Nieuws

 

Kies wat jij wil leren

Kies wat jij wil leren

Q-highschool

Zit jij in schooljaar 2018-2019 in klas 3, 4, 5 of 6? Dan kun je deelnemen aan interessante (examen)vakken die op jouw school misschien niet worden aangeboden.

De Q-highschool biedt in 2018-2019 de vakken informatica, filosofie en wiskunde D aan als profielvak of als extra vak. Iets later in het schooljaar starten we ook met Spaans en bedrijfskunde, maar deze vakken kun je nog niet als profielvak kiezen. Alle vakken zijn modulair opgebouwd. Dus je kunt eenvoudig je eigen parcours samenstellen: je kiest je eigen startmoment (bijv. 4 vwo of 5 vwo) en bepaalt je eigen volgorde en tempo. Wil je versneld examen doen in een vak? Of wil je juist losse modules volgen, die jou interessant lijken. Het kan allemaal.
 
Keuze kenbaar maken
Misschien heb je op school al aangegeven dat je één van deze vakken binnen de Q-highschool wilt volgen. Maar of dat nu wel of niet zo is: je kunt vanaf 20 augustus 2018 je keuze voor het vak en voor de modules kenbaar maken. De eerste modules starten al in de week van 3 t/m 7 september. Dus let na de zomer op een bericht van de Q-highschool  op It’s learning en bekijk dan ook de website: www.qhighschool.nl
 

Denktank van ouders

Denktank van ouders

Prachtige input voor het schoolplan 

De Denktank van ouders van het Beekdal Lyceum heeft afgelopen schooljaar in vijf avondsessies gewerkt aan input voor het Schoolplan 2020-2025. Uitgangspunt daarbij vormden zeven waardenverschuivingen in het onderwijs die Eva Beltman als trendwatcher ziet:

ORGANISATIE centraal -> LEERLING centraal
BEZIT -> GEBRUIK
ZELF DOEN -> ZELF REGIE
CONSUMER -> PLAYSUMER
‘ON’ -> ‘OFF’
FIXED -> GROWTH
ME -> ME & WE

Deze waardenverschuivingen bleken een fantastisch aangrijpingspunt om via vijf centrale thema’s   – ‘van eiland naar wijland’, didactiek, organisatie, buitenwereld en binnenwereld, kwaliteitszorg –   tot vijf hoofdstukken te komen die als onderdeel van het schoolplan zeker hun plek gaan krijgen. Veel te veel om in dit korte stukje helemaal uit de doeken te doen. 

Onder het motto ‘één beeld zegt meer dan honderd woorden’ een foto van de finale. Na de laatste bijeenkomst feliciteerden wij elkaar met een prachtig resultaat. Dat ziet u in de achtergrond. 

We namen tegelijkertijd afscheid van een aantal ouders, die we feliciteren met geslaagde kinderen. Dat doen we met zelfgemaakte paté van reerug, wijn en hapjes. En dat ziet u op de voorgrond.

Inhoud, een opmaat naar geslaagde kinderen en zichtbare gezelligheid. Zo’n aanbod kunt u niet versmaden. Belangstellende aspirant leden kunnen zich bij mij melden.

Prettige vakantie!

Maarten Delen
Rector

 

Formatieve klas krijgt vervolg

Formatieve klas krijgt vervolg

Schooljaar 2018-2019

Het Beekdal Lyceum gaat ook het komende schooljaar verder met de pilot ‘formatief evalueren’.  De school is enthousiast over de ervaringen met de formatieve klas van dit schooljaar. In de klas is er gewerkt naar een effectievere vorm van leren met minder beoordelen. De leerlingen zijn daarbij veel meer zelf aan het roer van hun leerproces komen te staan. Ook komend schooljaar start het Beekdal weer met een eerste klas formatief evalueren. 

Afgelopen woensdag waren alle, ongeveer 220 nieuwe brugklassers, naar het Beekdal gekomen om kennis te maken met hun nieuwe klas en hun mentor(en). Een erg spannende aangelegenheid voor de kinderen. Dertig leerlingen kregen daarbij te horen dat ze definitief  – op eigen verzoek –  in de formatieve klas zijn geplaatst.

Lezing
’s Avonds was het de beurt aan de ouders van deze leerlingen uit klas 1A om alvast kennis te maken met de mentor van de formatieve klas, Hélène de Saxcé. Aansluitend was er voor alle ouders van de aanstaande brugklassers de lezing ’Samen gaan voor succes’, over ouderparticipatie en driehoeksgesprekken, gepresenteerd door Leendert van Genderen. Daarmee is de eerste stap op weg naar het nieuwe schooljaar voor zowel de nieuwe brugklassers als voor hun ouders nu al gezet. 

Formatief Evalueren
In de formatieve klas worden toetsen niet gehanteerd als een beoordelingsinstrument waarin een cijfer het oordeel is. De toetsmomenten worden door de docent en de leerling gebruikt om te bezien in welke mate de leerling welk deel van de leerstof beheerst om daarmee de beste vervolgstap te kunnen zetten in het leren: nog eens herhalen of juist versnellen? Extra oefenen of verbreden? Gerichte aandacht voor een bepaalde vaardigheid of het accent op een lastig stuk theorie?  Dat bespreken leerling en docent op basis van de gemaakte toets. Op basis daarvan zoeken leerling en docent naar de meest zinvolle invulling van de les.    

Andere houding
Dit is een spannend proces want er worden (bijna) geen cijfers meer gegeven. Hiermee vervalt hopelijk de stress die leerlingen soms ervaren bij een toets ‘om het cijfer’. Dat vraagt een andere houding van leerling en docent met betrekking tot toetsen én het vraagt om een andere manier van lesgeven na de toets omdat niet alle leerlingen allemaal hetzelfde leren op hetzelfde moment. De lessen zullen worden gekenmerkt door differentiatie.

Alice Wolterinck
Afdelingsleider leerjaar 1 & 2

Klik op de cover om het eerste hoofdstuk te lezen ...

 

Beekdal bestelt schoolboeken

Beekdal bestelt schoolboeken

Boekenpakket automatisch thuis afgeleverd

Moesten schoolboeken altijd zelf door ouders en leerlingen besteld worden, vanaf deze zomer bestelt het Beekdal de leermiddelen. Je hoeft zelf dus niets te doen. Het juiste boekenpakket wordt in de laatste twee weken van de zomervakantie keurig thuis afgeleverd.

Voor deze nieuwe service werkt het Beekdal samen met de firma Osinga de Jong. School levert Osinga de Jong de informatie over de vakken die een leerling gaat volgen en aan de hand daarvan stelt Osinga de Jong het boekenpakket met alle verplichte boeken samen. 

Verhuisd
Zelf boeken bestellen vervalt daarmee. Het boekenpakket wordt bezorgd op het adres dat bij de school bekend is. Kortgeleden verhuisd of verhuisplannen? Vergeet dit dan niet door te geven op school!

Atlassen, rekenmachines 
Voor overige studiematerialen zoals atlassen en rekenmachines, ontvangt men van Osinga de Jong een aparte email. Die zaken kunnen bij Osinga de Jong worden besteld maar ook  bij een leverancier naar keuze. 

Boeken inleveren
De boeken die het afgelopen jaar nog zijn geleverd door Van Dijk kunnen op 6 juli op school worden ingeleverd. Zie de tijden in de jaarplanning

Pop-up store
Mocht die inleverdatum of tijd niet passen dan biedt Van Dijk de gelegenheid om de boeken op een ander moment bij hun pop-up store in te leveren op het Peja bedrijventerrein, Van Oldebarneveldstraat 91, hoek Anthonius Bienemannstraat/Hal 10.

Inlevertijden
De openingstijden van de pop-up store zijn 2 t/m 6 juli en 9 t/m 11 juli, van 9:30 tot 16:30 uur.

Folder 

 

Commissie van Beroep

Commissie van Beroep

Heroverweging mits nieuwe feiten

Op 28, 29 juni en 2 juli vinden de overgangs-vergaderingen plaats. In die vergaderingen worden beslissingen genomen ten aanzien van overgaan, doubleren of een ander leertraject. Het kan zijn dat naar het gevoel van leerlingen en/of ouders/verzorgers de verkeerde beslissing is genomen. Daarvoor is een mogelijkheid tot beroep ingesteld. 

Het beroep ten aanzien van een bepaalde beslissing wordt aangevraagd bij de betreffende afdelingsleider. Vervolgens wordt het beroep voorgelegd aan een commissie die op 4 juli de betrokkenen hoort.

Heroverweging
De beroepsmogelijkheid is bedoeld om een door de docentenvergadering genomen overgangsbeslissing opnieuw te laten overwegen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld liggen in het feit dat bepaalde omstandigheden die van invloed op de studie geweest kunnen zijn, toch niet bij de docentenvergadering bekend waren. Een andere reden kan zijn de mening van ouders/leerling dat een bepaald rapportcijfer ten onrechte gegeven is.

Factoren bekend
Wanneer echter bij het nemen van de overgangsbeslissing de docenten van alle factoren op de hoogte waren, is de gang naar de commissie van beroep niet zinvol. Dit geldt met name ook voor de keuze van het vervolgschooltype na de eerste en tweede brugklas. Als in de gesprekken tussen ouders en school, op basis van de adviezen, alle aspecten (o.a. de opvatting van de ouders) ter sprake zijn gekomen, heeft de docentenvergadering dit alles in haar afweging betrokken. Een beroep hiertegen heeft dan geen zin en leidt niet tot heroverweging in de revisievergadering.

Revisievergadering
De beroepscommissie hoort de betrokkenen en beoordeelt of het beroep in revisie wordt genomen. Als de beroepscommissie oordeelt dat het beroep in de revisievergadering wordt gebracht, rapporteert de commissie aan de revisievergadering en legt de nieuwe argumenten op tafel. De revisievergadering beslist uiteindelijk. Deze beslissing is bindend.

Aanvragen
De hoorzitting van de beroepscommissie is op 4 juli vanaf 8.15 uur. Aanvragen voor deze zitting moeten voor die tijd gedaan zijn bij de betreffende afdelingsleider.