Kernwaarden

Het Beekdal Lyceum hanteert in leren en werken  de volgende kernwaarden:

  • Elke leerling en elke medewerker wordt serieus genomen
  • Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen aandeel in het proces
  • Experimenteren wordt aangemoedigd; leren kan niet zonder fouten te maken
  • Wie meedoet heeft invloed
  • Leren doe je vaak samen; met en van elkaar
  • De grens van je eigen vrijheid is de onvrijheid van de ander