Nieuws

 

Bijlessen voor de onderbouw

Bijlessen voor de onderbouw

Door eigen leerlingen

Ook dit schooljaar heeft het Beekdal Lyceum weer zijn eigen bijlesprogramma voor onderbouw leerlingen (leerjaar 1-3). Bij deze opzet geven de eigen bovenbouw leerlingen bijlessen aan onderbouw leerlingen in vakken waarmee ze moeite hebben. 

Docente Jeanne-Marie Spee is momenteel aan het inventariseren welke leerlingen bijles zouden willen hebben en  - niet minder belangrijk -  welke leerlingen bijles gaan géven. Bovenbouwleerlingen die bijles willen geven mogen dat alleen doen in de vakken die ze ook daadwerkelijk volgen in hun profiel.

Akkoord
Wanneer een bovenbouw leerling bijles wil geven, moet hij/zij eerst akkoord krijgen van de betreffende vakdocent. Vervolgens wordt gekeken welke leerlingen voor dat vak bijles zouden willen hebben.
 
Regelmaat
Wanneer er een match is gaan de onderbouw- en bovenbouw leerling plannen wanneer de bijles wordt gegeven. Dit moet met een bepaalde regelmaat gebeuren en op school plaatsvinden. Als vergoeding ontvangt de bijlesgever €6,- per les van de bijlesnemer. De leerlingen regelen dat onderling.

Afspraken
Om een en ander succesvol te laten verlopen zijn er een aantal regels opgesteld:

  • Leerlingen die bijles willen hebben melden zich aan via de verzonden opgavebrief of via onderstaand e-mailadres
  • Leerlingen die bijles willen geven melden zich met de goedkeuringsbrief van de betreffende vakdocent aan bij mevrouw Spee
  • Na ontvangst van de mail of antwoordkaart en de goedkeuringsbrief van de vakdocent wordt er bepaald welke leerlingen aan elkaar gekoppeld worden
  • Het contact met mevrouw Spee verloopt per mail of persoonlijk (lokaal C228). De leerlingen maken onderling een afspraak om te bekijken wanneer de bijles het beste kan plaatsvinden
  • Wanneer het niet lukt om tot een planning te komen laten de leerlingen dat aan de mevrouw Spee weten. Zo nodig kan er een nieuwe match gezocht worden. 
  •  Wanneer de bijlescyclus beëindigd wordt omdat de lessen niet meer nodig zijn, wordt mevrouw Spee hierover geïnformeerd


U kunt contact opnemen met mevrouw Spee wanneer bijles gewenst is.

Het blijkt overigens niet altijd mogelijk om tot een match te komen. In dat geval blijven de leerlingen die bijles wensen bewaard in het bestand. 

De brieven omtrent de bijlessen zijn ook terug te vinden te vinden op Itslearning onder het kopje ‘Bijles’. 

Meer info: 
Jeanne-Marie Spee, docent Frans
j.spee@beekdallyceum.nl

 

Theme picker