Toestemming beeldmateriaal

Bij schoolactiviteiten worden regelmatig foto’s en/of filmpjes gemaakt die soms ook op de website en de sociale media van de school worden geplaatst.  

Hoewel wij zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal waarop leerlingen voorkomen zijn wij verplicht om voor het gebruik daarvan toestemming te vragen aan ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Module
Somtoday, het leerlingadministratie systeem waarvan het Beekdal gebruik maakt, bevat een module waarin ouders en leerlingen zelf de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal kunnen doorgeven en wijzigen. Ieder schooljaar vragen we de ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder dit opnieuw te doen. Gedurende het schooljaar kan de toestemming altijd gewijzigd worden. 

Via computer of app
Om de voorkeuren te wijzigen logt u in op Somtoday via de computer of via de app. U gaat naar 'Gegevens van ... (naam van het kind)' of 'Mijn gegevens'. In dit scherm zijn de verschillende items te zien waaronder 'Toestemming gebruik gegevens'. Onder aan de opsomming van de AVG-vragen kan er gekozen worden voor 'wijzigen'. Na ‘Opslaan’ worden de gegevens aangepast vastgelegd in Somtoday.