Verzekeringen

De school is verzekerd met een aansprakelijkheids-verzekering tegen schade die een leerling leidt tijdens schooltijden of schoolgebonden activiteiten.

Daarnaast heeft de school een doorlopende reis- en annuleringsverzekering voor schoolreizen en excursies. Ook heeft de school een ongevallenverzekering die medische kosten dekt tot een bepaald bedrag. Deze ongevallenverzekering is aanvullend op de eigen verzekering.

Niet onder de dekking
Materiele schade die niet te wijten is aan school valt niet onder de dekking van de verzekering. Deze schade kunt u desgewenst zelf verzekeren. Voor meer informatie daarover en het afsluiten van een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering kunt u terecht op www.leerlingenverzekeringen.nl