Gedragsregels, afspraken en richtlijnen

Hiernaast in de submenu's vind je verschillende (gedrags) regels, afspraken en richtlijnen nader uitgewerkt.

Algemeen:

 •  Je houdt je vanzelfsprekend aan de schoolregels zoals in de schoolgids vermeld onder paragraaf 3.4. Denk hierbij o.a. aan huiswerk in orde, spullen mee, geen jas in het lokaal en niet eten tijdens de les.    
 • Mobiele telefoons en zogeheten oortjes zijn niet toegestaan in de les. De mobiele telefoon wordt bij binnenkomst in het lokaal in de telefoontas geplaatst. 
 • Bij een gemiste toets maak je de eerstvolgende dag dat je op school bent een afspraak (mondeling of via mail) met je docent om de gemiste toets in te halen. Je haalt de toets zo spoedig mogelijk in. De docent bepaalt in overleg met jou wanneer de toets ingehaald wordt. (Voor overige afspraken rondom toetsen zie het toetsprotocol).
   

De belangrijkste regels en afspraken rondom sancties in dagelijkse praktijk op een rijtje: 

1.    Te laat in de les (onwettig)

 • Als je te laat in de les verschijnt dan moet een ‘telaatbriefje’ bij de receptie worden gehaald. Zonder briefje géén toegang tot de les. Leerlingen kunnen alleen via de verzuimcoördinator of de afdelingsleider het verzuim wettig maken
 • Te laat in de les met ongeldige reden (onwettig) betekent automatisch de volgende dag om 7:45 uur melden in de meldkamer. Indien niet gemeld om 7:45 uur volgt automatisch twee uur nakomklas, te beginnen op dezelfde dag
 • Over de strafmaat kan niet worden gediscussieerd. In overleg met de verzuimcoördinator kan voor een ander tijdstip gekozen worden. Dit dient echter binnen één week plaats te vinden
   

2.    Per lesuur gespijbeld (onwettig)

 • Eén of meer uren gespijbeld betekent automatisch dat je je de volgende dag om 7:45 uur meldt bij de meldkamer 
 • Per gespijbeld uur geldt twee uur terugkomen in de nakomklas, te beginnen op dezelfde dag
 • Wanneer je je niet houdt aan de afspraak om terug te komen of wanneer je vaker verzuimt kan je de toegang tot de les geweigerd worden. Je werkt dan van 8:15 tot 16:30 uur in stilte en apart van de groep aan schoolwerk
   

3.    Verwijderd uit de les

 • Bij verwijdering uit de les meld je je  direct bij de receptie voor een zogenaamde rode kaart. Na afloop van de les laat je de rode kaart invullen door de betreffende docent.
 • Een rode kaart (voor verwijdering) betekent automatisch twee uur naar de nakomklas, te beginnen op dezelfde dag.