Bevordering leerjaar 1, 2 & 3

 

Leerjaar 1 – leerjaar 2
Het Beekdal Lyceum gaat bij het besluit over doubleren of bevorderen altijd uit van de kansen van leerlingen. Leerlingen doubleren niet alleen op basis van tekorten.
De leerlingen worden bevorderd op basis van de cijfers op het overgangsrapport. Alle vakken tellen even zwaar mee. Er wordt allereerst gekeken naar het aantal tekortpunten. Hierbij gelden de volgende afspraken:

         

 1. De tekortpunten in de cijferlijst van de leerling worden bij elkaar opgeteld.
 2. Een leerling is automatisch bevorderd als er niet meer dan 2 tekortpunten op de lijst voorkomen.
 3. Leerlingen met 3 tekortpunten of meer worden besproken.

 

Wanneer een leerling niet automatisch bevorderd kan worden (punt 3) beslist de overgangsvergadering.
Er zijn dan de volgende mogelijkheden:

 • Zondser meer bevorderd
 • Onder speciale voorwaarden toch overgaan
 • Doubleren
 • De overgangsvergadering brengt een dringend advies uit om naar een ander schooltype over te stappen.

 

Leerjaar 2- leerjaar 3
De leerlingen worden bevorderd op basis van de cijfers op het overgangsrapport. Alle vakken tellen even zwaar mee. Er wordt allereerst gekeken naar het aantal tekortpunten. Hierbij gelden de volgende afspraken:

Een leerling is automatisch bevorderd van leerjaar 2 naar leerjaar 3 havo wanneer op zijn
eindlijst:

 • Ten hoogste twee tekortpunten voorkomen
 • Ten hoogste één tekortpunt voor één van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde
 • voorkomt


Wanneer een leerling niet automatisch bevorderd kan worden beslist de overgangsvergadering
over het vervolgtraject.
Er zijn dan de volgende mogelijkheden:

 • Onder speciale voorwaarden toch overgaan
 • Doubleren
 • De overgangsvergadering brengt een dringend advies uit om naar een ander schooltype
 • over te stappen.

 

Niveaubevordering (van leerjaar 2 naar leerjaar 3 vwo)
Een leerling is bevorderd van leerjaar 2 naar leerjaar 3 vwo wanneer op zijn eindlijst: 

 • Ten hoogste één tekortpunt voorkomt
 • Wanneer het gemiddelde van alle vakken een 6,8 (of hoger)is
 • Wanneer de optelling van de drie kernvakken, Nederlands, Engels en wiskunde, minstens 18 punten bedraagt. In de optelling wordt uitgegaan van het cijfer per vak met één decimaal

 

In alle andere gevallen beslist de docentenvergadering over de niveaubevordering. Bij rapport 2 geven alle docenten van de leerling een voorlopig advies over 3 havo, 3 vwo of een ander type onderwijs.

 

Leerjaar 3 – naar leerjaar 4
Naast de overgangsnormen zoals genoemd voor klas 2 geldt voor klas 3 ook de volgende overgangsnorm: Leerlingen mogen ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. Een leerling is dus niet bevorderd als; a) er meer dan één vijf voor deze vakken op het eindrapport staat; b) er een vier of lager voor deze vakken op het eindrapport staat.
Voor leerlingen die geen wiskunde kiezen (alleen bij havo, profiel Cultuur en Maatschappij mogelijk) geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus niet bevorderd als: a) er meer dan één vijf voor deze vakken op het eindrapport staat; b) er een vier of lager voor deze vakken op het eindrapport staat.