Profielen

Leerlingen die zich aanmelden voor de brugklas op het Beekdal Lyceum kiezen voor een sport- of voor een kunst- en cultuuraccent.

Dat betekent dat naast en binnen het reguliere lesprogramma, sport of cultuur een belangrijke plaats inneemt. In het tweede en derde jaar wordt dit programma voortgezet.

In de bovenbouw biedt het keuzevak ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’ (BSM) de mogelijkheid om in de sportrichting examen te doen.

Cultuurleerlingen hebben in de bovenbouw de mogelijkheid om een of twee kunstvakken (drama, beeldende vorming of muziek) als examenvak te kiezen.