Duurzaamheid

Het Beekdal Lyceum gaat uit van duurzaamheid in zowel de materiële organisatie van de school als de intermenselijke relaties binnen de school.

De intermenselijke relaties zijn geregeld in de kernwaarden en de vertaling daarvan in beleid en procedures. Sturen op de materiële kant van duurzaamheid is een permanente uitdaging voor allen in de school (leerlingen, ouders en verzorgers, medewerkers en gasten), die zich vertaalt in sturen op energieverbruik of gebruiksgoederen en op de gedeelde verantwoordelijkheid voor een schone school!