De Veilige School, ‘Rem op geweld’

Het Beekdal Lyceum beschouwt een veilige omgeving als een essentiële randvoorwaarde om te kunnen leren en werken.

Fysiek of verbaal geweld worden niet getolereerd. Het Beekdal Lyceum heeft samen met politie en justitie in Arnhem afspraken gemaakt (‘Rem op geweld’) met betrekking tot de veiligheid in en om de school. Het doel hiervan is te komen tot een zo veilig mogelijk werk-, leer- en omgangsklimaat voor iedereen op school.