Bevordering leerjaar 1, 2 & 3

 

Van leerjaar 1 naar leerjaar 2
Een leerling is bevorderd naar het tweede leerjaar indien er niet meer dan 2 tekortpunten op het eindrapport voorkomen.  Indien een leerling niet aan deze eis voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen.

Berekening aantal tekortpunten:Alle vakken hebben dezelfde weging

Van leerjaar 2 naar leerjaar 3
Een leerling is bevorderd naar het tweede leerjaar indien op het eindrapport:

  • Ten hoogste twee tekortpunten voorkomen
  • Ten hoogste één tekortpunt voor één van de kernvakken (Nederlands, Engels of wiskunde) voorkomt

    Indien een leerling niet aan deze eisen voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen.

Berekening aantal tekortpunten:


Niveaubevordering (van leerjaar 2 naar leerjaar 3 vwo)
Een leerling is bevorderd van leerjaar 2 naar leerjaar 3 vwo wanneer op het eindrapport:

  • Ten hoogste één tekortpunt voorkomt
  • Het gemiddelde van alle vakken een 6.8 (of hoger) is
  • De optelling van de drie kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde, minstens 18 punten bedraagt. In de optelling wordt uitgegaan van het cijfer per vak met één decimaal.


Indien een leerling niet aan deze eisen voldoet beslist de overgangsvergadering over de niveaubevordering. Eerder in het schooljaar geven alle docenten de leerling een voorlopig advies over 3 havo, 3 vwo of een ander type onderwijs.


Van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een leerling is bevorderd naar het vierde leerjaar indien op het eindrapport:

  • Ten hoogste twee tekortpunten voorkomen
  • Ten hoogste één tekortpunt voor één van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde voorkomt


Indien een leerling niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen.
 
Berekening aantal tekortpunten: