Jaarplanning

De jaarplanning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Klik voor de volledige jaarplanning

Einde CE2

KU 4v: excursie Kunst Actueel

Reserve dag BW4

Beekdalloop sportklassen 1 & 2

Mentoractiviteit klas 1, 2 & 3v

SOK 4h & 4/5v

Start inschrijving herkansingen PTA-toetsen

Inhalen toetsen: toetsen inleveren bij administratie

Sportdag klas 1, begeleiding door H4 BSM

SVO en RO

Sportdag klas 2, begeleiding door V4 BSM

Studiemomenten voor docenten die lesgeven aan klas 1A FE en klas 2 FE (afsluiting met borrel)

Inleveren alle cijfers (+ adviezen lj 2)

Leerlingen klas 4h, 4v en 5v halen cijfers op + voorlopige rapportcijfers en uiterste tijd inschrijving herkansingen B4 10.00 uur. Alle docenten aanwezig

ZAT

Sportdag klas 3, door V5 BSM

Uitdraai cijfers FO naar docenten, mentoren en leerlingbegeleiders alle leerjaren behalve 5h / 6v

Voorbereidingsvergadering bovenbouw

Voorbereidingsvergaderingen klas 1-3

Inzien cijfers klas 1-3 + voorlopige rapportcijfers. Alle docenten aanwezig

MR (ovb)

Uiterlijke inlevertijd voor herkansingen!

Herkansingen Beekweek 4

Mentoren lj 2 bellen uitslag naar leerlingen/ouders door en bevestigen het besluit van de overgangsvergadering met een brief.

Rapportvergaderingen

Klas 2H

Klas 2B

Klas 2C

pauze

Klas 2D

Klas 2E

pauze

Klas 2F

Klas 2G

Klas 3hA

Afscheid collega’s lang dienstverband

Uitslag CE2

Herkansingen Beekweek 4

Mentoren lj 1 en 3 bellen uitslag naar leerlingen/ouders door en bevestigen het besluit van de overgangsvergadering met een brief.

Rapportvergaderingen

Klas 3hC

Klas 3hD

Klas 3hE

Klas 3hB

Klas 3vA

pauze

Klas 3vB

Klas 3vC

Klas 1A

Klas 1B

Klas 1C

pauze

Klas 1D

Klas 1E

Klas 1F

Klas 1G

Klas 1H

(Let op: in uitdraai cijfers zijn herkansingen misschien nog niet verwerkt) Mentoren lj 4 en 5 bellen uitslag naar leerlingen/ouders door en bevestigen het besluit van de overgangsvergadering met een

Cijfers herkansingen inleveren

Rapportvergaderingen(aanwezigheid verplicht voor alle docenten van betreffende jaarlagen)

4 vwo

4 havo

Decanen en Petra R. zetten leerlingen over

5 vwo

Decanen en Petra R. zetten leerlingen over voor zover nog nodig

Diploma-uitreiking havo

Opschonen dossiervakken in de secties

Uitstapje pretpark (Walibi)

Deadline beroep aantekenen door ouder(s)/verzorger(s).

Deadline keuze 3H/3V (leerjaar 2)

R4 definitief

Diploma-uitreiking vwo

Commisie van beroep

Warme overdracht klas 1 ˃ klas 2

Overdracht gegevens door mentoren in magister

Revisievergaderingen

Sectievergadering lessenverdeling in Foleta

Klassenindeling 3H en 3V door mentoren leerjaar 2

Vergadering BSM

Personeelsdag en afscheid collega’s

HIZ

MT

Rapportuitreiking + startbrief (brief start schooljaar bij rapporten) + boeken inleveren

Boeken inleveren

Klas 1

Klas 2

Klas 3

4 havo en 4 vwo

5 vwo

Boeken inleveren 5 havo en 6 vwo

Personeelsborrel (Metropole)