Bevordering 4 havo, 4 vwo & 5 vwo


Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar wanneer op het eindrapport en het schoolexamen:

 • Ten hoogste één tekortpunt voorkomt bij de kernvakken (de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde). Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden.
 • Wordt voldaan aan de volgende cijfereisen:


  De vakken die meetellen zijn de vakken uit het gemeenschappelijk deel, de vakken uit het gekozen profieldeel, en één examenvak uit de vrije ruimte. Het vak LO telt in deze tabel niet mee. Maatschappijleer en CKV (4 havo en 4 vwo) tellen bij de overgang volledig mee.​
   
 • Wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • Alle PTA-onderdelen van het lopende cursusjaar afgesloten zijn.
  • Alle handelingsdelen (o.a.: LOB en het vak LO) minstens de kwalificatie ‘voldoende’ hebben.
  • Bij de overgang van 4 havo en 5 vwo de oriëntatie- en keuzefase van het profielwerkstuk afgerond is.
  • Bij de overgang van 5 vwo naar 6 vwo tellen de vakken volledig mee die met een schoolexamen in 4 vwo zijn afgesloten, namelijk maatschappijleer en CKV.


Indien een leerling niet aan genoemde cijfereisen en voorwaarden voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen. De vergadering heeft dan de volgende opties:

 • Zonder voorwaarden bevorderd
 • Doubleren
 • Bindend advies ander type onderwijs:
   
  • Een leerling op vwo-niveau krijgt dan een bindend advies voor havo
  • Een leerling op havo-niveau krijgt dan een bindend advies voor MBO


Positie Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk
Op havo en vwo bestaan de vakken maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk. Elk onderdeel weegt even zwaar bij het bepalen van het combinatiecijfer in het examenjaar.
Om te slagen mag de leerling voor geen van de onderdelen een cijfer lager dan een vier hebben. Het Beekdal Lyceum heeft ervoor gekozen om maatschappijleer en CKV (in 4 havo en 5 vwo) volledig bij de overgang te laten meetellen.
 
Beroep
De school biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een besluit van de overgangsvergadering. Op basis van informatie die nog niet bekend was ten tijde van de overgangsvergadering kan de commissie van beroep besluiten een situatie opnieuw voor te leggen aan de revisievergadering. De zitting van de commissie van beroep vindt plaats na de overgangsvergaderingen en is terug te vinden in de jaarplanning.