Een belevenis moet je ervaren!

Sport of cultuur?

Op het Beekdal Lyceum kies je in het eerste leerjaar voor een uitdagend profiel. Naast alle reguliere vakken volg je extra lessen sport of extra kunst- en cultuurvakken, zoals muziek, drama en beeldende kunst. Je leert hoe je kunt samenwerken en ook hoe je soms door moet zetten. Je ervaart hoe je kunt omgaan met druk en hoe je kunt leren van teleurstellingen. En dat helpt je dan weer om een prachtig havo- of vwo-diploma te halen.

Verlengde brugperiode

De eerste twee leerjaren zitten alle leerlingen samen in de brugklas. Op het Beekdal Lyceum zien we dat alle leerlingen, zowel havo-leerlingen als vwo-leerlingen, daarvan beter gaan presteren. En misschien ben je erg goed in wiskunde; in de brugperiode kun je dan extra aandacht schenken aan een vak dat je moeilijker vindt. Op het Beekdal Lyceum is er in de brugperiode veel aandacht voor jou. Twee uur per week overleg je samen met je mentor over wat voor jou de beste manier is om verder te komen.

Beekweken

Het Beekdal Lyceum is niet alleen een school van weten, maar ook van kunnen. Van leren uit het boek en leren door te doen. Van leren in de klas en van leren buiten school. Je gaat op brugklaskamp en op excursie, in Nederland en ook naar het buitenland. Opvallend voor het Beekdal zijn de ‘Beekweken’. Vier keer per jaar doen we het rooster aan de kant en werk je samen met jouw klas (of andere leerlingen in school) aan projecten. Dat kan een theatervoorstelling zijn of misschien organiseer je wel een sporttoernooi. In de Beekweek heb je ook de tijd voor het maken en leren van toetsen.

Topsport & dans en muziek

Het Beekdal Lyceum heeft als Topsport Talent-school en door de Vooropleidingen Dans en Muziek veel ervaring met het begeleiden van bijzondere talenten. Deze ervaring zet de school in voor alle leerlingen, dus ook voor jou!

Minder toetsen, meer feedback

Waar denk je dat je meer van leert? Als je er een proefwerk over krijgt of als je telkens van je docent goede feedback krijgt? Onderzoek laat zien dat je van goede feedback veel meer kunt leren. We werken daarom samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen om steeds minder toetsen te geven en jou steeds betere feedback te geven.

Een belevenis voor en door jou?

Een belevenis kun je niet omschrijven. Die moet je ervaren. Kom daarom naar ons Open Huis. Maar misschien wil je zolang niet wachten! Lees dan snel verder!


Het is gewoon gaaf hier
Jimi-Liam cultuurklas

Mijn verwachtingen van het Beekdal zijn uitgekomen. Het is gewoon gaaf hier! Dit is de perfecte school voor mij. Ik houd van  toneelspelen, tekenen, schilderen en muziek maken. Zeven jaar geleden begon ik met beatboxen, toen ontdekte ik dat ik graag op een podium sta. Drama is mijn favoriete vak. Ik heb hier in één jaar al heel veel geleerd over stemgebruik, hoe je moet staan, hoogtes en laagtes, houdingen, jezelf presenteren. Heel interessant allemaal. Ik zou van acteren mijn beroep willen maken, of docent drama willen worden. In het eerste jaar mag je op het Beekdal vijf instrumenten leren. Je gaat ook meteen in bandjes  werken voor opdrachten. Daarnaast heb ik zelf een bandje samengesteld met mensen uit mijn klas. We maken rockmuziek. We schrijven zelf. Ik zing. Dat is echt wat ik hoopte, dat ik op het Beekdal muziek zou maken, samen met anderen. We kunnen hier altijd terecht in een studio om te oefenen, dat is heel praktisch.