Steunpunt

Het Steunpunt is een lokaal waar leerlingen extra ondersteuning krijgen. Het doel is om ondersteunend te zijn aan het onderwijsproces in de klas, waarbij de leerling zoveel mogelijk in de klassetting blijft. 

In het Steunpunt komen leerlingen die vanuit de basisschool een OPP en/of arrangement hadden, leerlingen met specifieke problematiek (zoals ADHD, ASS problematiek, angst, etc.) en ook leerlingen zonder diagnose die wel extra ondersteuningsbehoeften hebben. De begeleiding binnen het Steunpunt kan wisselen in duur en intensiviteit. Dit altijd in overleg met de leerling en mentor. 

De leerlingen kunnen begeleiding krijgen op verschillende gebieden: 

  • sociaal-emotioneel 
  • gedragsmatig 
  • aanleren of versterken van executieve vaardigheden (zoals plannen en organiseren) 
  • versterken van studievaardigheden


Ook kunnen de leerlingen in een prikkelarme omgeving tot rust komen of er hun pauzes doorbrengen als dit niet lukt in de reguliere pauzeruimtes. Het ondersteuningsteam bepaalt of een leerling voor de extra ondersteuning in aanmerking komt en in welke mate de ondersteuning wordt ingezet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, mevrouw M. Sterenberg: m.sterenberg@beekdallyceum.nl