Genotsmiddelen

Het gebruik van genotsmiddelen gaat niet samen met het onderwijs. Roken van tabak is niet toegestaan op het terrein en in zicht van de school. Het gebruik van andere genotsmiddelen is onder schooltijd niet toegestaan.

Als leerlingen onder invloed van genotsmiddelen op school verschijnen, mogen ze niet deelnemen aan het onderwijs en wordt contact opgenomen met de ouders en verzorgers. Dat gebeurt ook bij verdenking van het gebruik van genotsmiddelen (uitgezonderd het roken van tabak in de bovenbouw).

Leerlingen met verslavingsproblematiek wordt de toegang tot het reguliere onderwijs ontzegd.

Leerlingen die al dan niet tegen betaling genotsmiddelen verstrekken aan andere leerlingen worden van school verwijderd.