Corona en onze school

UPDATE  11 december 2020

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Moedig en zwoegend, naderen we samen het einde van een zeer bewogen kalenderjaar. Vandaag een weer een nieuwe update over corona en ons onderwijs. Vandaag een wat uitgebreidere corona- update, omdat we merken dat er deze week meer vragen waren over corona en over ons onderwijs.

Corona en veiligheid
Begin deze week hadden we te maken met een oplopend aantal corona-gevallen. Dat gaf soms onrust en onzekerheid bij leerlingen, ouders en collega’s. En dat resulteerde weer in vragen aan de GGD en aan ons. In die vragen zat soms frustratie en onbegrip. Dat begrijpen wij. Eergisteren stuurden we daarom al een brief van de GGD mee over hun werkwijze.
Kort gezegd is de situatie in Nederland zo: In de samenleving en het kabinet leeft de uitdrukkelijke wens om de scholen open te houden. Wij doen dat met inachtneming van de maximale veiligheidsmaatregelen die we kunnen bieden en in dagelijkse afstemming met de GGD.
De kans dat een leerling op school besmet raakt met het Coronavirus is klein maar niet nul. Voor mensen onder de 18 jaar geldt immers de anderhalve meter afstand niet. Leerlingen die Corona- klachten hebben, blijven thuis, maar er zijn onder de jeugd ook mensen die positief testen zonder klachten. Dat is helaas de realiteit en die geldt voor alle scholen in Nederland.
Dagelijks kijken we met de GGD of het aantal besmettingen oploopt en of die besmettingen kunnen worden gelinkt aan de school. Ook kijken we hoeveel leerlingen er thuis zijn ten opzichte van het aantal leerlingen dat wel naar school kan en mag komen. Dat is dagelijks een lastige afweging die we vanuit onze maatschappelijke opdracht wel moeten maken. Uiteindelijk moet elke ouder de afweging maken of hij deze situatie voldoende veilig vindt om leerlingen zonder klachten naar school te laten gaan. U mag daarbij verwachten dat wij er alles aan doen om de school zo veilig mogelijk te laten zijn. Op dit moment zien wij na overleg met de GGD geen aanleiding om een hele jaarlaag of een hele klas online les te geven. Ik verwijs naar de cijfers verderop in deze update.

Corona en kerstvieringen
De oproep van het kabinet en het toenemende aantal besmettingen in onze regio maakt dat we de hebben besloten de fysieke kerstafsluiting op school aanstaande donderdag geen doorgang te laten vinden. Een lastige afweging omdat we ook een grote behoefte voelen om met elkaar (al is het op afstand) dit jaar af te sluiten. Bovendien hebben mensen al veel energie gestopt in de organisatie. De huidige omstandigheden laten ons echter geen keus. Dit betekent dat leerlingen woensdag hun laatste lessen op school krijgen. Op donderdag 17 en vrijdag 18 december is de school gesloten. Op donderdagochtend zal er op het geplande tijdstip wel een digitale afsluiting zijn met de mentorklas en de mentor.

Corona en ons onderwijs in 2021
We zijn dit jaar gestart met een compact 40-minutenrooster, waarbij de onderbouw vroeg naar school komt en de bovenbouw later. Hoewel het compacte uiteindelijk minder stringent kon worden doorgevoerd dan we van plan waren, heeft het systeem bijgedragen aan een grotere rust en veiligheid voor docenten. Zo kunnen alle docenten beschikken over een eigen lokaal en hoeven ze niet door de gangen te lopen als de leerlingen daar zijn.

We kunnen stellen dat het 40-minutenrooster leerlingen en docenten ruimte heeft gegeven. We hebben ook geconstateerd dat niet alle vakken en alle leerlingen even goed uit de voeten kunnen met het systeem. We hebben de afgelopen maand met de leerlingenraad, de ouder Denktank en het personeel gesproken over hoe we verder gaan in de tweede helft van het jaar. Uiteindelijk is gekozen het 40-minutenrooster te continueren maar daarnaast extra aanbod en begeleiding te creëren voor leerlingen die dit nodig hebben. De medezeggenschapsraad heeft hier vorige week formeel mee ingestemd. De komende weken wordt in samenspraak met de vaksecties de laatste hand gelegd aan dit nieuwe 40-minutenrooster met uitbreiding op maat. Ouders en leerlingen worden hier binnenkort nader over geïnformeerd. Het nieuwe rooster gaat in na Beekweek 2.

Corona en thuisonderwijs
Voor leerlingen die langdurig thuis komen te zitten door een corona-besmetting, een quarantaine of een kwetsbare thuissituatie, proberen we goede afspraken te maken over de voortgang van hun studie. Regelmatig contact met de docent is dan van groot belang. We hebben met de collega’s afgesproken dat ze gebruik maken van een of meer van de volgende opties:

Corona en het gebouw

 • De leerling kan onderwijs volgen omdat de vaksectie gebruik maakt van instructievideo’s;
 • De docent heeft contact met de leerling via itslearning;
 • De leerling kan onderwijs volgen omdat de docent regelmatig met de leerling contact heeft via mail, Teams of telefoon;
 • De leerling kan (een deel van de les) volgen doordat de leerling via Teams meekijkt of meeluistert.


We kennen van alle opties voorbeelden van leerlingen die hier prima mee uit de voeten kunnen. Uiteraard lopen zaken nog niet altijd soepel. Het is van het grootste belang dan contact op te nemen met de mentor. Dat geldt voor leerlingen en voor ouder(s)/verzorger(s).

Als een klas of een leerjaar noodgedwongen thuis moet blijven, dan schakelen we onmiddellijk over op digitaal afstandsonderwijs.

Corona en het gebouw

 • Naar aanleiding van een opmerkingen over de temperatuur in het gebouw, hebben we de afgelopen week ons ventilatieprotocol aangepast. Hierdoor hebben we zonder concessies te doen aan de veiligheid de temperatuur naar boven kunnen brengen. Ten opzichte van vorige week is dit een hele verbetering.
 • Om de drukte in pauzes nog beter te spreiden is er door de conciërgerie hard gewerkt aan een alternatieve pauzeruimte voor de bovenbouw. Deze is warm en droog. De leerlingenraad gaat de komende op zoek naar inventaris om lekker te kunnen zitten. We zullen de ruimte volgende week veilig en gepast openen.


Corona en personeel
De GGD heeft ons laten weten dat een docent afgelopen weekend positief heeft getest op corona. De docent was op school tijdens de besmettelijke periode. De GGD schat echter in dat er voor andere leerlingen en collega’s geen besmettingsgevaar is geweest. De docent was en is volledig klachtenvrij en heeft de werkzaamheden inmiddels hervat.

Corona in cijfers
U heeft afgelopen week al eerder een update ontvangen omdat rond het eind van vorige week het aantal besmettingen plotseling opliep. We houden het aantal meldingen goed in de gaten en stemmen dagelijks af met de GGD. Aan het begin van de week hebben we vooral 5 vwo goed in de gaten gehouden. Daar kwam gedurende deze week 4 havo bij. Voor beide jaarlagen geldt dat extra waakzaamheid op ziekteverschijnselen is vereist tot de kerstvakantie.

Stand van zaken in de week 7-11 december: 

Meld Coronabesmettingen ook in het weekend per mail bij de afdelingsleider!

Klas 1 en 2 Alice Wolterinck a.wolterinck@beekdallyceum.nl
Klas 3 Martin Jager m.jager@beekdallyceum.nl
Klas 4H & 5H Jan-Erik Nijenhuis  j.nijenhuis@beekdallyceum.nl
Klas 4V, 5V & 6V Patricia Leenders  p.leenders@beekdallyceum.nl


Thuis blijven melden
Vanwege coronabesmettingen, quarantaine, lichte klachten of een kwetsbare thuissituatie waren deze week per dag gemiddeld 110 leerlingen thuis. Dat is gelijk aan vorige week. Moet een leerling thuisblijven? Meld dit dan bij verzuimcoördinator Karin Nienhuis:    verzuimcoordinator@beekdallyceum.nl

Alert blijven
Hopelijk heeft deze uitgebreide update meer informatie verschaft over de hoe we dagelijks bezig zijn om de situatie op school zo veilig mogelijk te houden. De opleving van het virus in onze regio behoedt ons voor optimisme, maar de afgelopen dagen hebben ons geleerd dat als we samen met leerlingen, collega’s en ouder(s)/verzorger(s) alert blijven en ons uiterste best blijven doen, we samen ook op kleine schaal resultaten kunnen boeken.
 UPDATE  9 december 2020

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Geachte leerlingen, collega’s en ouder(s)/verzorger(s),

Het zal u niet zijn ontgaan dat we de afgelopen anderhalve week te maken hebben met een aantal leerlingen dat positief is getest op corona. We begrijpen dat een positieve melding niet alleen bij de getroffen leerling aanleiding geeft tot zorg. Soms is er ook onbegrip voor de lijn die de school volgt. In alle gevallen volgen wij de richtlijnen van de GGD. Twee keer per dag is er contact en wordt er overlegd over maatregelen en brieven. Klik hier voor de brief  waarin de GGD haar werkwijze nogmaals toelicht. Mochten hier vragen over zijn, neemt u dan gerust contact op met de GGD.

Op dit moment geeft de GGD ons in geen enkele jaarlaag het advies om over te schakelen op afstandsonderwijs. Er zijn wel twee 2e klassen in quarantaine. Klas 2E komt deze week terug uit quarantaine, klas 2H komt volgende week terug. Er zijn deze week 4 leerlingen positief getest in 4 havo. Deze jaarlaag volgt de GGD met extra aandacht.

Er is op dit moment één collega positief getest. Die is klachtenvrij en zal binnenkort de lessen hervatten. Indien nodig, zal de school morgen een nieuwe update zenden. Uiteraard volgt er vrijdag weer een reguliere update.

Met vriendelijke groet,

Niels van der Graaff
Rector Beekdal Lyceum
 UPDATE  2 december 2020

De ontwikkelingen deze week rond corona op het Beekdal Lyceum.

De afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen op. Dat is in lijn met wat we vorige week hebben gezien bij de andere Arnhemse scholen. Laten we er alles aan doen om de het virus een halt toe te roepen: houd afstand van volwassenen, draag een mondkapje, was geregeld handen!

Zojuist hebben wij met de GGD overleg gevoerd over een aantal positieve meldingen op het Beekdal. Omdat de meldingen zich hebben voorgedaan verspreid over een aantal jaarlagen in de school, is dit een algemene mail aan alle leerlingen, personeel en ouder(s)/verzorger(s). Een aantal meldingen is deze week al eerder gecommuniceerd met specifieke groepen in de school. Door deze mail heeft iedereen het complete beeld.

Cluster
Vanaf vorige week heeft zich een aantal positieve meldingen voorgedaan in klas 2E . In overleg met de GGD is dit weekend besloten dat deze klas vanaf maandag thuisonderwijs zou volgen. Direct betrokkenen zijn hier uiteraard al eerder van op de hoogte gesteld.

Leerlingen
Dit weekend testte een leerling uit klas 3 positief. Uit voorzorg is de dansgroep uit klas 3 maandag en dinsdag thuis gebleven. Uit het contactonderzoek zijn drie nauwe contacten naar voren gekomen. Deze leerlingen zijn in quarantaine gegaan.

Een leerling uit klas 1A is positief getest. De leerling is vrijdag op school geweest, was klachtenvrij maar kan besmettelijk zijn geweest. Uit het contactonderzoek zijn geen nauwe contacten naar voren gekomen. Daarom volstaat de oproep aan alle leerlingen uit klas 1A en de docenten om tot en met 11 december extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen.

Een leerling uit klas 1D is positief getest. De leerling is maandag 23 november kort op school geweest, was toen klachtenvrij maar kan besmettelijk zijn geweest. Uit het contactonderzoek zijn geen nauwe contacten naar voren gekomen. Daarom volstaat de oproep aan alle leerlingen uit klas 1D en de docenten om tot en met 7 december extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen.

Een leerling uit 4 havo is positief getest. De leerling is vorige week op school geweest, was toen klachtenvrij maar kan toen besmettelijk zijn geweest. Uit contactonderzoek zijn twee nauwe contacten naar voren gekomen. Deze leerlingen zijn in quarantaine gegaan. Voor de andere leerlingen uit 4H en de docenten volstaat de oproep om tot en met 9 december extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen.

Personeel
Vandaag heeft een collega biologie (HAEJ) ons gemeld dat hij positief is getest. De collega was vrijdag voor het laatst op school, was toen klachtenvrij maar wellicht wel besmettelijk. Uit eigen onderzoek zijn geen nauwe contacten naar voren gekomen. De GGD rondt het contactonderzoek morgen (donderdag 3/11) af. We vragen leerlingen uit 3H, 4H, 5H en 6V die vrijdag les hebben gehad van HAEJ om extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de afdelingsleider of met de GGD, bel 0800- 8446000 (keuze 1). Gebruik daarbij het referentienummer van de school: 46996
 UPDATE  27 november 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en mondkapjes
Vanaf 1 december geldt de wettelijke verplichting voor het dragen van een mondkapje, ook op school. Als school zijn wij verplicht het dragen van het mondkapje te handhaven. Let op: bij alle verplaatsingen binnen de school, dus bijvoorbeeld ook bij binnenkomst of bijvoorbeeld bij het halen van een laptop tijdens een les. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan deze verplichting houdt.

Mocht jij/uw kind bij aankomst op school het mondkapje zijn vergeten, bij de receptie zijn mondkapjes te koop: 5 stuks voor 1 euro, te betalen via de pinautomaat.

Mocht uw kind/jij het mondkapje niet dragen dan wordt het schoolpasje ingenomen. Na de laatste les, haal(t) jij/uw kind het schoolpasje weer op (bij de receptie). Mocht dezelfde leerling dezelfde dag nogmaals zonder mondkapje gesignaleerd worden, dan wordt hij/zij naar huis gestuurd en is de volgende dag, met mondkapje, weer welkom op school.

Wanneer uw kind op medische gronden geen mondkapje kan dragen, verzoeken wij u dit vooraf bij de afdelingsleider te melden.

Corona en personeel
Deze week waren gemiddeld drie collegae niet op school. Zij waren in afwachting van een test. Alle collega’s zijn negatief getest, geen corona.

Corona en leerlingen
Deze week waren gemiddeld tachtig leerlingen niet op school. Dat is een hoger aantal dan vorige week. De meesten hadden verkoudheidsklachten. Drie leerlingen zijn thuis vanwege een corona besmetting.
 UPDATE  20 november 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en kerst
Voor wat betreft de kerstactiviteit met jouw mentorklas/de mentorklas van uw kind; de mentor zal doorgeven hoe het zal gaan op 17 december.

Corona en mondkapjes
Zoals u weet vragen wij op dit moment onze leerlingen nog steeds met klem om in de gangen een mondkapje te dragen. Dank daarvoor! Wij spreken alle leerlingen aan op het niet dragen ervan. Het dragen van mondkapjes binnen het gebouw vanaf 1 december wettelijk verplicht. Dan zullen we het dragen ook gaan handhaven.

Vanaf 1 december geldt: Mocht uw kind zijn mondkapje zijn vergeten, bij de receptie zijn mondkapjes te koop: 5 stuks voor 1 euro, te betalen via de pinautomaat. De reden dat we laten betalen is gelegen in het feit dat we duurzaamheid (je gebruikt stoffen mondkapjes) en zuinigheid (je houdt aandacht voor je spullen) aandacht willen geven.

Corona en personeel
De GGD heeft ons laten weten dat een docent afgelopen weekend positief heeft getest op corona. De docent was niet op school tijdens de besmettelijke periode. De GGD schat in dat er voor andere leerlingen en collega’s geen besmettingsgevaar is geweest. Betreffende klassen hebben een email ontvangen.

Corona en leerlingen
Deze week waren gemiddeld vijfenvijftig leerlingen niet op school. Dat is meer dan vorige week. De meesten hadden verkoudheidsklachten.
 UPDATE  13 november 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en mondkapjes
Zoals u weet vragen wij op dit moment onze leerlingen nog steeds om in de gangen een mondkapje te dragen. Dank daarvoor! Wij spreken alle leerlingen aan op het niet dragen ervan. Naar verwachting is het dragen van mondkapjes binnen het gebouw vanaf  1 december wettelijk verplicht. Dan zullen we het dragen ook gaan handhaven.
Vanaf 1 december geldt: mocht uw kind zijn mondkapje zijn vergeten, bij de receptie zijn mondkapjes te koop: 5 stuks voor 1 euro, te betalen via de pinautomaat. De reden dat we laten betalen is gelegen in het feit dat we duurzaamheid (je gebruikt stoffen mondkapjes) en zuinigheid (je houdt aandacht voor je spullen) aandacht willen geven.

Corona en kou
Overal in het gebouw is het koud. Stilzitten in de les betekent dat leerlingen het nog kouder krijgen. We willen ouders en leerlingen vragen een extra trui of vest mee te geven, desnoods trekken leerlingen hun jas aan tijdens de lessen. Het is geen fijn gezicht maar ook dat is nu even niet anders....

Corona en leerlingen
De GGD heeft ons laten weten dat een leerling uit klas 5 vwo afgelopen weekeop corona. De leerling was niet op school tijdens de besmettelijke periode. De GGD schat in dat er voor andere leerlingen en collega’s geen besmettingsgevaar is geweest.
Er waren deze week gemiddeld veertig leerlingen niet op school. Dat is ongeveer gelijk aan vorige week. De meesten hadden verkoudheidsklachten.

Corona en personeel
Er zijn deze week twee collega’s getest op Corona, de uitslag was negatief, geen Corona.

Corona en onderwijs
Afgelopen woensdag heeft u de -door de denktank georganiseerde- webinar kunnen bekijken “Opvoeden en leren in tijden van corona”. Heeft u deze gemist? Op onze BeekdalTube kunt u deze nog enkele dagen terugkijken: https://www.youtube.com/channel/UCxsM93ktUOnT3lKwJl6-C_g
 UPDATE  6 november 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en de Beekweek
Afgelopen week is hebben onderbouwleerlingen aan hun projecten gewerkt en bovenbouwleerlingen hebben toetsen gedaan. Corona heeft gelukkig niet heel veel roet in het eten gestrooid, er is slechts een voorstelling afgezegd en een bezoek aan een museum.

Corona en leerlingen
De GGD heeft ons laten weten dat een leerling uit klas 2 havo afgelopen weekend positief heeft getest op corona. De leerling was vrijdag (30 oktober) voor het laatst op school en was toen niet klachtenvrij. Wellicht was de leerling op die dag dus besmettelijk. Er zijn namen van medeleerlingen uit het contact- en brononderzoek naar voren gekomen, deze zijn in quarantaine gegaan. De GGD schat in dat er voor andere leerlingen en collega’s nauwelijks besmettingsgevaar is geweest.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met afdelingsleider Alice Wolterinck. Mocht u naar aanleiding van deze melding vragen hebben voor de GGD, bel dan 0800-8446000 (keuze 1). Gebruik daarbij het referentienummer van de school: 46996

Er waren deze week gemiddeld vijfendertig leerlingen niet op school. Dat zijn er minder dan in de week vorige week. De meesten hadden verkoudheidsklachten.

Corona en personeel
Er zijn deze week vijf collega’s getest op corona, een collega is positief getest maar was in de besmettelijke periode niet op school. De andere vier zijn nog in afwachting van de uitslag.

Corona en mondkapjes
Op dit moment vragen we onze leerlingen nog steeds om in de gangen een mondkapje te dragen. We hebben deze lijn afgesproken met alle Quadraamscholen. We wachten nog op de evaluatie hiervan, maar als de lijn dit toelaat willen wij  - vooruitlopend op de wetgeving -  het dragen van mondkapjes in de verkeersruimten van de school verplichten. De medezeggenschapsraad heeft ons in dit streven gesteund. Op dit moment dragen steeds meer leerlingen (ongevraagd) al hun mondkampjes. Dank daarvoor! Een leerling die zijn mondkapje vergeten is kan deze bij de receptie halen.
 UPDATE 30 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en de toetsweek
Komende week is voor veel leerlingen een belangrijke en spannende week. Gewoonlijk roepen wij leerlingen op met lichte verkoudheidsverschijnselen PTA-toetsen alsnog te maken om grote druk en stress bij de herkansingen te voorkomen. Echter, het is van belang de richtlijnen van de overheid nu strak op te volgen. Concreet: heeft de leerling één of meer corona gerelateerde klachten blijf dan thuis. Zie de beslisboom op de website. Mocht afwezigheid leiden tot het missen van (veel) toetsen dan zoeken we naar een passende oplossing na de Beekweek.

Corona en mondkapjes
Op dit moment vragen we leerlingen dringend om in de gangen een mondkapje te dragen. We hebben deze lijn afgesproken met alle Quadraamscholen. Deze lijn wordt volgende week geëvalueerd. Als de lijn dit toelaat willen wij - vooruitlopend op de wetgeving - het dragen van mondkapjes in de verkeersruimten van de school verplichten. De medezeggenschapsraad heeft ons in dit streven gesteund. Op dit moment dragen steeds meer leerlingen (ongevraagd) al hun mondkampjes. Dank daarvoor!

Corona en leerlingen
De GGD heeft ons laten weten dat een leerling uit klas 5 havo deze week positief heeft getest op corona. De leerling was maandag (26 oktober) voor het laatst op school en was toen klachtenvrij. Wellicht was de leerling op die dag wel besmettelijk.

Er zijn namen van medeleerlingen uit het contact- en brononderzoek naar voren gekomen, deze zijn in quarantaine gegaan. De GGD schat in dat er voor andere leerlingen en collega’s nauwelijks besmettingsgevaar is geweest. Wel vraagt de GGD de leerlingen uit 5 havo die op 26 oktober op school waren, extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, ook bij milde klachten thuis te blijven en indien nodig een test aan te vragen. Deze oproep is geldig tot en met 9 november.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met afdelingsleider Jan-Erik Nijenhuis. Mocht u naar aanleiding van deze melding vragen hebben voor de GGD, bel dan 0800-8446000 (keuze 1). Gebruik daarbij het referentienummer van de school: 46996. 

In de herfstvakantie werden drie leerlingen positief getest. Deze leerlingen zijn in hun besmettelijke periode niet op school geweest.

Er waren deze week gemiddeld vijfenvijftig leerlingen niet op school. Dat zijn er minder dan in de week voor de herfstvakantie. De meesten hadden verkoudheidsklachten.

Corona en personeel
Er zijn deze week drie collega’s getest op corona, twee zijn nog in afwachting van een test. Alle testuitslagen van de collega’s waren negatief. Van de wachtenden weten we dit nog niet. We wensen alle leerlingen veel succes bij hun toetsen en de andere leerlingen veel plezier tijdens de Beekweek.
 UPDATE  16 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en mondkapjes

Binnenkort is het op middelbare scholen verplicht om een mondkapje te dragen. De Eerste Kamer behandelt op 26 oktober de wet die een mondkapjesplicht mogelijk maakt. De verwachting is dat kort daarna de mondkapjesplicht zal ingaan. Vooruitlopend op deze landelijke plicht verwachten we dat alle leerlingen vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie het mondkapje (weer) gaan dragen binnen het schoolgebouw. Het mondkapje mag af als de leerling zit. Dus: in de lessen en als je pauzeert. Dus ook: in de praktijklessen als je niet zit. Er geldt een uitzondering voor het vak LO.
We weten dat er soms discussies over de mondkapjes worden gevoerd. Het Beekdal Lyceum volgt net als in eerdere gevallen de richtlijnen van de regering. Het blijft voor ons allemaal wennen, maar samen gaat dit ons lukken.

Corona en vakantie
Komende week gaan sommige leerlingen samen met hun ouders op vakantie. Houd er rekening mee dat er voor reizen naar een land dat met de kleur oranje staat aangemerkt, het dringende advies geldt in quarantaine te gaan bij terugkeer. Wij ontraden daarom reizen naar deze landen. U kunt dit en andere adviezen ook terugvinden in de beslisboom op onze website en die van het RIVM.

Corona en leerlingen
Afgelopen weekend zijn we op de hoogte gebracht dat een leerling uit de bovenbouw besmet is geraakt met het coronavirus. We zijn door de GGD benaderd en hoeven verder geen extra maatregelen te nemen. Wel hebben we leerlingen en hun ouders die in contact zijn geweest met deze leerling opgeroepen om extra waakzaam te zijn en gezondheidsklachten te melden bij de GGD.
Er waren deze week dagelijks ongeveer vijfenzeventig leerlingen thuis. Dat zijn er meer dan vorige week. De meeste leerlingen hebben (lichte) op corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test.

Corona en personeel
Er zijn deze week drie collega’s getest op corona, vier zijn nog in afwachting van een test. Alle testuitslagen van de collega’s waren negatief. Van de wachtenden weten we dit nog niet.

Corona en ouders
Van ouders wordt een andere houding verwacht nu kinderen meer thuis moeten werken en minder op school zijn. Hoe begeleid en coach ik mijn kind optimaal in deze tijd? Welke inzichten geeft ons deze tijd? De ouderdenktank organiseert samen met de schoolleiding op woensdag 11 november van 19.30 tot 21.00 uur een digitaal webinar. Na de vakantie volgt meer informatie. Noteer het webinar vast in uw agenda.

Lesvrij
Op 27 oktober is de eerste OOT (onderwijsontwikkeltijd-) dag van ons schooljaar. Alle leerlingen zijn die dag vrij van school. 
 UPDATE  11 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Mag ik wel of niet naar school?
Hieronder de corona-beslisboom (of download hier) om te beoordelen of je wel of niet naar school mag komen. Heb je nog vragen naar aanleiding van de beslisboom? Kijk dan bij de meest gestelde vragen en antwoorden onder de beslisboom.


Ik heb me laten testen en het blijkt dat ik niet besmet ben met het coronavirus. Ik heb nog wel klachten, zoals verkoudheid. Klopt het dat ik nu wel naar school mag komen?
Ja, als uit de test blijkt dat je geen corona hebt, mag je weer naar school komen. Ook als je nog klachten hebt. Zijn je klachten erger geworden of heb je nieuwe corona-gerelateerde klachten gekregen nadat je getest bent, blijf dan (opnieuw) thuis en laat je (opnieuw) testen.

Mijn kind zit op de middelbare school en is nog geen 13 jaar. Hij is verkouden, maar heeft geen koorts of benauwdheid. Mag hij dan met die snotneus wel naar school komen?
Nee, voor iedereen op de middelbare school gelden dezelfde regels. Je leeftijd doet er niet toe. Dus als je klachten hebt (zoals verkoudheidsklachten, hoesten, verhoging of koorts, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk/smaak) moet je thuisblijven. 

Ik heb huisgenoten die koorts en/of benauwdheid hebben. Daarom moet ik ook thuisblijven. Mijn huisgenoten kunnen zich niet laten testen (omdat ze bijvoorbeeld jonger dan 13 zijn). Wat betekent dit voor mij?
Zodra iedereen binnen het huishouden 24 uur geen koorts en benauwdheid meer heeft, mag je weer naar school komen. Dus ook als er bijvoorbeeld een baby in huis is met koorts moet het hele huishouden thuisblijven totdat het kind 24 uur geen koorts meer heeft.

Mijn huisgenoot is op vakantie geweest naar een gebied waarvoor code oranje/rood geldt. Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, jij mag naar school komen. Jouw huisgenoot moet 10 dagen in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand van jou houden. Krijgt jouw huisgenoot koorts of benauwdheid? Dan moet jij wel thuisblijven. Wil je hier meer over weten? Klik hier

Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe lang moet ik thuisblijven?
Je moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook jouw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten. Je mag direct uit isolatie als je tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij het coronavirus. De GGD bespreekt met je wanneer dit is.

Mijn huisgenoot is positief getest op het coronavirus, terwijl hij geen klachten had. Wat betekent dit voor mij?
Je moet tot 72 uur (3 dagen) na het testen van je huisgenoot in thuisquarantaine blijven. Krijgt je positief geteste huisgenoot geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag je uit de thuisquarantaine en mag je weer naar school komen. Let op: de GGD geeft aan wanneer dit kan! Eerder mag je niet naar school komen. Krijg je huisgenoot toch klachten? Dan moet je 10 dagen in thuisquarantaine blijven. Klik hier voor meer informatie. 

Ik krijg een telefoontje dat mijn kind naar huis moet, omdat hij gedurende de schooldag klachten heeft ontwikkeld die passen bij het coronavirus. Wat gebeurt er met zijn broer/zus die op dezelfde school zit?
Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Wij informeren ouders/verzorgers hierover. Ook sturen wij eventuele broers of zussen op onze school naar huis. 

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Je kunt natuurlijk altijd contact opnemen met je school. Op de website van de Rijksoverheid is ook een pagina ingericht met veelgestelde vragen van gezinnen met kinderen. Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid.
 UPDATE  9 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en onderwijs
Het coronavirus is helaas de wereld nog niet uit. We gaan ervan uit dat dit nog enige tijd gaat duren, vandaar dat we met diverse groepen om de tafel willen om het 40 minuten rooster te evalueren. Uiteraard gaan leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) ook participeren in deze gesprekken. Binnenkort zult u en zullen jullie hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
Nu de lessen 40 minuten duren, verwachten we dat leerlingen thuis meer doen zoals we bij de start van het schooljaar al meldden. Op itslearning kun je als leerling altijd extra materiaal vinden, van Powerpoints tot nakijkbladen tot filmpjes. Ook staat het huiswerk in Itslearning.

Op dit moment is er een aantal leerlingen dat hun huiswerk niet of onvolledig maakt, tijdens de les het huiswerk niet nakijkt en verbetert en itslearning niet gebruikt voor extra materiaal. Dit hebben we in de klas besproken. We willen u en jullie vragen om dit ook thuis met elkaar te bespreken.

Corona en collega’s
Er zijn deze week minder dan vijf collega’s getest op corona. Alle testuitslagen van de collega’s waren negatief.  Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorige weken. 

Corona en leerlingen
Er is afgelopen weekend één positieve test gemeld bij een leerling. We zijn door de GGD benaderd en hoeven verder geen extra maatregelen te nemen. Er zijn dagelijks ongeveer vijfenzestig leerlingen thuis. Dat zijn er meer dan vorige week. De meeste leerlingen hebben (lichte) op corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test. 

Natuurlijk lezen wij ook alle discussies over het gebruik van mondkapjes. Wij mengen ons echter niet in de discussies, omdat wij als school immers geen deskundigheid hebben op medisch gebied in de meest brede zin. Onze beleidslijn sinds het begin van de coronacrisis is om vanwege onze bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en medewerkers onverkort de landelijke regels, richtlijnen en adviezen met betrekking tot het coronavirus te volgen. 

We zien dat de mondkapjes in de gangen gedragen worden door de meeste docenten maar dat ze door aanzienlijk minder leerlingen gedragen worden. Wij zullen als school in ieder geval niet gaan handhaven bij het niet dragen van een mondkapje. Het blijft een dringend advies deze toch te dragen ondanks alle discussies die het dragen ervan oproept. Voor veel docenten zou het een veiliger gevoel opleveren als de leerlingen de mondkapjes wel dragen. We vinden het prettig dat u dit nog met elkaar bespreekt. 

Krijg je/krijgt uw kind last van klachten die op het coronavirus lijken? Blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest (zie beslisboom op onze website). Daarnaast nogmaals de oproep aan iedereen om zich binnen en buiten het Beekdal Lyceum te houden aan de richtlijnen van  het RIVM. Denkt iedereen bijvoorbeeld aan het ontsmetten bij binnenkomst? Denkt iedereen aan de anderhalve meter afstand? We willen de leerlingen ook vragen direct na de lessen de school te verlaten.
 UPDATE  2 oktober 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Corona en collega’s
Er is deze week opnieuw een tiental collega’s getest op corona. Alle testuitslagen van de collega’s waren negatief. Een collega zit in quarantaine omdat zij meer dan een week geleden in contact is geweest met een met corona besmette persoon, overigens heeft zij geen klachten. Er waren per dag gemiddeld vier collegae thuis en een deel daarvan heeft hun lessen online via Teams gegeven.
Daarnaast zijn nagenoeg alle collega’s op school aan het werk en geven hun lessen.

Corona en leerlingen
Er zijn deze week geen positieve testen gemeld bij leerlingen. Er zijn dagelijks ongeveer vijftig leerlingen thuis. Dat zijn er ruim twintig minder dan vorige week. De meeste leerlingen hebben (lichte) op corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test.

Krijg je/krijgt uw kind last van klachten die op het coronavirus lijken? Blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest (zie beslisboom). Daarnaast nogmaals de oproep aan iedereen om zich binnen en buiten het Beekdal Lyceum te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Denkt iedereen bijvoorbeeld aan het ontsmetten bij binnenkomst? Denkt iedereen aan de anderhalve meter afstand? We willen de leerlingen ook vragen direct na de lessen de school te verlaten.

Corona en mondkapjes
Vanaf aanstaande maandag geldt in heel Nederland het dringende advies om op middelbare scholen mondkapjes te dragen. Ook wij volgen dit advies. We vinden dat we met elkaar alles moeten proberen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mondkapjes kunnen daarbij helpen. Al is het alleen maar omdat ze ons er steeds aan herinneren dat we rekening met elkaar moeten houden.

De stelregel is: ‘Mondkapje binnen op, behalve als je zit.’
Wij vragen leerlingen om vanaf maandag het mondkapje binnen overal te dragen, behalve als ze zitten. Bij pauzeren in het Atrium, de kantine of het pauzeplein, mag het mondkapje af. Tijdens de lessen mag dat ook. Bij lopen door het gebouw wordt weer een mondkapje gedragen. Buiten hoeft geen mondkapje gedragen te worden. En we sporten ook zonder mondkapje. 
Met of zonder mondkapje blijft het belangrijk dat leerlingen ten opzichte van volwassenen  1,5 meter afstand houden. Wij geven leerlingen het dringende advies vanaf maandag een mondkapje te dragen.

Corona en onderwijs
De voorbije periode zijn we geconfronteerd met afwezigheid van docenten en leerlingen in afwachting van een test. Om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te borgen is een aantal scenario’s opgesteld die wij graag met u delen. Hier vindt u scenario’s die zich kunnen voordoen met daarbij een uitwerking hoe wij hier invulling aan geven.

Een leerling die thuis zit in afwachting van een test kan relatief zelfstandig aan de lesstof doorwerken. We willen benadrukken dat itslearning hierin leidend is. In Itslearning staat de lesstof, de planning, de opdrachten, bronnen, presentaties die ook in de les gebruikt worden. Het is belangrijk dat de leerling Itslearning niet alleen op de telefoon bekijkt maar ook op de computer omdat dan alle toepassingen pas zichtbaar zijn. Daarnaast is het van belang dat de leerling de schoolmail dagelijks goed in de gaten houdt omdat dat dé manier is waarop de docent met de leerling communiceert.

Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij bij vragen contact zoekt met de docent. De docent bepaalt vervolgens op welke wijze contact met de leerling opgenomen wordt. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een persoonlijke instructie, een vragenuurtje of een Teams momentje (zie bijlage), etc. Wij realiseren ons dat wij hiermee een dringend beroep doen op uw zoon/dochter om zelfstandig en proactief te handelen maar denken met deze maatregelen de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun leerproces.

Corona en ventilatie
Deze week is het Rapport Terpstra gepresenteerd. Hierin wordt opnieuw kritisch gekeken naar de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Hoewel geen verband is aangetoond tussen CO2-gehalte en overdracht van het coronavirus, is dit gehalte wel de meest betrouwbare referentie voor ventilatie en kwaliteit van de lucht. Wekelijks controleren wij het CO2-gehalte op verschillende plaatsen in het gebouw. Waar veel leerlingen bijeen zijn, komen altijd CO2-pieken voor. Dat is niet direct ongezond. Belangrijk is om te zien dat het gehalte weer naar normale waarden zakt als er wordt geventileerd. Op dit moment geven de gemeten waarden geen aanleiding tot het nemen van maatregelen in ons gebouw. Wel bekijken wij op welke manier we kunnen blijven ventileren als de buitentemperatuur verder zakt. Dat geldt ook voor het overdekte, maar toch frisse pauzeplein voor de bovenbouw. De komende weken werken we hiervoor een plan uit. Het blijft wel van belang dat leerlingen zich wat warmer kleden dan we onder normale omstandigheden gewend zijn.
 UPDATE 25 september 2020

De ontwikkelingen in de afgelopen week rond corona op het Beekdal Lyceum.

Getest
Er is deze week een tiental collega’s getest op corona. Wij hebben van de GGD gehoord dat één van onze personeelsleden positief heeft getest op het virus. Het gaat om een docent in opleiding die op donderdag 17 september voor het laatst heeft gewerkt en bij wie op zondag klachten zijn ontstaan.

De GGD heeft bron- en contactonderzoek gedaan. Wij hoeven van de GGD géén extra maatregelen te nemen omdat de klachten zich drie dagen na de laatste werkdag hebben geopenbaard en omdat de collega daarna is thuisgebleven en een test heeft aangevraagd. De GGD oordeelt dat er geen risico is geweest op overdracht van het virus. De collega is in thuisquarantaine, maakt het goed en is inmiddels weer klachtenvrij. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de leerlingcoördinator of de afdelingsleider.

De testuitslagen van de overige collega’s waren negatief. Nagenoeg alle collega’s zijn op school aan het werk en geven hun lessen.

Corona en leerlingen
Er zijn deze week geen positieve testen gemeld bij leerlingen. Er zijn dagelijks ongeveer 70 leerlingen leerlingen thuis. De meeste daarvan hebben (lichte) op corona lijkende klachten. Zij zijn in afwachting van een test. Het dagelijkse verzuimpercentage onder leerlingen bedroeg deze week: 5%.

Krijg je/krijgt uw kind last van klachten die op het coronavirus lijken? Blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een afspraak voor een coronatest. Daarnaast nogmaals de oproep aan iedereen om zich binnen en buiten het Beekdal Lyceum te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Zo kunnen we het risico op besmetting op school zo klein mogelijk houden.

Corona en onderwijs
Docent thuis, leerlingen op school
Als een docent thuis komt te zitten met lichte klachten, dan geeft hij of zij de lessen online via Teams. Dit systeem werkt al in klas 1 en 2 omdat we voor de klas een surveillant kunnen inzetten die kan zorgen voor een goede werksfeer. Helaas ontbreken ons de mogelijkheden om dit ook in de bovenbouw te doen. Volgende week komen we met een oplossing voor uitvallende bovenbouwlessen.

Docent op school, leerling thuis
Als leerlingen langdurig ziek thuis komen te zitten, dan zoeken we naar een maatwerk oplossing om leerlingen toch onderwijs te kunnen laten volgen. Dit is niet anders dan in de reguliere situatie. Voor de leerlingen die met lichte klachten enkele dagen thuis zitten, proberen we ook iets te doen.
Uiteraard kunnen deze leerlingen op basis van de planners in itslearning zelfstandig aan het werk en mailcontact hebben met hun docenten. Naast die basis proberen we structureel meer contact mogelijk te maken. Zojuist zijn aan ons ook de wettelijke AVG-richtlijnen voor streamen uit de klas bekend gemaakt. We zullen komende week na overleg met de docenten communiceren over de manier waarop we meer structureel contact kunnen hebben met deze leerlingen.
 UPDATE  15 september 2020

We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in de beslisboom op te nemen. Natuurlijk kan er bij jou net iets anders aan de hand zijn. Hieronder proberen we met een aantal extra vragen en antwoorden nog meer duidelijkheid te geven. Kom je er niet uit? Overleg dan met school.
 

1.   Op de website van de Rijksoverheid en het RIVM staat dat ik thuis moet blijven als een van mijn huisgenoten koorts (38ºC of hoger) of benauwdheidsklachten heeft. In de beslisboom lees ik echter dat ik ook thuis moet blijven als mijn huisgenoot verhoging (37,5 – 38,0ºC) heeft. Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. De koepelorganisatie van alle middelbare scholen in Nederland heeft samen met een aantal andere onderwijspartijen een protocol opgesteld. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken om naar school te gaan, staan daar strengere richtlijnen in. Wij houden ons aan die richtlijnen.

2.   Mijn huisgenoot is op vakantie geweest naar een gebied waarvoor code oranje geldt. Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, jij mag naar school komen. Jouw huisgenoot moet 10 dagen in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand van jou houden. Krijgt jouw huisgenoot verhoging, koorts of benauwdheid? Dan moet jij wel thuisblijven. Wil je hier meer over weten? Klik hier.

3.   Mijn huisgenoot is positief getest op het coronavirus, terwijl hij geen klachten had. Wat betekent dit voor mij?
Je moet tot 72 uur (3 dagen) na het testen van je huisgenoot in thuisquarantaine blijven. Krijgt je positief geteste huisgenoot geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag je uit de thuisquarantaine en mag je weer naar school komen. Let op: de GGD geeft aan wanneer dit kan! Eerder mag je niet naar school komen. Krijgt je huisgenoot toch klachten? Dan moet je 10 dagen in thuisquarantaine blijven. Klik hier voor meer informatie.

4.   Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe lang moet ik thuisblijven?
Je moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook jouw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten. Je mag        direct uit isolatie als je tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij het coronavirus. De GGD bespreekt met je wanneer dit is.
Als je binnen 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt, dan blijf je langer in thuisisolatie. Ook moeten jouw huisgenoten dan 10 dagen thuis in quarantaine. De GGD vertelt je hier meer over. Klik hier voor meer informatie.

5.   Ik heb huisgenoten met klachten (verhoging, koorts en/of benauwdheid), maar die zijn (nog) niet getest. Wat betekent  dit  voor mij?
Zodra iedereen binnen het huishouden klachtenvrij is, mag je weer naar school komen.

6.   Ik krijg een telefoontje dat mijn kind naar huis moet, omdat hij gedurende de schooldag klachten heeft ontwikkeld die passen bij het coronavirus. Wat gebeurt er met zijn broer/zus die op dezelfde school zit?
Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/ benauwdheid) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Wij informeren ouders/verzorgers hierover. Ook sturen wij eventuele broers of zussen op onze school naar huis.
 UPDATE  4 september 2020

Het schooljaar is zes dagen onderweg onder lastige omstandigheden. Iedereen houdt rekening met elkaar en probeert elkaar scherp te houden. Dat is soms lastig maar vooral een compliment aan iedereen. Meer dan ooit geven we samen het onderwijs vorm en steunen elkaar. Nu het coronavirus ondanks alles steeds nadrukkelijker aanwezig lijkt, is het goed om een aantal regels en afspraken op een rij te zetten.

1.   Hoe is ons onderwijs ingericht in coronatijd?
Om afstand houden maximaal mogelijk te maken hanteren we een compact 40-minutenrooster. Hierdoor zijn er minder leerlingen op school dan gebruikelijk en kunnen we alle docenten een vast lokaal geven. De lokalen zijn zo ingericht dat de docenten afstand kunnen houden van de leerlingen. Docenten verplaatsen zich als de leerlingen in de lokalen zitten. Omdat de lokalen open staan, vinden er geen ophopingen van leerlingen plaats als zij zich verplaatsen. Docenten pauzeren op aangewezen plaatsen vlakbij hun lokaal. De onderbouwleerlingen pauzeren in de aula en in de kantine. De bovenbouwleerlingen pauzeren in de fietsenstalling. Uiteraard blijven we wel afhankelijk van ieders medewerking. Elkaar scherp houden blijft altijd nodig. Fijn als ouders en leerlingen hier thuis ook over praten.

2.   Hoe gaan we om met achterstanden die voor de vakantie zijn ontstaan?
Volgende week starten de begeleidingstrajecten van de leerlingen die voor de vakantie achterstanden hebben opgelopen. De steunlessen voor de onderbouw vinden op de middagen plaats. De bovenbouwleerlingen zijn welkom op de ochtenden. Betreffende ouders en leerlingen zijn hierover ingelicht.

3.   Ontstaan er nu nieuwe achterstanden?
Het 40-minutenrooster betekent minder onderwijstijd op school. Dit houdt in dat we van de leerlingen verwachten dat ze meer tijd besteden aan hun huiswerk. Dit betekent voor leerlingen meer zelfstandigheid en vraagt ook meer van hun planningsvaardigheden. Mentoren en docenten zullen leerlingen aanspreken en hulp aanbieden als leerlingen (nog) niet uit de voeten kunnen met dit systeem. Het is van het grootste belang dat ouders, net als voor de vakantie, ook zicht houden op de studievoortgang van de leerlingen. Alle planningen staan online in It’s Learning. Mocht een leerling of een ouder het idee hebben dat er toch achterstanden ontstaan, neem dan contact op met de mentor of de leerling coördinatoren. We zoeken dan met de leerling naar een oplossing. Houd elkaar aangesloten!

4.   Wat doet de school als een leerling of een personeelslid een positieve uitslag krijgt?
Allereerst wordt er overleg gepleegd met de GGD en het gezamenlijke corona-team van de Quadraam-scholen. Dit team coördineert alle corona-gerelateerde zaken in de Quadraamscholen. Daarna wordt een plan opgesteld en communiceren we met personeel, leerlingen en ouders. We proberen dit zo snel mogelijk te doen, maar in de huidige tijd kan het voorkomen dat nieuws u eerder bereikt via de sociale media. Geeft u ons in dat geval even de tijd iedereen volgens het bovenstaande schema te informeren. Mocht u zich echter grote zorgen maken, schroom dan niet contact op te nemen met de school.

5.   Hoe gaat de school om met lesuitval door zieke collega’s?
Collega’s die zich ziekmelden, moeten zo snel mogelijk worden getest. Docenten die geen corona hebben moeten en willen zo snel mogelijk weer voor de klas staan. Hoewel er een intentie is om leraren met voorrang te testen, zijn de teststraten op dit moment weer overbelast. Hierdoor zitten docenten nu vaak langer thuis dan noodzakelijk. Als docenten zich niet ziek voelen, zullen zij er alles aan doen om digitaal met de leerlingen in contact te komen. Ze zullen ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk verder kunnen met de planning in It’s Learning. Docenten die langer uitvallen vanwege een daadwerkelijke coronabesmetting zullen we proberen te vervangen.

6.   Hoe gaat de school om met leerlingen die niet maar school kunnen komen?
We proberen ook leerlingen die niet naar school kunnen, zoveel mogelijk digitaal aangesloten te houden. Deze week zijn goede resultaten geboekt met leerlingen die met een laptop van een andere leerling via Teams een deel van de lessen thuis volgen. Het is fijn als de leerlingen zelf proactief meedenken. Dan is de oplossing vaak dichtbij.

7.   Doe en denk allemaal mee!
Juist nu is het belangrijk om extra alert te zijn op de omgangsregels: Houd afstand van (andere) volwassenen, was regelmatig je handen en blijf niet langer op school dan strikt noodzakelijk. Verder stellen we het op prijs als leerlingen en ouders actief meedenken en ons suggesties en tips geven om zaken samen beter te doen.

Nog een paar laatste punten voor leerlingen:

 • Loop in de gangen aan de rechterkant.
 • Bij tussenuren, ga verspreid zitten en houd de gangen vrij. Een opvang uur voor klas 1 en 2 staat altijd in een lokaal gepland.
 • Ga niet voor het lokaal staan wachten maar ga direct naar binnen als het vrij is, ook als er nog geen docent is.
 • Houd afstand van de docent als je deze een vraag wilt stellen.
 • Zit je thuis en merk je dat Itslearning niet goed is ingevuld, geef dit dan door aan je mentor.