Missie & visie

Onze opdracht (missie) is het ontwikkelen van verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen. Daarnaast willen wij dat leerlingen het hoogst mogelijke diploma halen.

We hebben hoge verwachtingen en laten leerlingen ‘duurzaam groeien met een open blik naar zichzelf, de ander en de wereld.’ Samen dragen we zorg voor een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving. Daarbij leren we in samenhang kennis, vaardigheden en houdingen aan om in het heden, het vervolgonderwijs en in de maatschappij maximaal beslagen ten ijs te komen.

Bij het realiseren van onze opdracht werken we vanuit deze visie op onderwijs: Leren doe je met vallen en opstaan in een veilige setting. De leerling wordt uitgedaagd om eigen keuzes te maken. Hierdoor ontstaat ruimte. Niet alleen voor leuke dingen die bij je pas- sen. Er ontstaat ook ruimte om spannende zaken te verkennen en om fouten te maken. Een solide systeem van begeleiding en monitoring zorgt ervoor dat de vrijheid niet om- slaat in vrijblijvendheid of angst. Er is een betrouwbaar vangnet. Alleen als je je veilig en gekend voelt, leer en durf je uitdagende keuzes maken. Het Beekdal Lyceum is zo op weg een school te worden waar gemotiveerde leerlingen en docenten, samen mooi onderwijs maken en zich samen verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat.

Cultuur en sport: je passie als vliegwiel
Op Beekdal zitten leerlingen die ‘iets’ hebben met sport en/of cultuur. In de onderbouw kun je er naast de lessen veel energie in kwijt. De twee profielen leren je samenwerken, over je eigen grenzen heen kijken en jezelf kwetsbaar opstellen. Je verlegt je grenzen. In de bovenbouw blijven steeds meer leerlingen binnen of buiten de school met sport en/of cultuur bezig. Of ze zoeken en vinden een andere passie. En wie keuzes kan maken, kan ruimte creëren. Onze topsporters en topdansers geven het goede voorbeeld. Maar steeds meer leerlingen volgen dat voorbeeld en volgen maatwerktrajecten.

Netwerk
Het Beekdal Lyceum innoveert niet alleen. We zijn onderdeel van een bruisend netwerk van scholen (Quadraam). In nauwe samenwerking met vmbo ’t Venster en het Montessori College Arnhem werkt de school aan het optimaliseren van de doorlopende leerlijnen, het lesgeven op meerdere niveaus en het verbeteren van de extra ondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
Het Beekdal Lyceum is een Academische Opleidingsschool. Dat houdt in dat de school de omgeving is voor onderzoeksprogramma’s van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. De school tekent voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten op het Beekdal Lyceum.

De mens is de maat
Het Beekdal Lyceum is een veilige en sfeervolle school waarin de leerling centraal staat. Leerlingen voelen zich gekend, kunnen zichzelf zijn en gaan met plezier naar school. Wij hebben aandacht voor de leerlingen en het personeel en nemen iedereen serieus.