Quadraam Highschool

Bij de Q-highschool kun je (examen)vakken kiezen die op onze eigen school niet worden aangeboden. Denk hierbij aan: informatica, filosofie, Spaans, bedrijfseconomie, wiskunde D en nog veel meer.

Parcoursen
Je kunt daarbij je eigen ‘parcours’ bepalen door precies die modules (onderdelen) te kiezen die jij interessant vindt. Volg het vak helemaal of kies losse modules. Het kan allemaal.

Avonturen
Ook kun je met de Q-highschool mee op ‘avontuur’. In een avontuur staan de eigen leervragen centraal. Samen met andere leerlingen op pad en ontdekken wat de antwoorden zijn op die vragen door te onderzoeken, te experimenteren en te spreken met experts en inspiratoren. Bij de avonturen tellen leeftijd en leerniveaus niet mee. Het gaat om gedeelde interesse in een onderwerp. 

Bekijk ook www.qhighschool.nl