Jaarplanning

De jaarplanning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Klik voor de volledige jaarplanning

Aanvullende Opdrachten (zonder cijfers) inleveren

Ontvangst leerjaar 1 en mentoractiviteiten

Ontvangst leerjaar 2 en 3 en mentoractiviteiten

Ontvangst leerjaar 4, 5, 6 en mentoractiviteiten

Start lessen

Klas 1: na 3e uur sport & cultuuractiviteiten

Fotograaf voor alle instromers en gemiste leerlingen

Kennismakingsavond ouders brugklas

Kennismakingsavond ouders brugklas

ArtEZ Dans - introductie oriëntatieklassen en VO Arnhem

Kennismakingsavond ouders klas 2 + mentoren

Kennismakinsavond ouders klas 2 + mentoren

Start Muziek Theater leerjaar 3 Groep 1

Eerste voorgangsgesprek PWS

PWS werkmiddag/voortgangsgesprek 1

Kennismakingsavond ouders leerjaar 3h & 3v

Kennismakingsavond 4h & 4v

Lezing voor ouders klas 1: driehoeksgesprekken

MR

Leerjaar 2 cultuur: Maastricht

Leerjaar 2 sport: survival

Kennismakingsavond 5h, 5v & 6v

Informatieavond voor ouder(s)/leerlingen 5v & 6v

Topsport: 'Inspiratiedag Succes' met Maarten Tjallingii

HAN TECH TOUR, bovenbouw h/v N-profielen

Studiemiddag (40-minutenrooster)

BSM SOK 5 havo

Webinar studiefinanciering DUO, ouders 5h & 6v

BSM SOK 5 havo

Excursie Keulen 5h & 6v KUA

Leerjaar 1 cultuur en dans: cultuurdag

Leerjaar 1 sport: regionaal sporttoernooi Ede

Publicatie PTA-/toetsrooster & projectprogramma's Beekweek 1

PWS werkmiddag/voortgangsgesprek 2

Ouderavond voor klas 1A

Klas 2 presenteert 'Stad van de toekomst'

BSM SOK 6 vwo

Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 2018

Leerlingbespreking klas 2

Klas 3v opstart LB Qompas

Leerjaar 2A t/m 2D sport en cultuuractiviteit

Klas 3v teambuilding extern

Leerlingbespreking klas 3h

3v Project kinderrechten

Leerlingbespreking klas 2

CKV-presentaties 4v, thaterzaal

Ouderplatform leerjaar 1-2

MR

Leerjaar 2E t/m H sport en cultuuractiviteit

3v project kinderrechten

Leerlingbespreking klas 3h

3v Afsluiting project kinderrechten en voorbereiding inloopavond 6/11 P1

Regieproject kunst drama 5h/5v met klas 1 cultuur

Leerjaar 1 sport: frisbee toernooi

Leerlingbespreking 2 en 3h

Open Dag ArtEZ

HAN-dag havo 3 (profielkeuzedag)

Excursie aardrijkskunde 6 vwo

Voorlichtingsavond klas 3: tweede fase

Leerlingenbespreking 5 havo

Mentor spreekavond klas 2

PWS werkmiddag/voortgangsgesprek 3

Topsport lezing: slapen en ademhaling

Leerlingenbespreking 6 vwo

Club van 10 EU-project: ak, ec, gs, ml

Excursie aardrijkskunde 5 havo

Start inschrijven herkansingen Beekweek 1

ArtEZ Dans: Testlessen V3 Klassiek en Modern

Leerlingenbespreking klas 4v & 5v

Uiterste tijd inschrijving herkansingen Beekweek 1

Vitesse Voetbal Academie: resultaatbespreking school

Leerlingenbespreking klas 4h

Publicatie rooster herkansingen

Terugkomavond decanaat; verplicht voor 4h, 5h & 5v-leerlingen

Excursie Ruhrgebied 5v (ec, ak, du)

Uitvoering Muziek Theatergroep 1 voor basisscholen

ArtEZ Dans - Ouderavond

Mentorspreekavond klas 3hv

Mentorspreekavond klas 4-6

Bezoek RU door 4v; 1e t/m 3e les, vertrek 11.30 uur

ArtEZ Dans - Meeloopdag examenleerlingen V5&6

Start Muziek Theater leerjaar 3 Groep 2

Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs Arnhem e.o.

1234