Gedragsregels, afspraken en richtlijnen

Hiernaast in de submenu's vind je verschillende (gedrags) regels, afspraken en richtlijnen nader uitgewerkt.

Algemeen:

  •  Je houdt je vanzelfsprekend aan de schoolregels zoals in de schoolgids vermeld onder paragraaf 3.4. Denk hierbij o.a. aan huiswerk in orde, spullen mee, geen jas in het lokaal en niet eten tijdens de les.    
  • Mobiele telefoons en zogeheten oortjes zijn niet toegestaan in de les. De mobiele telefoon wordt bij binnenkomst in het lokaal in de telefoontas geplaatst. 
  • Bij een gemiste toets maak je de eerstvolgende dag dat je op school bent een afspraak (mondeling of via mail) met je docent om de gemiste toets in te halen. Je haalt de toets zo spoedig mogelijk in. De docent bepaalt in overleg met jou wanneer de toets ingehaald wordt. (Voor overige afspraken rondom toetsen zie het toetsprotocol).
     

De belangrijkste regels en afspraken rondom sancties in dagelijkse praktijk op een rijtje: 

1.    Te laat in de les (onwettig) 
Je haalt een ‘telaatbriefje’ bij de receptie en overhandigt dit aan je docent. Geen briefje betekent geen toegang tot de les! Je meldt je de volgende dag bij de receptie:

  • onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) uiterlijk om 07.45 uur melden
  • bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) uiterlijk om 09.30 uur melden

Indien jij je niet meldt op het aangegeven tijdstip volgt automatisch één uur nakomklas te beginnen op dezelfde dag.

2.    Per lesuur gespijbeld (onwettig) 
De verzuimcoördinator zal je persoonlijk aanspreken én je krijgt twee uren nakomklas  per gespijbeld lesuur,  te beginnen op dezelfde dag. 

3.    Verwijderd uit de les
Je haalt direct een rode kaart bij de receptie en volgt de instructies van deze kaart op. Je krijgt één uur nakomklas te beginnen op dezelfde dag. 

Let op! Het is te allen tijde jouw eigen verantwoordelijkheid om bovenstaande afspraak na te komen en/of een ander tijdstip af te spreken voor het uitzitten van de straf.