Corona en onze school


UPDATE 25 september 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond Corona op het Beekdal Lyceum.

Getest
Er is deze week een tiental collega’s getest op Corona. Wij hebben van de GGD gehoord dat één van onze personeelsleden positief heeft getest op het virus. Het gaat om een docent in opleiding die op donderdag 17 september voor het laatst heeft gewerkt en bij wie op zondag klachten zijn ontstaan.

De GGD heeft bron- en contactonderzoek gedaan. Wij hoeven van de GGD géén extra maatregelen te nemen omdat de klachten zich drie dagen na de laatste werkdag hebben geopenbaard en omdat de collega daarna is thuisgebleven en een test heeft aangevraagd. De GGD oordeelt dat er geen risico is geweest op overdracht van het virus. De collega is in thuisquarantaine, maakt het goed en is inmiddels weer klachtenvrij. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de leerlingcoördinator of de afdelingsleider.

De testuitslagen van de overige collega’s waren negatief. Nagenoeg alle collega’s zijn op school aan het werk en geven hun lessen.

Corona en leerlingen
Er zijn deze week geen positieve testen gemeld bij leerlingen. Er zijn dagelijks ongeveer 70 leerlingen leerlingen thuis. De meeste daarvan hebben (lichte) op Corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test. Het dagelijkse verzuimpercentage onder leerlingen bedroeg deze week: 5%.

Krijg je/krijgt uw kind last van klachten die op het Coronavirus lijken? Blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest. Daarnaast nogmaals de oproep aan iedereen om zich binnen en buiten het Beekdal Lyceum te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Zo kunnen we het risico op besmetting op school zo klein mogelijk houden.

Corona en onderwijs
Docent thuis, leerlingen op school
Als een docent thuis komt te zitten met lichte klachten, dan geeft hij of zij de lessen online via Teams. Dit systeem werkt al in klas 1 en 2 omdat we voor de klas een surveillant kunnen inzetten die kan zorgen voor een goede werksfeer. Helaas ontbreken ons de mogelijkheden om dit ook in de bovenbouw te doen. Volgende week komen we met een oplossing voor uitvallende bovenbouwlessen.

Docent op school, leerling thuis
Als leerlingen langdurig ziek thuis komen te zitten, dan zoeken we naar een maatwerk oplossing om leerlingen toch onderwijs te kunnen laten volgen. Dit is niet anders dan in de reguliere situatie. Voor de leerlingen die met lichte klachten enkele dagen thuis zitten, proberen we ook iets te doen.
Uiteraard kunnen deze leerlingen op basis van de planners in itslearning zelfstandig aan het werk en mailcontact hebben met hun docenten. Naast die basis proberen we structureel meer contact mogelijk te maken. Zojuist zijn aan ons ook de wettelijke AVG-richtlijnen voor streamen uit de klas bekend gemaakt. We zullen komende week na overleg met de docenten communiceren over de manier waarop we meer structureel contact kunnen hebben met deze leerlingen.


UPDATE  15 september 2020

We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in de beslisboom op te nemen. Natuurlijk kan er bij jou net iets anders aan de hand zijn. Hieronder proberen we met een aantal extra vragen en antwoorden nog meer duidelijkheid te geven. Kom je er niet uit? Overleg dan met school.
 

1.   Op de website van de Rijksoverheid en het RIVM staat dat ik thuis moet blijven als een van mijn huisgenoten koorts (38ºC       of hoger) of benauwdheidsklachten heeft. In de beslisboom lees ik echter dat ik ook thuis moet blijven als mijn huisgenoot verhoging (37,5 – 38,0ºC) heeft. Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. De koepelorganisatie van alle middelbare scholen in Nederland heeft samen met een aantal andere onderwijspartijen een protocol opgesteld. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken om naar school te gaan, staan daar strengere richtlijnen in. Wij houden ons aan die richtlijnen.

2.   Mijn huisgenoot is op vakantie geweest naar een gebied waarvoor code oranje geldt. Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, jij mag naar school komen. Jouw huisgenoot moet 10 dagen in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand van jou houden. Krijgt jouw huisgenoot verhoging, koorts of benauwdheid? Dan moet jij wel thuisblijven. Wil je hier meer over weten? Klik hier.

3.   Mijn huisgenoot is positief getest op het coronavirus, terwijl hij geen klachten had. Wat betekent dit voor mij?
Je moet tot 72 uur (3 dagen) na het testen van je huisgenoot in thuisquarantaine blijven. Krijgt je positief geteste huisgenoot geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag je uit de thuisquarantaine en mag je weer naar school komen. Let op: de GGD geeft aan wanneer dit kan! Eerder mag je niet naar school komen. Krijgt je huisgenoot toch klachten? Dan moet je 10 dagen in thuisquarantaine blijven. Klik hier voor meer informatie.

4.   Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe lang moet ik thuisblijven?
Je moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook jouw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten. Je mag        direct uit isolatie als je tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij het coronavirus. De GGD bespreekt met je wanneer dit is.
Als je binnen 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt, dan blijf je langer in thuisisolatie. Ook moeten jouw huisgenoten dan 10 dagen thuis in quarantaine. De GGD vertelt je hier meer over. Klik hier voor meer informatie.

5.   Ik heb huisgenoten met klachten (verhoging, koorts en/of benauwdheid), maar die zijn (nog) niet getest. Wat betekent  dit  voor mij?
Zodra iedereen binnen het huishouden klachtenvrij is, mag je weer naar school komen.

6.   Ik krijg een telefoontje dat mijn kind naar huis moet, omdat hij gedurende de schooldag klachten heeft ontwikkeld die passen bij het coronavirus. Wat gebeurt er met zijn broer/zus die op dezelfde school zit?
Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/ benauwdheid) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Wij informeren ouders/verzorgers hierover. Ook sturen wij eventuele broers of zussen op onze school naar huis.UPDATE  4 september 2020

Het schooljaar is zes dagen onderweg onder lastige omstandigheden. Iedereen houdt rekening met elkaar en probeert elkaar scherp te houden. Dat is soms lastig maar vooral een compliment aan iedereen. Meer dan ooit geven we samen het onderwijs vorm en steunen elkaar. Nu het coronavirus ondanks alles steeds nadrukkelijker aanwezig lijkt, is het goed om een aantal regels en afspraken op een rij te zetten.

1.   Hoe is ons onderwijs ingericht in Coronatijd?
Om afstand houden maximaal mogelijk te maken hanteren we een compact 40-minutenrooster. Hierdoor zijn er minder leerlingen op school dan gebruikelijk en kunnen we alle docenten een vast lokaal geven. De lokalen zijn zo ingericht dat de docenten afstand kunnen houden van de leerlingen. Docenten verplaatsen zich als de leerlingen in de lokalen zitten. Omdat de lokalen open staan, vinden er geen ophopingen van leerlingen plaats als zij zich verplaatsen. Docenten pauzeren op aangewezen plaatsen vlakbij hun lokaal. De onderbouwleerlingen pauzeren in de aula en in de kantine. De bovenbouwleerlingen pauzeren in de fietsenstalling. Uiteraard blijven we wel afhankelijk van ieders medewerking. Elkaar scherp houden blijft altijd nodig. Fijn als ouders en leerlingen hier thuis ook over praten.

2.   Hoe gaan we om met achterstanden die voor de vakantie zijn ontstaan?
Volgende week starten de begeleidingstrajecten van de leerlingen die voor de vakantie achterstanden hebben opgelopen. De steunlessen voor de onderbouw vinden op de middagen plaats. De bovenbouwleerlingen zijn welkom op de ochtenden. Betreffende ouders en leerlingen zijn hierover ingelicht.

3.   Ontstaan er nu nieuwe achterstanden?
Het 40-minutenrooster betekent minder onderwijstijd op school. Dit houdt in dat we van de leerlingen verwachten dat ze meer tijd besteden aan hun huiswerk. Dit betekent voor leerlingen meer zelfstandigheid en vraagt ook meer van hun planningsvaardigheden. Mentoren en docenten zullen leerlingen aanspreken en hulp aanbieden als leerlingen (nog) niet uit de voeten kunnen met dit systeem. Het is van het grootste belang dat ouders, net als voor de vakantie, ook zicht houden op de studievoortgang van de leerlingen. Alle planningen staan online in It’s Learning. Mocht een leerling of een ouder het idee hebben dat er toch achterstanden ontstaan, neem dan contact op met de mentor of de leerling coördinatoren. We zoeken dan met de leerling naar een oplossing. Houd elkaar aangesloten!

4.   Wat doet de school als een leerling of een personeelslid een positieve uitslag krijgt?
Allereerst wordt er overleg gepleegd met de GGD en het gezamenlijke corona-team van de Quadraam-scholen. Dit team coördineert alle corona-gerelateerde zaken in de Quadraamscholen. Daarna wordt een plan opgesteld en communiceren we met personeel, leerlingen en ouders. We proberen dit zo snel mogelijk te doen, maar in de huidige tijd kan het voorkomen dat nieuws u eerder bereikt via de sociale media. Geeft u ons in dat geval even de tijd iedereen volgens het bovenstaande schema te informeren. Mocht u zich echter grote zorgen maken, schroom dan niet contact op te nemen met de school.

5.   Hoe gaat de school om met lesuitval door zieke collega’s?
Collega’s die zich ziekmelden, moeten zo snel mogelijk worden getest. Docenten die geen corona hebben moeten en willen zo snel mogelijk weer voor de klas staan. Hoewel er een intentie is om leraren met voorrang te testen, zijn de teststraten op dit moment weer overbelast. Hierdoor zitten docenten nu vaak langer thuis dan noodzakelijk. Als docenten zich niet ziek voelen, zullen zij er alles aan doen om digitaal met de leerlingen in contact te komen. Ze zullen ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk verder kunnen met de planning in It’s Learning. Docenten die langer uitvallen vanwege een daadwerkelijke coronabesmetting zullen we proberen te vervangen.

6.   Hoe gaat de school om met leerlingen die niet maar school kunnen komen?
We proberen ook leerlingen die niet naar school kunnen, zoveel mogelijk digitaal aangesloten te houden. Deze week zijn goede resultaten geboekt met leerlingen die met een laptop van een andere leerling via Teams een deel van de lessen thuis volgen. Het is fijn als de leerlingen zelf proactief meedenken. Dan is de oplossing vaak dichtbij.

7.   Doe en denk allemaal mee!
Juist nu is het belangrijk om extra alert te zijn op de omgangsregels: Houd afstand van (andere) volwassenen, was regelmatig je handen en blijf niet langer op school dan strikt noodzakelijk. Verder stellen we het op prijs als leerlingen en ouders actief meedenken en ons suggesties en tips geven om zaken samen beter te doen.

Nog een paar laatste punten voor leerlingen:

  • Loop in de gangen aan de rechterkant.
  • Bij tussenuren, ga verspreid zitten en houd de gangen vrij. Een opvang uur voor klas 1 en 2 staat altijd in een lokaal gepland.
  • Ga niet voor het lokaal staan wachten maar ga direct naar binnen als het vrij is, ook als er nog geen docent is.
  • Houd afstand van de docent als je deze een vraag wilt stellen.
  • Zit je thuis en merk je dat Itslearning niet goed is ingevuld, geef dit dan door aan je mentor.