Missie & visie

Het Beekdal Lyceum biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan leerlingen op havo-vwo-niveau. Wij profileren ons daarbij door ruimte te bieden aan ieders talent. Leerlingen worden gestimuleerd hun kansen optimaal te benutten en zich te ontwikkelen tot zelfstandige en maatschappelijk waardevolle burgers: leren voor het leven!

Kweekvijver voor talent
Sport en cultuur bieden voor onze leerlingen een uitgelezen mogelijkheid om de eigen identiteit te ontwikkelen. Wij bieden ruimte voor initiatieven en iedereen wordt daarbij uitgedaagd om zijn talent te ontplooien. Het Beekdal Lyceum maakt zich sterk om onderwijs in combinatie met (top)sport, dans en cultuur mogelijk te maken.
Wezenlijk voor het Beekdal Lyceum is de transfer van sport en cultuur naar leren in de breedte. Waar sport appelleert aan samenwerken, doorzetten en competitie als drijfveer, wordt in het kunstprofiel het creatieve proces gebruikt om leerlingen handvatten te geven om van ideeën tot producten te komen. Het kunstprofiel benadrukt het belang van (zelf) presentatie en ‘anders leren zien’.

Leren
Het Beekdal Lyceum kiest ervoor om actief te innoveren. De school participeert in landelijke innovatieplatforms waar thema’s als gepersonaliseerd leren, de aansluiting van basisonderwijs op het voortgezet onderwijs, de transitie van beoordelingen naar monitoren en de toepassingsmogelijkheden van ICT in de les, besproken worden. 
Daarnaast is het Beekdal Lyceum actief in het netwerk van Arnhemse scholen (van Quadraam). In nauwe samenwerking met vmbo ’t Venster en het Montessori College Arnhem werkt de school aan het optimaliseren van de doorlopende leerlijnen, het lesgeven op meerdere niveaus en het verbeteren van de extra ondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 
Het Beekdal Lyceum is een Academische Opleidingsschool. Dat houdt in dat de school de omgeving is voor onderzoeksprogramma’s van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. De school tekent voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten op het Beekdal Lyceum. Experimenteren wordt aangemoedigd. Leren kan niet zonder fouten te maken. Vanuit deze houding leren niet alleen de leerlingen maar ook de medewerkers en de organisatie.

De mens is de maat
Het Beekdal Lyceum is een veilige en sfeervolle school waarin de leerling centraal staat. Leerlingen voelen zich gekend, kunnen zichzelf zijn en gaan met plezier naar school. Wij hebben aandacht voor de leerlingen en het personeel en nemen iedereen serieus.