensen onder de 18 jaar geldt immers de anderhalve meter afstand niet. Leerlingen die Corona- klachten hebben, blijven thuis, maar er zijn onder de jeugd ook mensen die positief testen zonder klachten. Dat is helaas de realiteit en die geldt voor alle scholen in Nederland.
Dagelijks kijken we met de GGD of het aantal besmettingen oploopt en of die besmettingen kunnen worden gelinkt aan de school. Ook kijken we hoeveel leerlingen er thuis zijn ten opzichte van het aantal leerlingen dat wel naar school kan en mag komen. Dat is dagelijks een lastige afweging die we vanuit onze maatschappelijke opdracht wel moeten maken. Uiteindelijk moet elke ouder de afweging maken of hij deze situatie voldoende veilig vindt om leerlingen zonder klachten naar school te laten gaan. U mag daarbij verwachten dat wij er alles aan doen om de school zo veilig mogelijk te laten zijn. Op dit moment zien wij na overleg met de GGD geen aanleiding om een hele jaarlaag of een hele klas online les te geven. Ik verwijs naar de cijfers verderop in deze update.

Corona en kerstvieringen
De oproep van het kabinet en het toenemende aantal besmettingen in onze regio maakt dat we de hebben besloten de fysieke kerstafsluiting op school aanstaande donderdag geen doorgang te laten vinden. Een lastige afweging omdat we ook een grote behoefte voelen om met elkaar (al is het op afstand) dit jaar af te sluiten. Bovendien hebben mensen al veel energie gestopt in de organisatie. De huidige omstandigheden laten ons echter geen keus. Dit betekent dat leerlingen woensdag hun laatste lessen op school krijgen. Op donderdag 17 en vrijdag 18 december is de school gesloten. Op donderdagochtend zal er op het geplande tijdstip wel een digitale afsluiting zijn met de mentorklas en de mentor.

Corona en ons onderwijs in 2021
We zijn dit jaar gestart met een compact 40-minutenrooster, waarbij de onderbouw vroeg naar school komt en de bovenbouw later. Hoewel het compacte uiteindelijk minder stringent kon worden doorgevoerd dan we van plan waren, heeft het systeem bijgedragen aan een grotere rust en veiligheid voor docenten. Zo kunnen alle docenten beschikken over een eigen lokaal en hoeven ze niet door de gangen te lopen als de leerlingen daar zijn.

We kunnen stellen dat het 40-minutenrooster leerlingen en docenten ruimte heeft gegeven. We hebben ook geconstateerd dat niet alle vakken en alle leerlingen even goed uit de voeten kunnen met het systeem. We hebben de afgelopen maand met de leerlingenraad, de ouder Denktank en het personeel gesproken over hoe we verder gaan in de tweede helft van het jaar. Uiteindelijk is gekozen het 40-minutenrooster te continueren maar daarnaast extra aanbod en begeleiding te creëren voor leerlingen die dit nodig hebben. De medezeggenschapsraad heeft hier vorige week formeel mee ingestemd. De komende weken wordt in samenspraak met de vaksecties de laatste hand gelegd aan dit nieuwe 40-minutenrooster met uitbreiding op maat. Ouders en leerlingen worden hier binnenkort nader over geïnformeerd. Het nieuwe rooster gaat in na Beekweek 2.

Corona en thuisonderwijs
Voor leerlingen die langdurig thuis komen te zitten door een corona-besmetting, een quarantaine of een kwetsbare thuissituatie, proberen we goede afspraken te maken over de voortgang van hun studie. Regelmatig contact met de docent is dan van groot belang. We hebben met de collega’s afgesproken dat ze gebruik maken van een of meer van de volgende opties:

Corona en het gebouw

 • De leerling kan onderwijs volgen omdat de vaksectie gebruik maakt van instructievideo’s;
 • De docent heeft contact met de leerling via itslearning;
 • De leerling kan onderwijs volgen omdat de docent regelmatig met de leerling contact heeft via mail, Teams of telefoon;
 • De leerling kan (een deel van de les) volgen doordat de leerling via Teams meekijkt of meeluistert.


We kennen van alle opties voorbeelden van leerlingen die hier prima mee uit de voeten kunnen. Uiteraard lopen zaken nog niet altijd soepel. Het is van het grootste belang dan contact op te nemen met de mentor. Dat geldt voor leerlingen en voor ouder(s)/verzorger(s).

Als een klas of een leerjaar noodgedwongen thuis moet blijven, dan schakelen we onmiddellijk over op digitaal afstandsonderwijs.

Corona en het gebouw

 • Naar aanleiding van een opmerkingen over de temperatuur in het gebouw, hebben we de afgelopen week ons ventilatieprotocol aangepast. Hierdoor hebben we zonder concessies te doen aan de veiligheid de temperatuur naar boven kunnen brengen. Ten opzichte van vorige week is dit een hele verbetering.
 • Om de drukte in pauzes nog beter te spreiden is er door de conciërgerie hard gewerkt aan een alternatieve pauzeruimte voor de bovenbouw. Deze is warm en droog. De leerlingenraad gaat de komende op zoek naar inventaris om lekker te kunnen zitten. We zullen de ruimte volgende week veilig en gepast openen.


Corona en personeel
De GGD heeft ons laten weten dat een docent afgelopen weekend positief heeft getest op corona. De docent was op school tijdens de besmettelijke periode. De GGD schat echter in dat er voor andere leerlingen en collega’s geen besmettingsgevaar is geweest. De docent was en is volledig klachtenvrij en heeft de werkzaamheden inmiddels hervat.

Corona in cijfers
U heeft afgelopen week al eerder een update ontvangen omdat rond het eind van vorige week het aantal besmettingen plotseling opliep. We houden het aantal meldingen goed in de gaten en stemmen dagelijks af met de GGD. Aan het begin van de week hebben we vooral 5 vwo goed in de gaten gehouden. Daar kwam gedurende deze week 4 havo bij. Voor beide jaarlagen geldt dat extra waakzaamheid op ziekteverschijnselen is vereist tot de kerstvakantie.

Stand van zaken in de week 7-11 december: 

Meld Coronabesmettingen ook in het weekend per mail bij de afdelingsleider!

Klas 1 en 2 Alice Wolterinck a.wolterinck@beekdallyceum.nl
Klas 3 Martin Jager m.jager@beekdallyceum.nl
Klas 4H & 5H Jan-Erik Nijenhuis  j.nijenhuis@beekdallyceum.nl
Klas 4V, 5V & 6V Patricia Leenders  p.leenders@beekdallyceum.nl


Thuis blijven melden
Vanwege coronabesmettingen, quarantaine, lichte klachten of een kwetsbare thuissituatie waren deze week per dag gemiddeld 110 leerlingen thuis. Dat is gelijk aan vorige week. Moet een leerling thuisblijven? Meld dit dan bij verzuimcoördinator Karin Nienhuis:    verzuimcoordinator@beekdallyceum.nl

Alert blijven
Hopelijk heeft deze uitgebreide update meer informatie verschaft over de hoe we dagelijks bezig zijn om de situatie op school zo veilig mogelijk te houden. De opleving van het virus in onze regio behoedt ons voor optimisme, maar de afgelopen dagen hebben ons geleerd dat als we samen met leerlingen, collega’s en ouder(s)/verzorger(s) alert blijven en ons uiterste best blijven doen, we samen ook op kleine schaal resultaten kunnen boeken.
 UPDATE  9 december 2020

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Geachte leerlingen, collega’s en ouder(s)/verzorger(s),

Het zal u niet zijn ontgaan dat we de afgelopen anderhalve week te maken hebben met een aantal leerlingen dat positief is getest op corona. We begrijpen dat een positieve melding niet alleen bij de getroffen leerling aanleiding geeft tot zorg. Soms is er ook onbegrip voor de lijn die de school volgt. In alle gevallen volgen wij de richtlijnen van de GGD. Twee keer per dag is er contact en wordt er overlegd over maatregelen en brieven. Klik hier voor de brief  waarin de GGD haar werkwijze nogmaals toelicht. Mochten hier vragen over zijn, neemt u dan gerust contact op met de GGD.

Op dit moment geeft de GGD ons in geen enkele jaarlaag het advies om over te schakelen op afstandsonderwijs. Er zijn wel twee 2e klassen in quarantaine. Klas 2E komt deze week terug uit quarantaine, klas 2H komt volgende week terug. Er zijn deze week 4 leerlingen positief getest in 4 havo. Deze jaarlaag volgt de GGD met extra aandacht.

Er is op dit moment één collega positief getest. Die is klachtenvrij en zal binnenkort de lessen hervatten. Indien nodig, zal de school morgen een nieuwe update zenden. Uiteraard volgt er vrijdag weer een reguliere update.

Met vriendelijke groet,

Niels van der Graaff
Rector Beekdal Lyceum
 UPDATE  2 december 2020

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

De afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen op. Dat is in lijn met wat we vorige week hebben gezien bij de andere Arnhemse scholen. Laten we er alles aan doen om de het virus een halt toe te roepen: houd afstand van volwassenen, draag een mondkapje, was geregeld handen!

Zojuist hebben wij met de GGD overleg gevoerd over een aantal positieve meldingen op het Beekdal. Omdat de meldingen zich hebben voorgedaan verspreid over een aantal jaarlagen in de school, is dit een algemene mail aan alle leerlingen, personeel en ouder(s)/verzorger(s). Een aantal meldingen is deze week al eerder gecommuniceerd met specifieke groepen in de school. Door deze mail heeft iedereen het complete beeld.

Cluster
Vanaf vorige week heeft zich een aantal positieve meldingen voorgedaan in klas 2E . In overleg met de GGD is dit weekend besloten dat deze klas vanaf maandag thuisonderwijs zou volgen. Direct betrokkenen zijn hier uiteraard al eerder van op de hoogte gesteld.

Leerlingen
Dit weekend testte een leerling uit klas 3 positief. Uit voorzorg is de dansgroep uit klas 3 maandag en dinsdag thuis gebleven. Uit het contactonderzoek zijn drie nauwe contacten naar voren gekomen. Deze leerlingen zijn in quarantaine gegaan.

Een leerling uit klas 1A is positief getest. De leerling is vrijdag op school geweest, was klachtenvrij maar kan besmettelijk zijn geweest. Uit het contactonderzoek zijn geen nauwe contacten naar voren gekomen. Daarom volstaat de oproep aan alle leerlingen uit klas 1A en de docenten om tot en met 11 december extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen.

Een leerling uit klas 1D is positief getest. De leerling is maandag 23 november kort op school geweest, was toen klachtenvrij maar kan besmettelijk zijn geweest. Uit het contactonderzoek zijn geen nauwe contacten naar voren gekomen. Daarom volstaat de oproep aan alle leerlingen uit klas 1D en de docenten om tot en met 7 december extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen.

Een leerling uit 4 havo is positief getest. De leerling is vorige week op school geweest, was toen klachtenvrij maar kan toen besmettelijk zijn geweest. Uit contactonderzoek zijn twee nauwe contacten naar voren gekomen. Deze leerlingen zijn in quarantaine gegaan. Voor de andere leerlingen uit 4H en de docenten volstaat de oproep om tot en met 9 december extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen.

Personeel
Vandaag heeft een collega biologie (HAEJ) ons gemeld dat hij positief is getest. De collega was vrijdag voor het laatst op school, was toen klachtenvrij maar wellicht wel besmettelijk. Uit eigen onderzoek zijn geen nauwe contacten naar voren gekomen. De GGD rondt het contactonderzoek morgen (donderdag 3/11) af. We vragen leerlingen uit 3H, 4H, 5H en 6V die vrijdag les hebben gehad van HAEJ om extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de afdelingsleider of met de GGD, bel 0800- 8446000 (keuze 1). Gebruik daarbij het referentienummer van de school: 46996
 UPDATE  27 november 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en mondkapjes
Vanaf 1 december geldt de wettelijke verplichting voor het dragen van een mondkapje, ook op school. Als school zijn wij verplicht het dragen van het mondkapje te handhaven. Let op: bij alle verplaatsingen binnen de school, dus bijvoorbeeld ook bij binnenkomst of bijvoorbeeld bij het halen van een laptop tijdens een les. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan deze verplichting houdt.

Mocht jij/uw kind bij aankomst op school het mondkapje zijn vergeten, bij de receptie zijn mondkapjes te koop: 5 stuks voor 1 euro, te betalen via de pinautomaat.

Mocht uw kind/jij het mondkapje niet dragen dan wordt het schoolpasje ingenomen. Na de laatste les, haal(t) jij/uw kind het schoolpasje weer op (bij de receptie). Mocht dezelfde leerling dezelfde dag nogmaals zonder mondkapje gesignaleerd worden, dan wordt hij/zij naar huis gestuurd en is de volgende dag, met mondkapje, weer welkom op school.

Wanneer uw kind op medische gronden geen mondkapje kan dragen, verzoeken wij u dit vooraf bij de afdelingsleider te melden.

Corona en personeel
Deze week waren gemiddeld drie collegae niet op school. Zij waren in afwachting van een test. Alle collega’s zijn negatief getest, geen corona.

Corona en leerlingen
Deze week waren gemiddeld tachtig leerlingen niet op school. Dat is een hoger aantal dan vorige week. De meesten hadden verkoudheidsklachten. Drie leerlingen zijn thuis vanwege een corona besmetting.
 UPDATE  20 november 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en kerst
Voor wat betreft de kerstactiviteit met jouw mentorklas/de mentorklas van uw kind; de mentor zal doorgeven hoe het zal gaan op 17 december.

Corona en mondkapjes
Zoals u weet vragen wij op dit moment onze leerlingen nog steeds met klem om in de gangen een mondkapje te dragen. Dank daarvoor! Wij spreken alle leerlingen aan op het niet dragen ervan. Het dragen van mondkapjes binnen het gebouw vanaf 1 december wettelijk verplicht. Dan zullen we het dragen ook gaan handhaven.

Vanaf 1 december geldt: Mocht uw kind zijn mondkapje zijn vergeten, bij de receptie zijn mondkapjes te koop: 5 stuks voor 1 euro, te betalen via de pinautomaat. De reden dat we laten betalen is gelegen in het feit dat we duurzaamheid (je gebruikt stoffen mondkapjes) en zuinigheid (je houdt aandacht voor je spullen) aandacht willen geven.

Corona en personeel
De GGD heeft ons laten weten dat een docent afgelopen weekend positief heeft getest op corona. De docent was niet op school tijdens de besmettelijke periode. De GGD schat in dat er voor andere leerlingen en collega’s geen besmettingsgevaar is geweest. Betreffende klassen hebben een email ontvangen.

Corona en leerlingen
Deze week waren gemiddeld vijfenvijftig leerlingen niet op school. Dat is meer dan vorige week. De meesten hadden verkoudheidsklachten.
 UPDATE  13 november 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en mondkapjes
Zoals u weet vragen wij op dit moment onze leerlingen nog steeds om in de gangen een mondkapje te dragen. Dank daarvoor! Wij spreken alle leerlingen aan op het niet dragen ervan. Naar verwachting is het dragen van mondkapjes binnen het gebouw vanaf  1 december wettelijk verplicht. Dan zullen we het dragen ook gaan handhaven.
Vanaf 1 december geldt: mocht uw kind zijn mondkapje zijn vergeten, bij de receptie zijn mondkapjes te koop: 5 stuks voor 1 euro, te betalen via de pinautomaat. De reden dat we laten betalen is gelegen in het feit dat we duurzaamheid (je gebruikt stoffen mondkapjes) en zuinigheid (je houdt aandacht voor je spullen) aandacht willen geven.

Corona en kou
Overal in het gebouw is het koud. Stilzitten in de les betekent dat leerlingen het nog kouder krijgen. We willen ouders en leerlingen vragen een extra trui of vest mee te geven, desnoods trekken leerlingen hun jas aan tijdens de lessen. Het is geen fijn gezicht maar ook dat is nu even niet anders....

Corona en leerlingen
De GGD heeft ons laten weten dat een leerling uit klas 5 vwo afgelopen weekeop corona. De leerling was niet op school tijdens de besmettelijke periode. De GGD schat in dat er voor andere leerlingen en collega’s geen besmettingsgevaar is geweest.
Er waren deze week gemiddeld veertig leerlingen niet op school. Dat is ongeveer gelijk aan vorige week. De meesten hadden verkoudheidsklachten.

Corona en personeel
Er zijn deze week twee collega’s getest op Corona, de uitslag was negatief, geen Corona.

Corona en onderwijs
Afgelopen woensdag heeft u de -door de denktank georganiseerde- webinar kunnen bekijken “Opvoeden en leren in tijden van corona”. Heeft u deze gemist? Op onze BeekdalTube kunt u deze nog enkele dagen terugkijken: https://www.youtube.com/channel/UCxsM93ktUOnT3lKwJl6-C_g
 UPDATE  6 november 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en de Beekweek
Afgelopen week is hebben onderbouwleerlingen aan hun projecten gewerkt en bovenbouwleerlingen hebben toetsen gedaan. Corona heeft gelukkig niet heel veel roet in het eten gestrooid, er is slechts een voorstelling afgezegd en een bezoek aan een museum.

Corona en leerlingen
De GGD heeft ons laten weten dat een leerling uit klas 2 havo afgelopen weekend positief heeft getest op corona. De leerling was vrijdag (30 oktober) voor het laatst op school en was toen niet klachtenvrij. Wellicht was de leerling op die dag dus besmettelijk. Er zijn namen van medeleerlingen uit het contact- en brononderzoek naar voren gekomen, deze zijn in quarantaine gegaan. De GGD schat in dat er voor andere leerlingen en collega’s nauwelijks besmettingsgevaar is geweest.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met afdelingsleider Alice Wolterinck. Mocht u naar aanleiding van deze melding vragen hebben voor de GGD, bel dan 0800-8446000 (keuze 1). Gebruik daarbij het referentienummer van de school: 46996

Er waren deze week gemiddeld vijfendertig leerlingen niet op school. Dat zijn er minder dan in de week vorige week. De meesten hadden verkoudheidsklachten.

Corona en personeel
Er zijn deze week vijf collega’s getest op corona, een collega is positief getest maar was in de besmettelijke periode niet op school. De andere vier zijn nog in afwachting van de uitslag.

Corona en mondkapjes
Op dit moment vragen we onze leerlingen nog steeds om in de gangen een mondkapje te dragen. We hebben deze lijn afgesproken met alle Quadraamscholen. We wachten nog op de evaluatie hiervan, maar als de lijn dit toelaat willen wij  - vooruitlopend op de wetgeving -  het dragen van mondkapjes in de verkeersruimten van de school verplichten. De medezeggenschapsraad heeft ons in dit streven gesteund. Op dit moment dragen steeds meer leerlingen (ongevraagd) al hun mondkampjes. Dank daarvoor! Een leerling die zijn mondkapje vergeten is kan deze bij de receptie halen.
 UPDATE 30 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en de toetsweek
Komende week is voor veel leerlingen een belangrijke en spannende week. Gewoonlijk roepen wij leerlingen op met lichte verkoudheidsverschijnselen PTA-toetsen alsnog te maken om grote druk en stress bij de herkansingen te voorkomen. Echter, het is van belang de richtlijnen van de overheid nu strak op te volgen. Concreet: heeft de leerling één of meer corona gerelateerde klachten blijf dan thuis. Zie de beslisboom op de website. Mocht afwezigheid leiden tot het missen van (veel) toetsen dan zoeken we naar een passende oplossing na de Beekweek.

Corona en mondkapjes
Op dit moment vragen we leerlingen dringend om in de gangen een mondkapje te dragen. We hebben deze lijn afgesproken met alle Quadraamscholen. Deze lijn wordt volgende week geëvalueerd. Als de lijn dit toelaat willen wij - vooruitlopend op de wetgeving - het dragen van mondkapjes in de verkeersruimten van de school verplichten. De medezeggenschapsraad heeft ons in dit streven gesteund. Op dit moment dragen steeds meer leerlingen (ongevraagd) al hun mondkampjes. Dank daarvoor!

Corona en leerlingen
De GGD heeft ons laten weten dat een leerling uit klas 5 havo deze week positief heeft getest op corona. De leerling was maandag (26 oktober) voor het laatst op school en was toen klachtenvrij. Wellicht was de leerling op die dag wel besmettelijk.

Er zijn namen van medeleerlingen uit het contact- en brononderzoek naar voren gekomen, deze zijn in quarantaine gegaan. De GGD schat in dat er voor andere leerlingen en collega’s nauwelijks besmettingsgevaar is geweest. Wel vraagt de GGD de leerlingen uit 5 havo die op 26 oktober op school waren, extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen. Deze oproep is geldig tot en met 9 november.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met afdelingsleider Jan-Erik Nijenhuis. Mocht u naar aanleiding van deze melding vragen hebben voor de GGD, bel dan 0800-8446000 (keuze 1). Gebruik daarbij het referentienummer van de school: 46996. 

In de herfstvakantie werden drie leerlingen positief getest. Deze leerlingen zijn in hun besmettelijke periode niet op school geweest.

Er waren deze week gemiddeld vijfenvijftig leerlingen niet op school. Dat zijn er minder dan in de week voor de herfstvakantie. De meesten hadden verkoudheidsklachten.

Corona en personeel
Er zijn deze week drie collega’s getest op corona, twee zijn nog in afwachting van een test. Alle testuitslagen van de collega’s waren negatief. Van de wachtenden weten we dit nog niet. We wensen alle leerlingen veel succes bij hun toetsen en de andere leerlingen veel plezier tijdens de Beekweek.
 UPDATE  16 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en mondkapjes

Binnenkort is het op middelbare scholen verplicht om een mondkapje te dragen. De Eerste Kamer behandelt op 26 oktober de wet die een mondkapjesplicht mogelijk maakt. De verwachting is dat kort daarna de mondkapjesplicht zal ingaan. Vooruitlopend op deze landelijke plicht verwachten we dat alle leerlingen vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie het mondkapje (weer) gaan dragen binnen het schoolgebouw. Het mondkapje mag af als de leerling zit. Dus: in de lessen en als je pauzeert. Dus ook: in de praktijklessen als je niet zit. Er geldt een uitzondering voor het vak LO.
We weten dat er soms discussies over de mondkapjes worden gevoerd. Het Beekdal Lyceum volgt net als in eerdere gevallen de richtlijnen van de regering. Het blijft voor ons allemaal wennen, maar samen gaat dit ons lukken.

Corona en vakantie
Komende week gaan sommige leerlingen samen met hun ouders op vakantie. Houd er rekening mee dat er voor reizen naar een land dat met de kleur oranje staat aangemerkt, het dringende advies geldt in quarantaine te gaan bij terugkeer. Wij ontraden daarom reizen naar deze landen. U kunt dit en andere adviezen ook terugvinden in de beslisboom op onze website en die van het RIVM.

Corona en leerlingen
Afgelopen weekend zijn we op de hoogte gebracht dat een leerling uit de bovenbouw besmet is geraakt met het coronavirus. We zijn door de GGD benaderd en hoeven verder geen extra maatregelen te nemen. Wel hebben we leerlingen en hun ouders die in contact zijn geweest met deze leerling opgeroepen om extra waakzaam te zijn en gezondheidsklachten te melden bij de GGD.
Er waren deze week dagelijks ongeveer vijfenzeventig leerlingen thuis. Dat zijn er meer dan vorige week. De meeste leerlingen hebben (lichte) op corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test.

Corona en personeel
Er zijn deze week drie collega’s getest op corona, vier zijn nog in afwachting van een test. Alle testuitslagen van de collega’s waren negatief. Van de wachtenden weten we dit nog niet.

Corona en ouders
Van ouders wordt een andere houding verwacht nu kinderen meer thuis moeten werken en minder op school zijn. Hoe begeleid en coach ik mijn kind optimaal in deze tijd? Welke inzichten geeft ons deze tijd? De ouderdenktank organiseert samen met de schoolleiding op woensdag 11 november van 19.30 tot 21.00 uur een digitaal webinar. Na de vakantie volgt meer informatie. Noteer het webinar vast in uw agenda.

Lesvrij
Op 27 oktober is de eerste OOT (onderwijsontwikkeltijd-) dag van ons schooljaar. Alle leerlingen zijn die dag vrij van school. 
 UPDATE  11 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Mag ik wel of niet naar school?
Hieronder de corona-beslisboom (of download hier) om te beoordelen of je wel of niet naar school mag komen. Heb je nog vragen naar aanleiding van de beslisboom? Kijk dan bij de meest gestelde vragen en antwoorden onder de beslisboom.


Ik heb me laten testen en het blijkt dat ik niet besmet ben met het coronavirus. Ik heb nog wel klachten, zoals verkoudheid. Klopt het dat ik nu wel naar school mag komen?
Ja, als uit de test blijkt dat je geen corona hebt, mag je weer naar school komen. Ook als je nog klachten hebt. Zijn je klachten erger geworden of heb je nieuwe corona-gerelateerde klachten gekregen nadat je getest bent, blijf dan (opnieuw) thuis en laat je (opnieuw) testen.

Mijn kind zit op de middelbare school en is nog geen 13 jaar. Hij is verkouden, maar heeft geen koorts of benauwdheid. Mag hij dan met die snotneus wel naar school komen?
Nee, voor iedereen op de middelbare school gelden dezelfde regels. Je leeftijd doet er niet toe. Dus als je klachten hebt (zoals verkoudheidsklachten, hoesten, verhoging of koorts, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk/smaak) moet je thuisblijven. 

Ik heb huisgenoten die koorts en/of benauwdheid hebben. Daarom moet ik ook thuisblijven. Mijn huisgenoten kunnen zich niet laten testen (omdat ze bijvoorbeeld jonger dan 13 zijn). Wat betekent dit voor mij?
Zodra iedereen binnen het huishouden 24 uur geen koorts en benauwdheid meer heeft, mag je weer naar school komen. Dus ook als er bijvoorbeeld een baby in huis is met koorts moet het hele huishouden thuisblijven totdat het kind 24 uur geen koorts meer heeft.

Mijn huisgenoot is op vakantie geweest naar een gebied waarvoor code oranje/rood geldt. Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, jij mag naar school komen. Jouw huisgenoot moet 10 dagen in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand van jou houden. Krijgt jouw huisgenoot koorts of benauwdheid? Dan moet jij wel thuisblijven. Wil je hier meer over weten? Klik hier

Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe lang moet ik thuisblijven?
Je moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook jouw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten. Je mag direct uit isolatie als je tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij het coronavirus. De GGD bespreekt met je wanneer dit is.

Mijn huisgenoot is positief getest op het coronavirus, terwijl hij geen klachten had. Wat betekent dit voor mij?
Je moet tot 72 uur (3 dagen) na het testen van je huisgenoot in thuisquarantaine blijven. Krijgt je positief geteste huisgenoot geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag je uit de thuisquarantaine en mag je weer naar school komen. Let op: de GGD geeft aan wanneer dit kan! Eerder mag je niet naar school komen. Krijg je huisgenoot toch klachten? Dan moet je 10 dagen in thuisquarantaine blijven. Klik hier voor meer informatie. 

Ik krijg een telefoontje dat mijn kind naar huis moet, omdat hij gedurende de schooldag klachten heeft ontwikkeld die passen bij het coronavirus. Wat gebeurt er met zijn broer/zus die op dezelfde school zit?
Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Wij informeren ouders/verzorgers hierover. Ook sturen wij eventuele broers of zussen op onze school naar huis. 

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Je kunt natuurlijk altijd contact opnemen met je school. Op de website van de Rijksoverheid is ook een pagina ingericht met veelgestelde vragen van gezinnen met kinderen. Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid.
 UPDATE  9 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en onderwijs
Het coronavirus is helaas de wereld nog niet uit. We gaan ervan uit dat dit nog enige tijd gaat duren, vandaar dat we met diverse groepen om de tafel willen om het 40 minuten rooster te evalueren. Uiteraard gaan leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) ook participeren in deze gesprekken. Binnenkort zult u en zullen jullie hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
Nu de lessen 40 minuten duren, verwachten we dat leerlingen thuis meer doen zoals we bij de start van het schooljaar al meldden. Op itslearning kun je als leerling altijd extra materiaal vinden, van Powerpoints tot nakijkbladen tot filmpjes. Ook staat het huiswerk in Itslearning.

Op dit moment is er een aantal leerlingen dat hun huiswerk niet of onvolledig maakt, tijdens de les het huiswerk niet nakijkt en verbetert en itslearning niet gebruikt voor extra materiaal. Dit hebben we in de klas besproken. We willen u en jullie vragen om dit ook thuis met elkaar te bespreken.

Corona en collega’s
Er zijn deze week minder dan vijf collega’s getest op corona. Alle testuitslagen van de collega’s waren negatief.  Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorige weken. 

Corona en leerlingen
Er is afgelopen weekend één positieve test gemeld bij een leerling. We zijn door de GGD benaderd en hoeven verder geen extra maatregelen te nemen. Er zijn dagelijks ongeveer vijfenzestig leerlingen thuis. Dat zijn er meer dan vorige week. De meeste leerlingen hebben (lichte) op corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test. 

Natuurlijk lezen wij ook alle discussies over het gebruik van mondkapjes. Wij mengen ons echter niet in de discussies, omdat wij als school immers geen deskundigheid hebben op medisch gebied in de meest brede zin. Onze beleidslijn sinds het begin van de coronacrisis is om vanwege onze bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en medewerkers onverkort de landelijke regels, richtlijnen en adviezen met betrekking tot het coronavirus te volgen. 

We zien dat de mondkapjes in de gangen gedragen worden door de meeste docenten maar dat ze door aanzienlijk minder leerlingen gedragen worden. Wij zullen als school in ieder geval niet gaan handhaven bij het niet dragen van een mondkapje. Het blijft een dringend advies deze toch te dragen ondanks alle discussies die het dragen ervan oproept. Voor veel docenten zou het een veiliger gevoel opleveren als de leerlingen de mondkapjes wel dragen. We vinden het prettig dat u dit nog met elkaar bespreekt. 

Krijg je/krijgt uw kind last van klachten die op het coronavirus lijken? Blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest (zie beslisboom op onze website). Daarnaast nogmaals de oproep aan iedereen om zich binnen en buiten het Beekdal Lyceum te houden aan de richtlijnen van  het RIVM. Denkt iedereen bijvoorbeeld aan het ontsmetten bij binnenkomst? Denkt iedereen aan de anderhalve meter afstand? We willen de leerlingen ook vragen direct na de lessen de school te verlaten.
 UPDATE  2 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en collega’s
Er is deze week opnieuw een tiental collega’s getest op corona. Alle testuitslagen van de collega’s waren negatief. Een collega zit in quarantaine omdat zij meer dan een week geleden in contact is geweest met een met corona besmette persoon, overigens heeft zij geen klachten. Er waren per dag gemiddeld vier collegae thuis en een deel daarvan heeft hun lessen online via Teams gegeven.
Daarnaast zijn nagenoeg alle collega’s op school aan het werk en geven hun lessen.

Corona en leerlingen
Er zijn deze week geen positieve testen gemeld bij leerlingen. Er zijn dagelijks ongeveer vijftig leerlingen thuis. Dat zijn er ruim twintig minder dan vorige week. De meeste leerlingen hebben (lichte) op corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test.

Krijg je/krijgt uw kind last van klachten die op het coronavirus lijken? Blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest (zie beslisboom). Daarnaast nogmaals de oproep aan iedereen om zich binnen en buiten het Beekdal Lyceum te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Denkt iedereen bijvoorbeeld aan het ontsmetten bij binnenkomst? Denkt iedereen aan de anderhalve meter afstand? We willen de leerlingen ook vragen direct na de lessen de school te verlaten.

Corona en mondkapjes
Vanaf aanstaande maandag geldt in heel Nederland het dringende advies om op middelbare scholen mondkapjes te dragen. Ook wij volgen dit advies. We vinden dat we met elkaar alles moeten proberen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mondkapjes kunnen daarbij helpen. Al is het alleen maar omdat ze ons er steeds aan herinneren dat we rekening met elkaar moeten houden.

De stelregel is: ‘Mondkapje binnen op, behalve als je zit.’
Wij vragen leerlingen om vanaf maandag het mondkapje binnen overal te dragen, behalve als ze zitten. Bij pauzeren in het Atrium, de kantine of het pauzeplein, mag het mondkapje af. Tijdens de lessen mag dat ook. Bij lopen door het gebouw wordt weer een mondkapje gedragen. Buiten hoeft geen mondkapje gedragen te worden. En we sporten ook zonder mondkapje. 
Met of zonder mondkapje blijft het belangrijk dat leerlingen ten opzichte van volwassenen  1,5 meter afstand houden. Wij geven leerlingen het dringende advies vanaf maandag een mondkapje te dragen.

Corona en onderwijs
De voorbije periode zijn we geconfronteerd met afwezigheid van docenten en leerlingen in afwachting van een test. Om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te borgen is een aantal scenario’s opgesteld die wij graag met u delen. Hier vindt u scenario’s die zich kunnen voordoen met daarbij een uitwerking hoe wij hier invulling aan geven.

Een leerling die thuis zit in afwachting van een test kan relatief zelfstandig aan de lesstof doorwerken. We willen benadrukken dat itslearning hierin leidend is. In Itslearning staat de lesstof, de planning, de opdrachten, bronnen, presentaties die ook in de les gebruikt worden. Het is belangrijk dat de leerling Itslearning niet alleen op de telefoon bekijkt maar ook op de computer omdat dan alle toepassingen pas zichtbaar zijn. Daarnaast is het van belang dat de leerling de schoolmail dagelijks goed in de gaten houdt omdat dat dé manier is waarop de docent met de leerling communiceert.

Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij bij vragen contact zoekt met de docent. De docent bepaalt vervolgens op welke wijze contact met de leerling opgenomen wordt. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een persoonlijke instructie, een vragenuurtje of een Teams momentje (zie bijlage), etc. Wij realiseren ons dat wij hiermee een dringend beroep doen op uw zoon/dochter om zelfstandig en proactief te handelen maar denken met deze maatregelen de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun leerproces.

Corona en ventilatie
Deze week is het Rapport Terpstra gepresenteerd. Hierin wordt opnieuw kritisch gekeken naar de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Hoewel geen verband is aangetoond tussen CO2-gehalte en overdracht van het coronavirus, is dit gehalte wel de meest betrouwbare referentie voor ventilatie en kwaliteit van de lucht. Wekelijks controleren wij het CO2-gehalte op verschillende plaatsen in het gebouw. Waar veel leerlingen bijeen zijn, komen altijd CO2-pieken voor. Dat is niet direct ongezond. Belangrijk is om te zien dat het gehalte weer naar normale waarden zakt als er wordt geventileerd. Op dit moment geven de gemeten waarden geen aanleiding tot het nemen van maatregelen in ons gebouw. Wel bekijken wij op welke manier we kunnen blijven ventileren als de buitentemperatuur verder zakt. Dat geldt ook voor het overdekte, maar toch frisse pauzeplein voor de bovenbouw. De komende weken werken we hiervoor een plan uit. Het blijft wel van belang dat leerlingen zich wat warmer kleden dan we onder normale omstandigheden gewend zijn.
 UPDATE 25 september 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Getest
Er is deze week een tiental collega’s getest op corona. Wij hebben van de GGD gehoord dat één van onze personeelsleden positief heeft getest op het virus. Het gaat om een docent in opleiding die op donderdag 17 september voor het laatst heeft gewerkt en bij wie op zondag klachten zijn ontstaan.

De GGD heeft bron- en contactonderzoek gedaan. Wij hoeven van de GGD géén extra maatregelen te nemen omdat de klachten zich drie dagen na de laatste werkdag hebben geopenbaard en omdat de collega daarna is thuisgebleven en een test heeft aangevraagd. De GGD oordeelt dat er geen risico is geweest op overdracht van het virus. De collega is in thuisquarantaine, maakt het goed en is inmiddels weer klachtenvrij. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de leerlingcoördinator of de afdelingsleider.

De testuitslagen van de overige collega’s waren negatief. Nagenoeg alle collega’s zijn op school aan het werk en geven hun lessen.

Corona en leerlingen
Er zijn deze week geen positieve testen gemeld bij leerlingen. Er zijn dagelijks ongeveer 70 leerlingen leerlingen thuis. De meeste daarvan hebben (lichte) op corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test. Het dagelijkse verzuimpercentage onder leerlingen bedroeg deze week: 5%.

Krijg je/krijgt uw kind last van klachten die op het coronavirus lijken? Blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest. Daarnaast nogmaals de oproep aan iedereen om zich binnen en buiten het Beekdal Lyceum te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Zo kunnen we het risico op besmetting op school zo klein mogelijk houden.

Corona en onderwijs
Docent thuis, leerlingen op school
Als een docent thuis komt te zitten met lichte klachten, dan geeft hij of zij de lessen online via Teams. Dit systeem werkt al in klas 1 en 2 omdat we voor de klas een surveillant kunnen inzetten die kan zorgen voor een goede werksfeer. Helaas ontbreken ons de mogelijkheden om dit ook in de bovenbouw te doen. Volgende week komen we met een oplossing voor uitvallende bovenbouwlessen.

Docent op school, leerling thuis
Als leerlingen langdurig ziek thuis komen te zitten, dan zoeken we naar een maatwerk oplossing om leerlingen toch onderwijs te kunnen laten volgen. Dit is niet anders dan in de reguliere situatie. Voor de leerlingen die met lichte klachten enkele dagen thuis zitten, proberen we ook iets te doen.
Uiteraard kunnen deze leerlingen op basis van de planners in itslearning zelfstandig aan het werk en mailcontact hebben met hun docenten. Naast die basis proberen we structureel meer contact mogelijk te maken. Zojuist zijn aan ons ook de wettelijke AVG-richtlijnen voor streamen uit de klas bekend gemaakt. We zullen komende week na overleg met de docenten communiceren over de manier waarop we meer structureel contact kunnen hebben met deze leerlingen.
 UPDATE  15 september 2020

We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in de beslisboom op te nemen. Natuurlijk kan er bij jou net iets anders aan de hand zijn. Hieronder proberen we met een aantal extra vragen en antwoorden nog meer duidelijkheid te geven. Kom je er niet uit? Overleg dan met school.
 

1.   Op de website van de Rijksoverheid en het RIVM staat dat ik thuis moet blijven als een van mijn huisgenoten koorts (38ºC of hoger) of benauwdheidsklachten heeft. In de beslisboom lees ik echter dat ik ook thuis moet blijven als mijn huisgenoot verhoging (37,5 – 38,0ºC) heeft. Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. De koepelorganisatie van alle middelbare scholen in Nederland heeft samen met een aantal andere onderwijspartijen een protocol opgesteld. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken om naar school te gaan, staan daar strengere richtlijnen in. Wij houden ons aan die richtlijnen.

2.   Mijn huisgenoot is op vakantie geweest naar een gebied waarvoor code oranje geldt. Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, jij mag naar school komen. Jouw huisgenoot moet 10 dagen in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand van jou houden. Krijgt jouw huisgenoot verhoging, koorts of benauwdheid? Dan moet jij wel thuisblijven. Wil je hier meer over weten? Klik hier.

3.   Mijn huisgenoot is positief getest op het coronavirus, terwijl hij geen klachten had. Wat betekent dit voor mij?
Je moet tot 72 uur (3 dagen) na het testen van je huisgenoot in thuisquarantaine blijven. Krijgt je positief geteste huisgenoot geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag je uit de thuisquarantaine en mag je weer naar school komen. Let op: de GGD geeft aan wanneer dit kan! Eerder mag je niet naar school komen. Krijgt je huisgenoot toch klachten? Dan moet je 10 dagen in thuisquarantaine blijven. Klik hier voor meer informatie.

4.   Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe lang moet ik thuisblijven?
Je moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook jouw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten. Je mag        direct uit isolatie als je tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij het coronavirus. De GGD bespreekt met je wanneer dit is.
Als je binnen 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt, dan blijf je langer in thuisisolatie. Ook moeten jouw huisgenoten dan 10 dagen thuis in quarantaine. De GGD vertelt je hier meer over. Klik hier voor meer informatie.

5.   Ik heb huisgenoten met klachten (verhoging, koorts en/of benauwdheid), maar die zijn (nog) niet getest. Wat betekent  dit  voor mij?
Zodra iedereen binnen het huishouden klachtenvrij is, mag je weer naar school komen.

6.   Ik krijg een telefoontje dat mijn kind naar huis moet, omdat hij gedurende de schooldag klachten heeft ontwikkeld die passen bij het coronavirus. Wat gebeurt er met zijn broer/zus die op dezelfde school zit?
Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/ benauwdheid) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Wij informeren ouders/verzorgers hierover. Ook sturen wij eventuele broers of zussen op onze school naar huis.
 UPDATE  4 september 2020

Het schooljaar is zes dagen onderweg onder lastige omstandigheden. Iedereen houdt rekening met elkaar en probeert elkaar scherp te houden. Dat is soms lastig maar vooral een compliment aan iedereen. Meer dan ooit geven we samen het onderwijs vorm en steunen elkaar. Nu het coronavirus ondanks alles steeds nadrukkelijker aanwezig lijkt, is het goed om een aantal regels en afspraken op een rij te zetten.

1.   Hoe is ons onderwijs ingericht in coronatijd?
Om afstand houden maximaal mogelijk te maken hanteren we een compact 40-minutenrooster. Hierdoor zijn er minder leerlingen op school dan gebruikelijk en kunnen we alle docenten een vast lokaal geven. De lokalen zijn zo ingericht dat de docenten afstand kunnen houden van de leerlingen. Docenten verplaatsen zich als de leerlingen in de lokalen zitten. Omdat de lokalen open staan, vinden er geen ophopingen van leerlingen plaats als zij zich verplaatsen. Docenten pauzeren op aangewezen plaatsen vlakbij hun lokaal. De onderbouwleerlingen pauzeren in de aula en in de kantine. De bovenbouwleerlingen pauzeren in de fietsenstalling. Uiteraard blijven we wel afhankelijk van ieders medewerking. Elkaar scherp houden blijft altijd nodig. Fijn als ouders en leerlingen hier thuis ook over praten.

2.   Hoe gaan we om met achterstanden die voor de vakantie zijn ontstaan?
Volgende week starten de begeleidingstrajecten van de leerlingen die voor de vakantie achterstanden hebben opgelopen. De steunlessen voor de onderbouw vinden op de middagen plaats. De bovenbouwleerlingen zijn welkom op de ochtenden. Betreffende ouders en leerlingen zijn hierover ingelicht.

3.   Ontstaan er nu nieuwe achterstanden?
Het 40-minutenrooster betekent minder onderwijstijd op school. Dit houdt in dat we van de leerlingen verwachten dat ze meer tijd besteden aan hun huiswerk. Dit betekent voor leerlingen meer zelfstandigheid en vraagt ook meer van hun planningsvaardigheden. Mentoren en docenten zullen leerlingen aanspreken en hulp aanbieden als leerlingen (nog) niet uit de voeten kunnen met dit systeem. Het is van het grootste belang dat ouders, net als voor de vakantie, ook zicht houden op de studievoortgang van de leerlingen. Alle planningen staan online in It’s Learning. Mocht een leerling of een ouder het idee hebben dat er toch achterstanden ontstaan, neem dan contact op met de mentor of de leerling coördinatoren. We zoeken dan met de leerling naar een oplossing. Houd elkaar aangesloten!

4.   Wat doet de school als een leerling of een personeelslid een positieve uitslag krijgt?
Allereerst wordt er overleg gepleegd met de GGD en het gezamenlijke corona-team van de Quadraam-scholen. Dit team coördineert alle corona-gerelateerde zaken in de Quadraamscholen. Daarna wordt een plan opgesteld en communiceren we met personeel, leerlingen en ouders. We proberen dit zo snel mogelijk te doen, maar in de huidige tijd kan het voorkomen dat nieuws u eerder bereikt via de sociale media. Geeft u ons in dat geval even de tijd iedereen volgens het bovenstaande schema te informeren. Mocht u zich echter grote zorgen maken, schroom dan niet contact op te nemen met de school.

5.   Hoe gaat de school om met lesuitval door zieke collega’s?
Collega’s die zich ziekmelden, moeten zo snel mogelijk worden getest. Docenten die geen corona hebben moeten en willen zo snel mogelijk weer voor de klas staan. Hoewel er een intentie is om leraren met voorrang te testen, zijn de teststraten op dit moment weer overbelast. Hierdoor zitten docenten nu vaak langer thuis dan noodzakelijk. Als docenten zich niet ziek voelen, zullen zij er alles aan doen om digitaal met de leerlingen in contact te komen. Ze zullen ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk verder kunnen met de planning in It’s Learning. Docenten die langer uitvallen vanwege een daadwerkelijke coronabesmetting zullen we proberen te vervangen.

6.   Hoe gaat de school om met leerlingen die niet maar school kunnen komen?
We proberen ook leerlingen die niet naar school kunnen, zoveel mogelijk digitaal aangesloten te houden. Deze week zijn goede resultaten geboekt met leerlingen die met een laptop van een andere leerling via Teams een deel van de lessen thuis volgen. Het is fijn als de leerlingen zelf proactief meedenken. Dan is de oplossing vaak dichtbij.

7.   Doe en denk allemaal mee!
Juist nu is het belangrijk om extra alert te zijn op de omgangsregels: Houd afstand van (andere) volwassenen, was regelmatig je handen en blijf niet langer op school dan strikt noodzakelijk. Verder stellen we het op prijs als leerlingen en ouders actief meedenken en ons suggesties en tips geven om zaken samen beter te doen.

Nog een paar laatste punten voor leerlingen:

 • Loop in de gangen aan de rechterkant.
 • Bij tussenuren, ga verspreid zitten en houd de gangen vrij. Een opvang uur voor klas 1 en 2 staat altijd in een lokaal gepland.
 • Ga niet voor het lokaal staan wachten maar ga direct naar binnen als het vrij is, ook als er nog geen docent is.
 • Houd afstand van de docent als je deze een vraag wilt stellen.
 • Zit je thuis en merk je dat Itslearning niet goed is ingevuld, geef dit dan door aan je mentor.