Jaarplanning

De jaarplanning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Klik voor de volledige jaarplanning

Leerlingbespreking klas 2

Klas 3v opstart LB Qompas

Leerjaar 2A t/m 2D sport en cultuuractiviteit

Klas 3v teambuilding extern

Leerlingbespreking klas 3h

3v Project kinderrechten

Leerlingbespreking klas 2

Ouderplatform leerjaar 1-2

MR

Leerjaar 2E t/m H sport en cultuuractiviteit

3v project kinderrechten

Leerlingbespreking klas 3h

3v Afsluiting project kinderrechten en voorbereiding inloopavond 6/11 P1

Regieproject kunst drama 5h/5v met klas 1 cultuur

Leerjaar 1 sport: frisbee toernooi

Leerlingbespreking 2 en 3h

Open Dag ArtEZ

HAN-dag havo 3 (profielkeuzedag)

Excursie aardrijkskunde 6 vwo

Voorlichtingsavond klas 3: tweede fase

Bezoek RU door 4v; 1e t/m 3e les, vertrek 11.30 uur

Leerlingenbespreking 5 havo

Mentor spreekavond klas 2

PWS werkmiddag/voortgangsgesprek 3

Topsport lezing: slapen en ademhaling

Leerlingenbespreking 6 vwo

Club van 10 EU-project: ak, ec, gs, ml

Excursie aardrijkskunde 5 havo

Start inschrijven herkansingen Beekweek 1

ArtEZ Dans: Testlessen V3 Klassiek en Modern

KUA2 presentaties opdracht 1

Leerlingenbespreking klas 4v & 5v

Uiterste tijd inschrijving herkansingen Beekweek 1

Vitesse Voetbal Academie: resultaatbespreking school

Leerlingenbespreking klas 4h

Publicatie rooster herkansingen

'Geit op de Bult', presentatie KUA 2 i.s.m. de wijk

Terugkomavond decanaat; verplicht voor 4h, 5h & 5v-leerlingen

Battle of the Q-Bands (BoQB) in Willem I: optredens bands & singer/songwriters Quadraamscholen

'Geit op de Bult', presentatie KUA 2 i.s.m. de wijk

Excursie Ruhrgebied 5v (ec, ak, du)

Uitvoering Muziek Theatergroep 1 voor basisscholen

ArtEZ Dans - Ouderavond

Mentorspreekavond klas 3hv

Mentorspreekavond klas 4-6

ArtEZ Dans - Meeloopdag examenleerlingen V5&6

Start Muziek Theater leerjaar 3 Groep 2

Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs Arnhem e.o.

ArtEZ Dans: spacing/belichting

Mentorspreekavond klas 1

4h: VLS bijeenkomst, bezoek HAN

ArtEZ Dans: spacing/belichting

ArtEZ Dans - Generale repititie

ArtEZ Dans - Wintervoorstelling 1

MR

ArtEZ Dans - Beoordelingsvergadering

Studiemiddag (40-minutenrooster)

ArtEZ Dans - Wintervoorstelling 2

Kerstgala OB & BB in Eusebiuskerk

ArtEZ Dans - Wintervoorstelling 3

ArtEZ Dans - Wintervoorstelling 4

Publicatie PTA-/toetsrooster & projectprogramma's Beekweek 2

ArtEZ Dans - 10 min. Gesprekken V1 & V2

Inleveren conceptversie PWS-verslag

ArtEZ Dans: testles- en beoordelingsgesprekken V3 t/m V6

4 vwo afwezig i.v.m. workshops interdisciplinair voor CKV

Kerstactiviteiten voor alle klassen

Kerstlunch personeel

Publicatie rooster luistertoetsen

Vitesse: ouderavond Vitesse Voetbal Academie

Rekenexamens - 1e afname voor 5V

Rekenexamens - 2e afname voor 5H + 6V

Rekenexamens - 2e afname voor 5H + 6V

Rekenexamens - 1e afname voor 5V

5h mondelihng Engels (lessen vervallen niet)

Reservedag rekenexamens - 2e afname voor 5H + 6V

5h mondeling Engels (lessen vervallen niet)

Eventueel extra dag PTA-toetsen (lessen vervallen niet)

Sportklas 1: schaatsen Nijmegen

3v project AK, voorbereiding snuffelstage

Inleveren voorlopige profiel keuze

1234