Procedure tussentijdse instroom

Naast de reguliere aanmelding voor het eerste leerjaar, melden zich soms ook leerlingen aan voor een plaats op het Beekdal Lyceum in een ander jaar dan het eerste leerjaar. Soms melden zij zich zelfs aan voor een ander instroommoment dan 1 augustus.

Leerlingen van de eerste twee leerjaren van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA), leerlingen van het Montessori College Arnhem en leerlingen van vmbo ’t Venster krijgen een gegarandeerde plaats als aan de instapvoorwaarden is voldaan en daarover vóór 1 mei overleg heeft plaatsgevonden.

SGA
Leerlingen van het SGA uit het derde leerjaar en hoger komen op de wachtlijst en hebben voorrang boven andere aangemelde leerlingen op de wachtlijst. De wachtlijst wordt gehanteerd tot het moment er ruimte is in het betreffende leerjaar. Als dat het geval is wordt meteen contact opgenomen met ouders en verzorgers en hun wordt gevraagd of de aanmelding omgezet moet worden in plaatsing.  

Gegarandeerd
Vanuit de verplichtingen die het Beekdal heeft aan de leerlingen in de Vooropleidingen Dans, de Vitesse Voetbal Academie en CTO-Papendal krijgen deze leerlingen een gegarandeerde plaats mits zij zich uiterlijk 15 juni aanmelden.

Overstap
Andere leerlingen, verhuizers of leerlingen die met redenen een overstap willen maken naar het Beekdal Lyceum, krijgen een plaats hetzij op het Beekdal, hetzij op een andere Quadraamschool.  Vanwege de inschrijvingen CTO weet het Beekdal Lyceum nooit voor 15 juni of er nog plaats is voor een instromende leerling.

Klik om naar het digitale aanmeldformulier te gaan