Bevordering leerjaar 1, 2 & 3

 

Van leerjaar 1 naar leerjaar 2
Een leerling is bevorderd naar het tweede leerjaar indien er niet meer dan 2 tekortpunten op het eindrapport voorkomen.  Indien een leerling niet aan deze eis voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen.

Berekening aantal tekortpunten:Alle vakken hebben dezelfde weging

Van leerjaar 2 naar leerjaar 3
Een leerling is bevorderd naar het tweede leerjaar indien op het eindrapport:

  • Ten hoogste twee tekortpunten voorkomen
  • Ten hoogste één tekortpunt voor één van de kernvakken (Nederlands, Engels of wiskunde) voorkomt

    Indien een leerling niet aan deze eisen voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen.

Berekening aantal tekortpunten:


Van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een leerling is bevorderd naar het vierde leerjaar indien op het eindrapport:

  • Ten hoogste twee tekortpunten voorkomen
  • Ten hoogste één tekortpunt voor één van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde voorkomt


Indien een leerling niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen.
 
Berekening aantal tekortpunten: