Medische gegevens

Via het inschrijvingsformulier voor de brugklas worden de medische bijzonderheden van de leerlingen verzameld. Deze zijn dus bij ons bekend.

We roepen ouders en verzorgers echter nadrukkelijk op om ook veranderde omstandigheden aan ons door te geven. We hebben daarvoor een speciaal e-mailadres in het leven geroepen: medisch@beekdallyceum.nl.

Vermeld de naam van de leerling, de klas en de verandering in de medische situatie. Dat kunnen zaken zijn als allergieën of medicijngebruik, maar ook bijvoorbeeld de omstandigheid dat een kind (tijdelijk) last heeft van hyperventilatie of epilepsie.

Op basis van de verstrekte gegevens kunnen de bedrijfshulpverleners een betere inschatting maken van situaties waarin zij moeten optreden.