Decanaat

De leerling staat voortdurend voor keuzes: welke profielvakken kies ik? Wat ga ik straks studeren? Wordt dat hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (universiteit)? Wat wil ik worden? Wat past het best bij mij? Kortom, vragen rondom keuzes die gedurende de schoolloopbaan moeten worden gemaakt.

Belangrijk bij het kiezen is niet alleen, wat is er allemaal te kiezen, maar vooral ook, wat kan ik? Wat vind ik leuk? Wat wil ik? Wat heb ik er voor over? Wat past er nu écht bij mij? 

LOB
Het decanaat is verantwoordelijk voor de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). De mentoren zijn de directe uitvoerders van de keuzebegeleiding (eerste lijn). Zij kennen de leerling en zijn of haar achtergrond ook beter. De mentoren en decanen bieden niet alleen activiteiten aan, maar stimuleren de leerling ook om zélf aan de slag te gaan met zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden.

Toekomstmogelijkheden
Voor een goede, doordachte keuze heeft de leerling dus nodig: zicht op wie hij of zij is en kennis van de toekomstmogelijkheden. De begeleiding naar de keuze van het vakkenpakket en de vervolgstudie kent vele en diverse activiteiten: informatieavonden voor ouders en leerlingen; de tweejaarlijkse beroepenmarkt, bezoek aan vervolgstudies (open dagen en meeloopdagen) en last but not least: gesprekken met de vakdocent, mentor of decaan. Een en ander verschilt per schooltype, per leerjaar en uiteraard per leerling.