Kernwaarden

Bij het realiseren van onze onderwijskundige opdracht laten we ons leiden door de volgende waarden:

  • We hebben een nieuwsgierige onderzoekende houding
  • We baseren ons op feiten en zien onderzoek als basis voor verandering
  • We werken vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid
  • We zijn een lerende gemeenschap
  • We geven keuzevrijheid
  • We leveren maatwerk zodat leerlingen op niveau worden uitgedaagd
  • We werken vanuit een Growth mindset