Rechten en plichten

Het is goed om te weten wat er van de school, de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) verwacht wordt of op welke rechten men kan terugvallen. 

Waar gewerkt wordt gaan dingen mis, waar beoordeeld wordt ontstaat soms verschil van inzicht; het kan voorkomen dat er iets misgaat in de ogen van een betrokken partij wat niet goed wordt rechtgezet, of dat een beoordeling als onrechtvaardig wordt ervaren. Soms leidt dat tot een klacht.