College-Tour met burgemeester Marcouch

College-Tour met burgemeester Marcouch

Onderstaand artikel werd geschreven door Bureau Ruimtekoers

 

College-Tour met burgemeester Marcouch van start!

Op 3 november ging de College-Tour van burgemeester Marcouch van start. Op het Beekdal Lyceum vlogen karton, krijt en tape de havo 4-leerlingen om de oren! Een creatieve manier om relevante thema's naar boven te krijgen om het die middag met de burgemeester over te hebben. Én als eerste pilot-versie voor de volgende lessen en lesbezoeken.

 

Achtergrond van het project
Aanleiding voor het project is het spel en kunstwerk Stad van Vertrouwen dat vijf Arnhemse jongeren maakten met kunstenaar Yasser Ballemans. Daarin werken 12 deelnemers samen toe naar een unanieme motie van vertrouwen voor een maatschappelijk vraagstuk. In het voorjaar nam burgermeester Marcouch de eerste motie in ontvangst.

College-Tour
Vanuit de gemeente kregen we de vraag om een lespakket te ontwikkelen in het kader van Grondwet artikel 1, rondom een collegetour van burgemeester Marcouch. Doel van deze tour: de Arnhemse jongeren politieke bewustwording bijbrengen en het belang van actief burgerschap te ervaren, gekoppeld aan artikel 1 van de grondwet. Want in een leefbare samenleving voelt iedereen zich veilig om te zijn wie hij/zij/hen is.

Aan de slag!
De creatieve lesvorm die we hiervoor maken, zorgt ervoor dat er vragen, die aansluiten op het thema rondom artikel 1, worden opgehaald bij de leerlingen. Daarom wordt, voordat de burgemeester langskomt, het spel eerst ontworpen door leerlingen samen met projectleider Fleur. Want een lespakket over democratie … komt natuurlijk democratisch tot stand.

Beekdal Lyceum
De College-Tour begint bij het Beekdal Lyceum, met leerlingen van havo en vwo 4. De burgemeester wil met de leerlingen in gesprek en hen zo meer politiek bewustzijn en enthousiasme over democratie bijbrengen. Maar eerst volop actie met de havo 4-klas, want wat speelt er eigenlijk onder hen en wat zijn vragen die voor de leerlingen én de burgemeester relevant zijn? Aan de slag dus! Met karton, tape en krijt. Met creatieve werkvormen verdiepten de leerlingen zich in vraagstukken, behoeften en inwoners om zo dichter bij de wensen van de samenleving te komen.

Artikel 1
De basis van deze werkvormen is dus artikel 1 van de Grondwet: het gelijkheidsbeginsel. Hoofdvraag was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt? Maar eigenlijk kwamen we er toen al achter dat er nog een vraag voor zit: voelen de jongeren zich wel betrokken? Hebben ze het idee dat hun stem telt? Een relevantere vraag is daarom: hoe kunnen we leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij de Arnhemse politiek? En: wat zouden zij willen veranderen. Vooral op die laatste vraag kwam veel reactie.

'Ernem' aantrekkelijker?
Bij het tweede bezoek konden we onze bevindingen meteen inzetten. En begonnen we daardoor niet bij de abstracte vraag over de politiek, maar vroegen we hen naar toffe oplossingen voor de stad: hoe kunnen we ons