Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op het Beekdal Lyceum werken we met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling doorlopen we altijd een aantal stappen :

  • Signalering
  • Collegiale consultatie
  • Weging tot eventuele hulp
  • Gesprek met leerling en ouders
  • Wegingen
  • Beslissen

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling