Missie & visie

Het Beekdal Lyceum helpt leerlingen het best passende diploma te halen en heeft daarnaast een brede maatschappelijke opdracht.

Wij willen leerlingen opleiden en opvoeden tot mooie mensen die door hun ‘wortels’ zo stevig staan dat ze verantwoordelijkheid -voor zichzelf en anderen- kunnen en durven dragen. En tot mooie mensen die ‘vleugels’ hebben om zelfstandig te kunnen en te durven vliegen. Mooie mensen die met een open blik hun grenzen bewaken en verleggen. Die autonoom en authentiek zijn.

Onze medewerkers geloven dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze leerlingen en daarmee aan de toekomst van onze samenleving. Daarom werken zij op het Beekdal Lyceum.

Visie

‘De schooltijd moet ook zeker [naast opleiden tot een diploma] een tijd zijn die herinneringen oproept aan een mooie periode, waarin RUIMTE werd geboden om werk te maken van de EIGEN MOGELIJKHEDEN…Met name de aandacht voor SPORT, KUNST en CULTUUR, ondersteunt de visie op leren …. In het onderwijs […] staat dan ook het SAMENSPEL tussen kennis, vaardigheden, houding en beweging centraal.’

De huidige maatschappij vraagt om mooie, veerkrachtige mensen die goed blijven functioneren in een snel veranderende en verhardende maatschappij. Daarom helpen wij leerlingen zich te ontwikkelen tot bewuste, verantwoordelijke en autonome mensen die groeien met een duurzame, kritische-open blik naar zichzelf, de ander en de wereld. Daarom heeft ons onderwijs aandacht voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, fysieke ontwikkeling, gezondheid, burgerschap, cognitieve uitdaging en de ontwikkeling van executieve functies/vaardigheden.

Om leerlingen zich te laten ontwikkelen zijn veilige kaders nodig. Deze kaders zijn niet knellend; ze maken uitdagend maatwerk voor alle leerlingen mogelijk. Zo kan iedereen binnen onze leergemeenschap een eigen verantwoordelijkheid nemen en leiderschap ontwikkelen.

Onze vaklessen borgen de ambitieuze, cognitieve uitdaging en de ontwikkeling van executieve vaardigheden om zo succesvol te zijn in het vervolgonderwijs.

Ons sport- en cultuurprofiel is ons vliegwiel. Het richt zich op sociaal-emotionele ontwikkeling, fysieke ontwikkeling, gezondheid en burgerschap. Daarom geven wij in de Beekdagen ons onderwijs ‘anders’ vorm. Langs de lijn van passie- en talentontwikkeling dagen wij leerlingen uit mee te sturen en grenzen te verleggen.

Ons systeem van toetsing, monitoring en begeleiding is erop gericht de leerling op maat te begeleiden/ondersteunen/coachen bij het komen tot zelfinzicht, het werken aan eigen leiderschap en het stellen van ambitieuze, eigen doelen. Het is ons vangnet.

Onze (oud-)leerlingen Topsport Dans en Muziek en overig Maatwerk (TDMM), onze docenten en onze begeleiders zijn onze rolmodellen. Hun leiderschap, hun goede voorbeelden en hun prestaties spreken tot de verbeelding.