Academische Opleidingsschool

Het Beekdal Lyceum is één van de elf scholen binnen het bestuur die samen de Academische Opleidingsschool Quadraam vormen.

In de AOQ delen de universitaire lerarenopleiding van de Radboud Universiteit en de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met enkele andere partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opleiden van leraren.

De AOQ is te vergelijken met Academische Ziekenhuizen, die eenzelfde rol spelen in het opleiden van artsen.

Binnen de AOQ speelt toegepast onderzoek een belangrijke rol. Dat geeft onze school de ruimte om te experimenteren met onderwijsinnovatie en onderwijsverbetering binnen de veiligheid van een gereguleerde context.