Gedragsregels in het gebouw

Als leerling vorm je samen met onze medewerkers een gemeenschap. Om alles goed te laten verlopen, maken we afspraken met elkaar. Iedereen op school moet de mogelijkheid hebben om in rust te kunnen leren of werken. Daarom houden we ons aan de volgende afspraken: 

 • We zorgen ervoor dat een ander geen last heeft van ons gedrag. 
 • We ruimen onze eigen rommel op. 
 • Het Open Leercentrum (OLC) en het StilteLeerCentrum (SLC) zijn bedoeld als studie- en werkruimte. We zorgen ervoor dat het hier rustig is. 
 • De kantine en het Atrium zijn voor onderbouwleerlingen. Deze ruimtes zijn bedoeld om te eten en drinken. 
 • Het Studiecafé is voor bovenbouwleerlingen. Hier kun je als bovenbouwleerling werken en pauzeren. 
 • De fiets of brommer zetten we op de aangegeven plaats. 
 • De lift is bestemd voor degenen die niet of moeilijk de trap kunnen nemen. 
 • Wij zijn een rookvrije school. 
 • Waardevolle spullen bewaren we in ons kluisje. Ook tijdens de gymlessen. 
 • Thuis of in de kluis, vanaf schooljaar ‘24-‘25 hanteren wij het smartphonebeleid “Thuis of in de kluis”. De telefoon (tablet, smartwatch enz.) is niet hoorbaar of zichtbaar in de school of tijdens lessen. Zo houden we meer focus en komen we makkelijker tot leren en ontwikkelen. 
 • Leerlingen van klas 1 en 2 worden tijdens tussenuren opgevangen door docenten, zodat zij huiswerk kunnen maken of kunnen lezen (BDU-uur). Zo proberen we leerlingen in de brugklas in school te houden. 
 • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van fietsen of andere persoonlijke eigendommen.